Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Regeringsförslag om stöd till kollektivtrafik sågas

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik sågar regeringens förslag om stöd till kollektivtrafiken under 2021. Foto: Ulo Maasing.

Regeringens förslag till hur stödet till kollektivtrafiken ska utformas under det här året sågas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Stödet omfattar två miljarder kronor i kompensation för de biljettintäkter som kollektivtrafiken förlorar på grund av covid-19-pandemin. Dessutom kräver regeringen att de regionala kollektivtrafik-myndigheterna inte drar ner på trafiken. Alldeles för liten ersättning, dessutom slår regeringens krav på att hålla trafikvolymerna uppe snett, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar till regeringen.

Svensk Kollektivtrafik varnar också för att höjda biljettpriser, indragna turer, nerlagda linjer, uppsägningar av personal och ökade klimatutsläpp kan bli följden om inte staten kompenserar regionerna för de minskade biljettintäkterna på grund av covid-19-pandemin.

Det var strax innan jul som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) meddelade att regeringen skärper kraven för stödet till kollektivtrafiken (klicka här). Regeringen har tidigare avsatt två miljarder för detta under första halvåret i år.

– Nu skärper vi kraven. För att få stöd till kollektivtrafiken måste tillräckligt många tåg och bussar köras så att det inte blir trängsel. Den nya utformningen kommer att premiera regioner som upprätthåller volymen, sa Tomas Eneroth då.

Regioner som minskar trafiken får mindre stöd. Avgörande är att regionerna kör minst lika mycket kollektivtrafik under det första halvåret i år som motsvarande period 2019.

Uppsägningar hotar
Svensk Kollektivtrafik konstaterar i sitt remissvar (klicka här) att covid-19-pandemin har halverat kollektivresandet i Sverige som en direkt konsekvens av statens rekommendationer att inte resa med kollektivtrafiken och att arbeta hemifrån.

Följden av det är att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i fjol tappade biljettintäkter på 7,4 miljarder, Men regeringens stödpaket på tre miljarder räckte bara till midsommar. För i år är stödet bara två miljarder, trots att inkomstbortfallet troligen blir lika stort som under 2020.

Under 2020 tappade kollektivtrafiken cirka 7,4 miljarder i biljettintäkter och förlusten väntas bli lika stor i år. Men regeringen skjuter bara till tre miljarder i fjol och två i år. Nerdragen trafik, uppsagd personal och ökade klimatutsläpp hotar, varnar Svensk Kollektivtrafik. Foto: Ulo Maasing.

Det håller inte, anser Svensk Kollektivtrafik. Alla verksamheter inom en region måste enligt lag ha en ekonomi i balans. Får inte kollektivtrafiken kompensation för intäktsbortfallet väntar besparingar. Först används de pengar som skulle gått till nyinvesteringar och utbyggnad av kollektivtrafiken. Sedan väntar hårdare åtgärder: höjda biljettpriser, indragna turer, nerlagda linjer.

Det leder i sin tur till minskat resande med kollektivtrafiken, uppsagd personal och ökade klimatutsläpp. Dessutom hotar under pandemin ökad trängsel och ökad smittspridning.

Dåligt sätt att mäta
Svensk Kollektivtrafik reagerar också på att regeringen vill använda sig av köra platskilometer som jämförelse mellan första halvåret i år och 2019 – en jämförelse som avgör om ersättningen ska dras ner ytterligare.

Att jämföra trafiken på det sättet blir helt missvisande, anser Svensk Kollektivtrafik. Det fångar inte analyser och förändringar av trafiken som görs löpande, inte heller hur anvisningar från bland annat Folkhälsomyndigheten påverkar resandet.

Men sättet att mäta slår snett också på andra sätt. Om en regional kollektivtrafikmyndighet redan för några år sedan planerat förändringar som genomförts i fjol eller i år bestraffas de för att effektivisera trafiken och ta bort samhällsekonomiskt olönsam trafik.

Dessutom har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte fullständig kontroll över utbudet räknat i platskilometer. Exempelvis genomför Trafikverket reduceringar i den regionala tågtrafiken, allt ifrån trafikstopp, planerat underhåll, indragen trafik vid oväder eller sänkt hastighet. Allt detta är åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte rår över, men som de kan bestraffas för med sänkt stöd, varnar Svensk Kollektivtrafik som dessutom pekar på att den nya pandemilagen kan slå mot kollektivtrafiken som då också bestraffas ekonomiskt med minskat stöd.

– En annan helt orimlig konsekvens av förslaget uppkommer om någon eller några regionala kollektivtrafikmyndigheter under 2019 gjorde tillfälliga ökningar av antalet platskilometer, exempelvis på grund av ett större evenemang i regionen. När beslutet om tillfällig ökning av utbudet gick det inte att förutse att de skulle bli straffade för det två år senare genom minskad ersättning, skriver organisationen.

Den statliga statistiken om kollektivtrafik som Trafikanalys svarar för ä’r också bristfällig och kan inte läggas till grund för ersättning, skriver organisationen i sitt remissvar som i praktiken är en totalsågning av regeringens förslag.

– Svensk Kollektivtrafik anser att de regionala kollektivtrafikmyndighetera ska kompenseras fullt ut för de minskade biljettintäkterna under utbrottet av covid-19. Dessutom ska den ursprungliga ersättningsmodellen gälla, skriver organisationen.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)