Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Skarp kritik mot nya restriktioner för buss och tåg

Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman är mycket kritisk till regeringens förslag om nya restriktioner för buss- och tågtrafik över 150 kilometer. Foto: Ulo Maasing.

Den kollektivtrafik som körs på uppdrag av de regionala kollektivtrafik-myndigheterna måste undantas från smittskyddsåtgärderna för den långväga kollektivtrafiken. Det anser branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i ett mycket kritiskt remissvar på regeringens förslag om restriktioner för tåg- och busstrafik som överstiger 150 kilometer. Enligt regeringens förslag får antalet passagerare på linjer över 150 kilometer inte vid något tillfälle vara fler än hälften av sittplatserna ombord. Bussförare och tågpersonal ställs inför en omöjlig situation, varnar Svensk Kollektivtrafik.

Organisationen pekar i sitt remissvar på att det i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafik finns många buss- och tåglinjer över femton mil. Främst handlar det om tågtrafik men länstrafiken i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland har också busslinjer över den kritiska gränsen 150 kilometer.

Regeringens förslag får stora, negativa konsekvenser för de resenärer som reser korta sträckor på de långa linjerna, varnar Svensk Kollektivtrafik och skriver:

– Det är naturligtvis möjligt att resa över 15 mil på de buss- och tågturer som överstiger denna gräns, men kollektivtrafikresenärerna reser inte på detta sätt på dessa linjer. Istället används de för korta lokala resor till och från arbete, gymnasieskola, grundskola, sjukhuset, butiker och service.

– För resenärerna kommer de föreslagna reglerna att innebära att de inte kan veta om de kommer att tillåtas gå ombord på bussen eller tåget eller tvingas stå kvar på hållplatsen eller stationen. Och det på linjer som ibland har mycket gles tidtabell. De som riskerar att drabbas hårdast är de som kliver på sent på linjen och de som går ombord när bussen eller tåget närmar sig någon större ort med arbetsplatser, skolor, gymnasieskola, sjukvård och service. Resenärerna kommer inte att kunna veta om det finns risk att dom inte kommer med tåget eller bussen eller om det inte finns någon sådan risk.

Omöjligt för bussförare
Svensk Kollektivtrafik är också mycket kritiskt till att det i regeringens förslag saknas analys och förslag om hur restriktionerna ska genomföras i praktiken.

Det går inte att bara ställa ett tåg vid en plattform för att genomföra exempelvis en avvisning eftersom det kan orsaka omfattande störningar i tågtrafiken, varnar Svensk Kollektivtrafik som också anser att bussförarna ställs inför en omöjlig uppgift:

– Det är inte praktiskt genomförbart för bussförare att kunna hålla reda på antal påstigande och avstigande. Föraren har ingen möjlighet att vara den som säger stopp när 50 procent av sätena är upptagna, skriver organisationen. Till detta kommer att förare och ombordpersonal, till skillnad från polisman eller ordningsvakt, inte har några befogenheter att ta till tvångsmedel genom att exempelvis fysiskt hindra en resenärs tillträde eller att avlägsna en resenär, skriver organisationen som varnar för ”en avsevärd risk för en sämre arbetsmiljö och ökat hot och våld mot kollektivtrafikens personal”.

Även på en rad andra punkter är Svensk Kollektivtrafik mycket kritiskt till regeringens förslag. Man betonar också att man vill att staten fullt ut ska kompensera de ökade kostnader som förslagen innebär.

– Den ekonomiska ersättning som hittills avsatts för den regionala kollektivtrafiken är långt ifrån tillräcklig och behovet av ekonomisk ersättning kan öka ytterligare, skriver Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman i organisationens remissvar som du kan ladda ner genom att klicka här.

Även Sveriges Bussföretag är, som vi tidigare rapporterat, kritiskt till regeringsförslaget (klicka här).

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)