Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Transportstyrelsen: Tydligare regler ska öka bältesanvändning i buss

Transportstyrelsen vill ha tydligare regler för bältesanvändning i buss. Bland annat föreslår man att bussar som körs fortare än 70 kilometer i timmen inte får ha stående passagerare. Foto: Volvo Bussar.

Det behövs tydligare regler för att det ska bli lika självklart att använda bälte i buss som i bil. Det anser Transportstyrelsen som på regeringens uppdrag har  utrett användningen av bälte i buss, passagerares inställning och vad som kan få fler att använda bälte när de åker buss.  En av de punkter som transportstyrelsen tar upp är att på samma sträcka ena gången få stå i bussen och nästa gång behöva sitta med kravet att vara bältad urholkar passagerarnas acceptans för bälteskrav. Transportstyrelsen vill därför se över reglerna i samråd med bussbranschen.

– Vi kan se att en ökad bältesanvändning i bussar skulle bidra till färre allvarligt skadade vid en olycka. Därför vill vi att reglerna anpassas så att fler börjar använda bälte på buss, säger Omar Bagdadi, utredare på Transportstyrelsen.

Myndigheten har på uppdrag av regeringen utrett bältesanvändningen i bussar, passagerarnas inställning till bälten ich hur fler ska fås att använda bnälte när de åker buss. Transportstyrelsen har nu lämnat över utredningen till regeringen.

Hela rapporten Säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss kan laddas ner här.

Generellt är bältesanvändningen i Sverige hög när det gäller personbil, taxi och tunga lastbilar. Men inte i buss.

På uppdrag av Transportstyrelsen har VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gjort en studie som visar att det finns flera förklaringar till varför man inte använder bälte på buss. Det är allt från krånglande bälten till otydliga regler. Utredningen slår fast att det krävs olika åtgärder för olika typer av buss.

Ett förslag är att man i avtalen med bussbranschen tydligare prioriterar att alla passagerare ska ha sittplats med bälte på busslinjer där högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller högre samtidigt som bussar med stående passagerare får köra max 70 km/timmen.

Några av förslagen i Transportstyrelsens rapport till regeringen:

Transportstyrelsen kommer att utreda hur reglerna för bältesanvändning kan förändras för att bättre återspegla risken för allvarliga skador vid en olycka.

Upphandlande myndigheter bör titta på möjligheten att utforma avtalen med bussbranschen så att det tydligt prioriteras att alla passagerare ska ha sittplats, med bälte, på busslinjer där högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller högre.

Sverige ska stödja arbeten inom UNECE om aktiva bältespåminnare på klass III bussar och särskilda skyddsanordningar för barn under 3 år på bussar.

Bussbranschen bör ta hänsyn till den tid det tar för en passagerare att hinna stiga av bussen om denne sitter bältad när man bestämmer tidtabeller på linjer som kommer att trafikeras med klass II eller klass III bussar.

Bussbranschen uppmanas att arbeta med tillbud och incidentrapporteringssystem.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)