Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Gotland: Nytt bussavtal som inte skulle bli dyrare men blev det

När Gotlandsbuss lämnar över kollektivtrafiken på Gotland till Bergkvarabuss ökar kostnaderna för regionen kraftigt – trots att regionen lovat att så inte skulle ske. Foto: Ul Maasing.

Den mycket omdiskuterade upphandlingen av busstrafiken på Gotland fortsätter att väcka debatt. När regionen i maj förra året beslutade att tilldela Bergkvarabuss all kollektivtrafik och alla skolskjutsar på Gotland från kommande halvårsskifte hävdade regionen att det nya trafikavtalet inte skulle kosta regionen mer än dagens avtal med Gotlandsbuss. Men nu har det framkommit att det nya avtalet blir avsevärt dyrare än dagens. Samtidigt har den politiskt ansvarige för kollektivtrafiken JO-anmälts.

– Det kommande avtalet kommer inte att kosta mer än vad vi betalar idag, försäkrade Birgitta Lidman, regionens projektledare för upphandlingen, i maj förra året.

Nu står det dock klart att kostnaderna för det ekonomiskt pressade Region Gotland blir avsevärt högre än dagens avtal med Gotlandsbuss. Tekniska nämnden i Region Gotland begärde nyligen ett tilläggsanslag för kollektivtrafikens ökade kostnader under det andra halvåret i år med 12 890 000 kronor. Det är den del av året som Bergkvarabuss kör trafiken. Hela kostnadsökningen beror inte på det nya avtalet, men den allra största delen gör det.

Men det stannar inte vid det. Det treåriga avtal som regionen skrivit med Bergkvarabuss kommer under avtalsperioden att kosta regionen närmre 90 miljoner kronor mer än dagens avtal – trots att regionen försäkrade att kostnaderna för kollektivtrafiken ska vara oförändrade.

I praktiken handlar det om att skattebetalarna på Gotland betalar för fyra års trafik men får trafik under tre år.

Göran Hult, Gotlandsbuss, uppger att all kollektivtrafik och skoltrafik på Gotland idag kostar cirka 92 miljoner konor årligen.

– Jag har ifrågasatt hur regionens upphandlare kunde gå ut i ett pressmeddelande i maj 2019 och säga att den nya upphandlingen inte blev dyrare än dagens avtal, men men har aldrig fått något svar på den frågan. Man kan fråga sig om det är tjänstemännen eller politikerna som inte har haft koll på kostnaderna, säger Göran Hult till bussmagasinet.se.

I veckan JO-anmäldes ordföranden i tekniska nämnden i Region Gotland, Karl-Johan Boberg(c) för nämndens hantering av upphandlingen. Anmälare skriver att nämnden har utlovat smidigare busstrafik och att upphandlingen skulle gynna regionen.

Personen bakom anmälan hävdar att upphandlingen har gjorts på fel sätt och att den nuvarande operatören Gotlandsbuss har blivit vilselett och kräver en oberoende utredning av upphandlingen.

Taggat som: , , ,

8 kommentarer »

 1. Nja, rubriken är en sanning med modifikation och absolut inte faktabaserad. Jag föreslår att ni tar kontakt med Region Gotland och får korrekta uppgifter om de kommande kostnaderna som i ringa del har med den aktuella upphandlingen att göra. Det Birgitta Lidman sa i maj förra året stämmer. Om Regionen skulle köpa exakt de tjänster som de gör idag skulle kostnadsökningen vara närmast obefintlig. I det nya avtalet har Regionen upphandlat tjänster som man inte har haft tidigare exempelvis hjälp av entreprenörens utvecklingsavdelning för att förbättra trafiken m.m. För övrigt har kollektivtrafiken på Gotland brottats med ett underskott i många år så det är de gamla synderna som kostar. Det nya avtalet är betydligt mer flexibelt och följsamt än nuvarande avtal vad gäller förändringar av behov och omfattning. Läs gärna artikeln som publicerades på HelaGotland den 5 mars. Den ger betydligt mer nyanserad information.
  https://inkopsradet.se/bransch/transport/anmarkningsvart-bra-upphandling/

  • Läsaren bör vara medveten om att Julianna Olofsson har varit Region Gotlands upphandlingskonsult i den mycket omdiskuterade upphandlingen. Föga förvånande hävisar hon i en länk i sin kommentar till en intervju med sig själv där hon säger ”Vi har tillsammans verkligen lyckats få till en väldigt bra upphandling med tanke på de förutsättningar vi hade.”

   Men hon går inte in på det grundläggande problemet som just är förutsättningarna. Ett krav på att en mycket stor del av fordonen skulle köras på biogas slog i praktiken undan möjligheterna för befintlig, lokal operatör (Gotlandsbuss) att delta i upphandlingen. Det skulle ha krävt att Gotlandsbuss investerade i ett stort antal nya biogasbussar för ett treårigt avtal. En sådan investering går inte att räkna hem. För Gotlandsbuss hade det varit att jämföra med att spela rysk roulette med minst fyra patroner i sexskjutaren.

   Någon marknad för begagnade, biogasdrivna klass 2-bussar finns i praktiken inte i Sverige. Därmed stängde regionen, med Julianna Olofsson som rådgivare, upphandlingen för de lokala bussföretagen och öppnade endast för stora företag som kan disponera om sina fordonsflottor och flytta över gasbussar från annat håll till Gotland. Endast ett företag ansåg att villkoren i ”den väldigt bra upphandlingen” var sådana att man brydde sig om att bjuda. Det säger en del.

   Det är svårt att se en upphandling med endast en anbudsgivare som ”väldigt bra”. Att Julianna Olofsson tycker så bör väcka funderingar hos upphandlare som överväger att köpa tjänster från henne som upphandlingskonsult.

   Det är riktigt att regionen i den juridiska processen fick rätt i slutändan. Men att upphandlingen gick ända upp i högsta förvaltningsdomstolen visar att utgången inte var given.

   ”Tänk vad alla processer har kostat skattebetalarna ? Bara för att komma fram till att allt har gått rätt till”, skriver Olofsson i ett annat inlägg. Vad menar hon? Att en part i en upphandling som anser sig felaktigt behandlad inte ska driva sin ståndpunkt rättsligt? I så fall är Olofsson ute på mycket tunn is.

   Själva rekommenderar vi såväl regionens politiker och tjänstemän som upphandlingskonsulten Olofsson att göra en konsekvensanalys av de krav man ställer i upphandlingar. Det blir bäst så.

   Men kanske har man på Gotland bara haft otur när man tänkte.

 2. Vad gäller JO anmälan av tekniska nämndens ordförande så är det ju helt OK att saker och ting granskas. Det är ju en del i ett demokratiskt samhälle. Jag kan dock inte se vad som skulle komma ur en sådan process med tanke på att saken redan utretts upp till och med högsta domstolsinstans och av Konkurrensverket. Samtliga domslut har varit till Regionens fördel och Konkurrensverket la ner ärendet.
  Tänk vad alla processer har kostat skattebetalarna ? Bara för att komma fram till att allt har gått rätt till.

 3. Varför har ni inte publicerat min första kommentar? Har den censurerats bort?

  • Nej, det finns ingen anledning att vara konspiratorisk. Vi har inte censurerat bort den. Att publiceringen har blivit försenad beror på att du hade skrivit två kommentarer med bara några minuters mellanrum och av misstag förbisåg vi den ena som vi nu, självklart, publicerat.

   Vi återkommer med kommentar till innehållet.

   Mvh

   Ulo Maasing

   • Det fanns ingen som helst konspiratorisk baktanke med min kommentar. Undrade helt enkelt var den tog vägen. Tack för din återkoppling.

 4. Tack för din reflektion. Jag är för demokrati och yttrandefrihet men en ansvarig utgivare och tillika chefredaktör som går till rena personangrepp utan att ha någon som helst djupare insikt i den här ganska omfattande, långdragna och komplexa processen som har omgärdat den aktuella upphandlingen är beklämmande.

  Som ansvarig upphandlare har jag tillsammans med projektgruppen och behöriga beslutsfattare verkställt de politiska beslut som förelåg. Förutsättningarna fanns där och tjänstemännen har således genomför sitt uppdrag enligt konstens alla regler. Jag vidhåller därmed att resultatet är anmärkningsvärt bra med hänsyn till de förutsättningarna som förelåg.

  Vi som jobbat med detta har hela tiden haft fokus på regionens kärnverksamhet i allmännyttans tjänst. Regionen har noggrant utrett verksamhetsbehovet och inte ställt högre krav än de som krävs för att regionen ska kunna utföra sitt uppdrag. Projektgruppen har varit sammansatt av ett flertal väldigt kompetenta och duktiga personer och styrgruppen likaså. Upphandlingen kommer med stor sannolikhet resultera i att den känsliga infrastrukturen på Gotland blir bättre. Alla förutsättningar för att det ska kunna bli så finns på plats i alla fall.

  Jag har all respekt för hårt kämpande småföretag. Upphandlingen stängde absolut inte ut dessa företag. Den lokala aktören bjöds in att lämna anbud men valde själv att inte göra det. Jag är av den åsikten att de krav som man ska ställa i en upphandling ska ha verksamhetens och medborgarnas bästa för ögonen. Det är ju trots allt en samhällsviktig tjänst som har upphandlats.

  Jag inser komplexiteten i den här frågan och den här upphandlingen har fått mig att fundera ganska mycket på hur man ska resonera kring tillgång och efterfrågan (utbud och efterfrågan). Ska efterfrågan anpassas efter de lokala aktörernas utbud på marknaden eller ska den utgå ifrån verksamhetens syfte och mål? Det finns inget enkelt svar på den. Jag tycker inte att det är en upphandlande myndighets/enhets sak att särbehandla de lokalt etablerade företagen på bekostnad av medborgarnas rätt till en allmän- och särskild kollektivtrafik med en tillräckligt hög kvalitet och som också ligger i linje med politiska beslut. En sådan särbehandling vore ju inte bara lagvidrig och obstruera mot den fria konkurrensen utan också ett omyndigförklarande av de politiker som styr. Det är en balansgång som varje upphandlare, som verkar inom offentlig verksamhet, måste gå varje gång man gör en upphandling. I det här fallet vill regionen flytta fram sina positioner avseende kvaliteten, miljön och omfattningen på den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och tar genom den här upphandlingen ett pyttelitet steg mot de mål som de i nästkommande upphandling vill uppnå.

  Jag har en stor tilltro till vårt rättssystem och ser det som självklart att en part i en upphandling som anser sig felaktigt behandlad ska driva sin ståndpunkt rättsligt. Faktum kvarstår dock att det har varit en väldigt kostsam process och då tänker jag inte enbart på den rättsliga processen som du hänvisar till. Så mycket mer har hänt därav min tidigare kommentar. För oss var dock det rättsliga utfallet helt självklart, då vi inte har gjort fel.

  Ytterligare en fundering som jag har haft under upphandlingsprocessen är att det finns en tendens att avpersonifiera handläggare på offentliga myndigheter och anse att de ska tåla allt. Det blir ganska tydligt här. Jag förundras över hur du med din kommentar, som är mer lik en härskarteknik, försöker få mig och Region Gotland att framstå i dålig dager och dig som ett allvetande orakel. Jag vill bara meddela att härskartekniker inte skrämmer mig. Självklart blir jag upprörd över din helt ogrundade attack. Du vet ingenting om mig och hur jag arbetar så jag tycker det är märkligt hur du på ett så tvärsäkert sätt kan uttala dig om mig och mitt arbete.

  Man hade inte alls otur på Gotland när man tänkte och nu tänker man vidare inför kommande upphandling.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)