Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Grönt ljus för EU:s ”vaccinpass”

EU:s vaccfinationsintyg fick på onsdagsförmiddagen klartecken från EU-parlamentet. Foto: Ulo Maasing.

EU-parlamentet gav på onsdagsförmiddagen grönt ljus för EU:s digitala covidintyg genom att avsluta lagstiftningsarbetet i frågan. Intyget gör att resandet kan komma igång i EU och därmed bidra till den ekonomiska återhämtningen. Alla EU-länder kommer att godkänna intyget som visar att man har vaccinerats, testat negativt eller tillfrisknat från covid-19.

Det gör det lättare att resa fritt och bidrar till att begränsningarna gradvis kan hävas på ett samordnat sätt. Inytget börjar gälla den 1 juli och kommer att gälla ett år framöver. Parlamentet beslöt också att tillgång till testning till ett överkomligt pris ska uppmuntras: 100 miljoner euro i EU-medel avsätts till upphandling av tester.

Intyget kommer att utfärdas utan kostnad av nationella myndigheter och finnas antingen i digital form eller i pappersformat med en QR-kod. Handlingen intygar att en person har vaccinerats mot covid, nyligen testat negativt eller tillfrisknat från infektionen. I praktiken rör det sig om tre olika intyg. De gemensamma EU-reglerna ska göra intygen kompatibla och kontrollerbara över hela EU, och skydda mot bedrägeri och förfalskning.

Intygen börjar gälla den 1 juli 2021 och kommer att användas i 12 månader. Intyget får enligt parlamentets beslut dock inte bli ett krav för att kunna röra sig fritt och är inte någon resehandling.

Under förhandlingarna institutionerna emellan såg parlamentet till att EU-länderna bara ska kunna införa ytterligare resebegränsningar för innehavare av intyget, till exempel karantän, självisolering eller testning, om de är ”nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan”. Hänsyn ska dock tas till vetenskapliga rön, däribland ”epidemiologiska data som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar offentliggjort”. Åtgärderna ska om möjligt meddelas andra medlemsländer och kommissionen 48 timmar i förväg, och allmänheten ska informeras 24 timmar i förväg.

Alla EU-länder måste godta vaccineringsintyg som utfärdats i andra medlemsländer för vacciner som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Det är upp till medlemsländerna att avgöra om de också ska godta intyg för vacciner som godkänts nationellt eller för vacciner som har förts upp på Världshälsoorganisationens förteckning för nödsituationer.

EU-länderna uppmuntras att se till att testningsmöjligheter finns allmänt tillgängliga till överkomligt pris. På parlamentets begäran har kommissionen åtagit sig att inom ramen för instrumentet för krisstöd mobilisera 100 miljoner euro så att EU-länderna kan upphandla tester och utfärda EU:s digitala covidintyg om genomförd testning.

Parlamentet antog bestämmelserna om EU:s digitala covidintyg med 546 röster för, 93 röster emot och 51 nedlagda röster när det gäller EU-medborgare och med 553 röster för, 91 röster emot och 46 nedlagda röster när det gäller medborgare i länder utanför EU.

Taggat som: , , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)