Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussbranschen kritiserar slutsatser i forskarrapport

Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

Sveriges Bussföretag, som är branschorganisation för den svenska bussbranschen, tillbakavisar de slutsatser om incitamentsavtal som två forskare vid VTI och K2 för fram i en ny rapport. Vi har nyligen presenterat rapporten. Incitamentsavtalen skapar en kunddriven verksamhet, menar Lars Annerberg och Anna Grönlund vid Sveriges Bussföretag.

-I K2s rapport “The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in Swedish public transport” dras starka generella slutsatser kring effekten av resandeutvecklingen i upphandlad busstrafik med incitamentsavtal. I rapportens sammanfattning menar forskarna att resultaten inte bevisar att passagerarincitamentsavtalen har ökat resandet mer än de
traditionella produktionsavtalen, där trafikföretagen inte får betalt per påstigande, säger Anna Grönlund, branschchef i Sveriges Bussföretag och fortsätter:

-Samtidigt påpekar forskarna också i sin sammanfattning att detta troligtvis är på grund av att trafikföretagens ersättning per påstigande varit för låg samt att trafikföretagen haft för få frihetsgrader för att påverka trafiken.

– Simuleringsstudier har tidigare visat att högre ersättningar och frihetsgrader skulle öka resandet. Vi menar att de slutsatser som förs fram i rapporten borde diskuterat just det senare djupare och också tagit hänsyn till andra faktorer som starkt påverkat resandeutvecklingen i de studerade avtalsområdena i Stockholm och Skåne, såsom effekten av störningar i infrastruktur och andra delar av kollektivtrafiksystemet.

Under de senaste åren har upphandlade avtal med passagerarincitament använts i allt större utsträckning i svensk kollektivtrafik. Syftet har varit att öka resandet genom passagerarincitament riktade mot trafikföretagen.

År 2015 var hälften av alla aktiva busskontrakt av det här slaget där trafikföretagens ersättning är uppdelad på en produktionsrelaterad del, men även en betalning per påstigande passagerare, enligt forskarrapporten.

Samtidigt finns i dagsläget relativt lite forskning kring ämnet. Inom ramen för K2s forskningsprojekt ”Incentives and Evaluation for Improved Public Transport” publiceras därför nu “The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in Swedish public transport” av Andreas Vigren och Roger Pydokke.

Under arbetet har forskarna träffar representanter för Sveriges Bussföretags arbetsgrupp för upphandlad linjetrafik och skolskjuts, LINK.

Lars Annerberg, ansvarig för frågor om upphandlad trafik hos Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

– Vi beklagar att vi inte fick en sista chans att kommentera rapporten innan den publicerades. Valet av rubrik var mycket olyckligt och slår tillbaka på oss i branschen som vill ha en kunddriven verksamhet. Hur resandet med kollektivtrfiken utvecklas i en region styrs av många olika faktorer exempelvis framkomlighet, priser och taxor samt vilka ekonomiska möjligheter regionen har att satsa på en utbyggnad av trafiken. Alltså frågor som ligger utanför själva incitamentsavtalen.

– Incitamentsavtalen skapar en kunddriven verksamhet där den stora nyttan är att kunden blir en del av alla de beslut som fattas runt kollektivtrafiken, både hos beställare och utförare. Detta driver fler och nöjdare kunder. För tio år sedan var branschens drivkraft hos trafikföretagen att ha så lite kunder som möjligt i bussen, för det gav lägst kostnader. Det vill vi inte ha tillbaka och det driver heller inte mot branschens mål om en fördubblad kollektivtrafik, kommenterar Lars Annerberg, sammankallande för LINK-gruppen och ansvarig för frågor om upphandlad trafik hos Sveriges Bussföretag.

Exempel från Skåne nämns i rapporten, där incitamentsavtalen anses vara en förklaring till ett uteblivet resande. Men flera av de skånska städerna genomgår stora infrastrukturanpassningar för att i framtiden kunna erbjuda en ännu mer kapacitetsstark kollektivtrafik med buss, bland annat i form av fler BRT-liknande satsningar som HelsingborgsExpressen och MalmöExpressen, menar Sveriges Bussföretag.

Studier av andra oberoende analysföretag har utförts som visar på ett mycket tydligt samband mellan uteblivet resande och punktlighetsproblem som följd av ombyggnationer i gaturummet. När punktligheten sjunker under 74% minskar resandet dramatiskt, framhåller Sveriges Bussföretag

Taggat som: , , , ,

2 kommentarer »

 1. ”Ökar resandet” betyder bara fler ”resor” alltså att linjer utformas så att folk måste byta buss mer vilket skapar låtsasresande som politikerna älskar

 2. Jag vill göra några förtydliganden med anledning av Sveriges bussföretags kommentarer till vår forskningsrapport.

  1.Bussbranschen har inte ”lämnats utanför forskningen”. Vi har presenterat arbetet före start och efter avslutat arbete vid bussbranschens arbetsgrupp för avtalsfrågor. K2 och VTI tycker att dessa möten har varit värdefulla och vill gärna göra sådana presentationer även i framtiden.

  2. Vi har inte låtit bussbranschen tycka till om K2:s nyhetsbrev och VTI:s pressmeddelande. Det kommer vi nog inte göra i framtiden heller.

  3. Bussbranschen anser att rapporten borde diskuterat andra faktorer som påverkat resandeutvecklingen i de studerade avtalsområdena i Stockholm och Skåne. Vi vill påminna om att studien syftar till att analysera vilka effekter det avtal med påstigandeincitament som Skånetrafiken infört har haft. Samtidigt kontrolleras för andra faktorer som kan påverka resandet. Därför
  diskuteras olika faktorer som kan påverka resande i rapporten. Syftet är
  dock inte att studera alla faktorer som kan öka resandet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)