Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Utsläppsfri kollektivtrafik 2028

En elbuss från Solaris i trafik i Oslo. Lokaltrafiken där, Ruter, har som mål att all kollektivtrafik ska vara utsläppsfri under 2028. Foto: Ruter.

På tio år ska kollektivtrafiken bli utsläppsfri. Det målet har Ruter, som svarar för kollektivtrafiken i Oslo och Akershus, satt upp. Det ambitiösa målet innebär att alla bussar, båtar, minibussar och taxibilar som kör för Ruter under loppet av år 2018 ska uppnå helt fossilfri drift.

– Vårt mål är att ha ett stort antal elbussar på Oslos gator och elektriska båtar mellan Aker Brygge och Nesodden under 2019 när Oslo är miljöhuvudstad, säger Ruters vd Bernt Reitan Jenssen.

Det är i synnerhet buss- och båttrafiken i Oslo som står inför en tor omställning till eldrivna lösningar. De utsläppsfria lösningarna ska fasas in i samband med att nya trafikavtal börjar gälla, förutsatt att lämpliga utsläppsfria fordon finns tillgängliga på marknaden.

Ruter räknar med att de fordon som används för särskild kollektivtrafik kan vara utsläppsfria år 2022, båtarna 2024 och samtliga bussar 2028.

I en ny rapport som Ruter har tagit fram om utsläppsfri kollektivtrafik har man räknat ut när de olika transportmedlen kan vara utsläppsfria. Där har man vägt in en rad faktorer. Bland dessa är tidpunkt för när nya avtal börjar gälla, den kompetens som krävs för omställningen, tillgängliga utsläppsfria fordon på marknaden samt kostnader för materiel och infrastruktur.

När det gäller den särskilda kollektivtrafiken menar Ruter att det behövs fler utsläppsfria minibussar på marknaden.

– Våra beräkningar säger att det är ett ambitiöst men realistiskt mål att kollektivtrafiken i huvudstadsområdet ska vara utsläppsfri inom tio år. Vi ska efterfråga och börja använda teknologi som på sikt ger bättre lösningar. Det anser vi kan ske innan 2028, säger Bernt Reitan Jenssen.

Ruter konstaterar att klimatutsläppen från kollektivtrafiken utgör fyra procent av transportsektorns utsläpp i Oslo. Med en utsläppsfri kollektivtrafik, i praktiken batterielektrisk eller med vätgas som energibärare, kommer alla lokala luftföroreningar och utsläpp av klimatgaser från motorerna att försvinna.

90 procent qv utsläppen från kollektivtrafiken i Oslo kommer från bussarna. Dessa utsläpp kommer i huvudsak att vara borta 2028 när samtliga 1 200 bussar som kör åt Ruter ska vara tysta och utsläppsfria.

En övergång till utsläppsfri kollektivtrafik år 2020 – 2030 kommer enligt Ruters kalkyler att ge en samhällsekonomisk vinst på mellan 130 och 240 miljoner norska kronor. Då har man räknat in minskade utsläpp av klimatgaser och minskade hälsoproblem.

Redan nu har Ruter som mål att kollektivtrafiken ska vara fossilfri innan slutet av 2020. Det innebär att kollektivtrafiken då helt ska använda enbart förnybar energi, i praktiken biodrivmedel.

Teknologiskiftet ska ske efterhand som Ruters 23 trafikavtal förnyas. Ruter menar att det redan idag finns ett gott utbud av lämpliga stadsbussar, medan utsläppsfria bussar frö regiontrafik i Akershus ännu saknas. De första helt utsläppsfria bussavtalen väntas träda i kraft mellan 2020 och 2022.

Ruter kommer också att använda sig av möjligheter till ändringar i befintliga avtal för att påskynda infasningen av elbussar. Målet är att nästa år ha fler elbussar på centrala linjer i Oslo.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)