Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Kristianstadsupphandling nu i domstol

Foto: Kristianstads kommun.

Skånetrafikens upphandling av busstrafiken i Kristianstad ska nu avgöras i domstol. Upphandlingen, med ett totalt värde på cirka 1,6 miljarder kronor, vanns av Arriva, men i december begärde Keolis överprövning och hävdade att Skånetrafiken ställt krav på Keolis som man inte ställt på andra bussföretag som deltog i upphandlingen. Keolis anbud kom på tredje plats i Skånetrafikens utvärdering. Sex bussföretag lämnade in anbud på trafiken som idag körs av Transdev.

Keolis vill att Skånetrafiken ska ändra sin utvärdering, alternativt göra om hela upphandlingen. Enligt Keolis har Skånetrafiken ställt krav på företaget som man inte ställt på andra, nämligen en garanti att förtaget kan leverera det som Skånetrafiken efterfrågar. Keolis hävdar också att kravet inte fanns med i upphandlingsunderlget. Därmed strider det mot likabehandlingsprincipen.

Vari garantin består är oklart. Såväl förvaltningsrätten som Skånetrafiken har sekretessbelagt uppgifterna om detta.

Keolis ifrågasätter i domstolen också förfrågningsunderlagets tydlighet och hävdar att det inte har gått att förstå hur anbudsgivarna tilldelats poläng för kundnöjdhet eller ”förståelse, engagemang och framåtanda”.

Skånetrafiken, å sin sida, hävdar att samtliga anbudsgivare har behandlats lika och att Keolis själv väckte frågan om en garanti.

Upphandlingen gällde 19 busslinjer: fem i stadstrafiken i Kristianstad samt fjorton i regiontrafik. Antalet dimensionerande bussar är 83. Av ersättningen till operatören är cirka 30 procent resandeincitament.

Avtalet träder i kraft i samband med tidtabellsskiftet i december 2020 och löper på åtta år med möjlighet till förlängning i upp till nio månader. En rättsprocess kan dock göra att trafikstarten för det nya avtalet måste skjutas upp. I avtalet ingår också att 53 befintliga gasbussar ska tas över av Arriva vid trafikstarten.

Efter Skånetrafikens utvärdering av anbuden blev rangordningen mellan företagen den här. Inom parentes anges utvärderingspriset/år.

1 Arriva Sverige (62 240 349:-)
2 Bergkvarabuss (62 890 670:-)
3 Keolis Sverige (63 117 237:-)
4 Nobina Sverige (70 330 859:-)
5 Transdev Sverige (82 787 092:-)
6 Go-Ahead Sverige (127 044 098:-)

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)