Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

BRT rycker närmare i Örebro

En satsning på BRT rycker allt närmare i Örebro. Såhär kan Österplan i staden komma att se ut när infrastrukturen har anpassats till BRT.

En satsning på BRT (Bus Rapid Transit, superbussar) rycker närmare i Örebro. Den här veckan väntas Örebro kommun och Region Örebro län att skriva under en avsiktsförklaring om att skapa BRT i Örebro. Regionen satsar 125 miljoner kronor genom länstransportplanen för byggande av busskörfält. Örebro kommun medfinansierar med motsvarande summa.

Utbyggnaden är tänkt att ske i etapper. En första etapp kan vara klar 2023 och gå sträckan Resecentrum – Universitetet. För att säkra bussarnas framkomlighet kommer det att krävas stora satsningar på infrastruktur med mera.

Den tänkt BRT-sträckningen genom Örebro. Utbyggnaden ska ske i etapper.

Idag brottas busstrafiken i Örebro med påtagliga problem med framkomligheten.

De stråk i staden som har flest resenärer är samtidigt de gator där bussarna har lägst medelhastighet och där bilen har de största fördelarna framför bussen. De långa restiderna gör att busstrafiken förlorar attraktionskraft.

Många av framkom-lighetsproblemen för busstrafiken går att härleda tillbaka till 1970-talet och den då moderna stads- och trafikplaneringen. Den byggde bland annat på att man ansåg det vara lönsamt att bygga för biltrafik i staden och att verksamheter som alstrar biltrafik skulle lokaliseras till stadens centrum.

Med BRT ska restiderna med buss förkortas dramatiskt på de sträckor som idag har flest resenärer och som väntas ha det även i framtiden.

Exempelvis tar en bussresa mellan stadsdelen Mellringe och Våghustorget i Örebro centrum idag 25 minuter. Med BRT ska resan gå på tolv minuter. På sträckan Vivalla – Våghustorget ska restiden minska från dagens 23 minuter till 14 med BRT och mellan Resecentrum och Brickebackens centrum från 27 till 19 minuter.

De snabbare resorna kommer att öka bussens konkurrenskraft. Den planerade BRT-satsningen, ger tillsammans med befolkningstillväxt, beräknas ge en resandeökning 34 % fram till 2025 jämfört med år 2016 2016. Fram till 2035 är den totala ökningen 46 %.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)