Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

20 miljoner dyrare med egen regi – på ett år

Fram till 2019 kördes stadsbussarna i Örebro av Nobina som vunnit trafiken i en upphandling i konkurrens. Därefter togs trafiken över av samhällsägda Svealandstrafiken, utan upphandling. Foto: Ulo Maasing.

Fram till 2019 kördes stadsbussarna i Örebro av Nobina på ett avtal som upphandlats i konkurrens. Sedan dess körs trafiken istället i egen regi av Svealandstrafiken som ägs av de båda regionerna Örebro län och Västmanlands län. En ny rapport från EY, ”Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik” har studerat övergången från upphandlad trafik till egen regi. Rapporten visar att det för 2020 blir drygt 20 miljoner dyrare för Örebros skattebetalare med trafik i egen regi jämfört med om trafiken hade handlats upp. Det är en ökning som om den inte stoppas kan bli över 200 miljoner sett över 10 år, vilket är den normala upphandlingsperioden i Sverige för busstrafik. På måndagseftermiddagen diskuterades rapporten (klicka här) på ett webinarium.

EY, Ernst & Young, har i rapporten som är beställd av Sveriges Bussföretag,  jämfört den nuvarande operatören Svealandstrafikens kostnader med dels ett skugganbud, dels kostnaden för den tidigare entreprenören Nobina.

Att Svealandstrafikens kostnader är högre kan, enligt rapporten, delvis förklaras av prioriteringar och initiativ som syftar till en högre kvalitet på trafiken. Det handlar bland annat om en förstärkt yttre och inre trafikledning, liksom att förare startar och slutar sina arbetspass på samma plats.

Dessutom kommer rapporten fram till slutsatsen att det finns en stor potential i att som beställare av trafiken ha en nära och konstruktiv debatt med operatören, oavsett om denne är upphandlad i konkurrens eller inte. Det beror på att strikta krav kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser under en avtalsperiod, även om kraven till en början framstår som beskedliga.

– Vi vill bidra till en konstruktiv dialog rörande upphandling av kollektivtrafik. Över 90% av den busstrafik som körs inom den allmänna kollektivtrafiken handlas idag upp av privata företag. I Sverige finns stora trafikföretag som nu är med och driver utvecklingen mot ökad elektrifiering, digitala tjänster inom kollektivtrafiken och nya servicetjänster inom det som kallas kombinerad mobilitet. Men också mindre företag som kombinerar exempelvis offentligt upphandlad region- och skoltrafik med beställningstrafik för lokala föreningar, idrottslag, besöksnäring och företag. Beställningstrafik med buss är en verksamhet som inte får bedrivas av kommunala bolag, kommenterar Anna Grönlund, branschchef hos Sveriges Bussföretag.

– Tillsammans är vi en viktig del av samhällets transportinfrastruktur och när och hur offentliga upphandlingar av busstrafik görs påverkar de alla dessa företag men också övriga i samhället som på olika sätt behöver den kunskap och den kapacitet dessa företag representerar.

Rapporten ”Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik” är på 60 sidor och redovisar utförligt de värden och estimat som använts. Material har i dialog hämtats in av EY med Svealandstrafiken samt Nobina, som körde stadsbusstrafiken i Örebro innan Svealandstrafiken tog över. I rapporten finns en uttömmande beskrivning av hur det skugganbud som presenteras arbetats fram av E&Y. Värden och fakta avseende trafik, lokaler, overheadkostnader och övrigt finns utförligt redovisat. Materialet har också validerats av branschexperter, däribland Keolis som tidigare kört busstrafik i angränsande område.

Klicka här för att ladda ner den fullständiga, 60-sidiga rapporten.

Klicka här för att ladda ner en kortversion av rapporten.

Taggat som: , , , , ,

3 kommentarer »

  1. Nja, vilka övriga förhållanden har beaktats? Har kostnaderna för upphandlingsprocesser räknats in, liksom överklaganden jämte kostnader som följer vid entreprenörsbyten vid ett vunnet/förlorat anbudsavtal?

    Har kostnader som är kopplade till stadsplanering och liknande vägts in, som för upphandlad trafik ovillkorligen kräver förhandlingar, avtalsändringar, höga juridiska omkostnader, medan egenregi logiskt borde innebära en förbättrad och därmed mindre kostsam situation.

    Annat handlar förstås om tryggheten för de anställda och som i praktiken också medför omkostnader om den upphandlande trafiken har en hög personalomsättning.

    Vem som beställt utredningen framgår inte, och frågan är om några slutsatser alls kan dras i nuläget eftersom övertagandet i egen regi inte genomförs fullt ut förrän 2026. Och det är väl först därefter och ett par år framåt i tiden som synergieffekter och liknande kan mätas på ett mer grundläggande sätt!

  2. Företag, som Nobira, har låga utgifter som Prio 1. Löner är den största posten. En förare med 30 papp i lön kostar 460 tusen/år. Ju färre förare och därmed bussar man måste använda, desto lägre kostnader. Att resor med färre bussar tar längre tid för passagerarna finns inte med i kalkylen. Inte heller att fler väljer att ta bilen. ”Tänkte inte på det.” sa uppfinnaren från ”Sumpan”.

  3. Företag, som Nobira, har låga utgifter som Prio 1. Löner är den största posten. En förare med 30 papp i lön kostar 468 tusen/år. Alltså närmare en halv mille Ju färre förare och därmed bussar man måste använda, desto lägre kostnader. Att resor med färre bussar tar längre tid för passagerarna finns inte med i kalkylen. Inte heller att fler väljer att ta bilen. ”Tänkte inte på det.” sa uppfinnaren från ”Sumpan”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)