Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Applåder för ändrat reseavdrag – minskar fusk och klimatutsläpp

Svensk Kollektivtrafik applåderar regeringens förslag om att reformera reseavdraget. Foto: Svensk Kollektivtrafik.

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor (klicka här). Svensk Kollektivtrafik menar att det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikandelen, minska det omfattande fusket, jämna ut de regionala skillnaderna i Sverige, öka jämställdheten och bli mer rättvist. Även Sveriges Bussföretag välkomnar regeringens förslag och menar att det är positivt att regeringen har lyssnat på branschen.

– Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Konsekvensen har blivit att nio av tio som gör avdrag arbetspendlar med bil, kommenterar Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik och fortsätter:

Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik. Foto: Ulo Maasing.

– Avdraget gör också att människor bosätter sig längre bort från sina jobb, vilket ökar utsläppen ännu mer. Genom fusket med tidsvinstregeln, som innebär att man ska spara minst 2 timmar på att arbetspendla med bil istället för med kollektivtrafik, subventioneras dessutom bilister som inte har rätt att göra avdrag, med ökade utsläpp som följd. Utsläppen av växthusgaser kommer att minska genom förslaget om att beskatta de som arbetspendlar med buss, tåg och bil lika.

Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

– Vi har tillsammans med flera andra företrädare för kollektivtrafiken länge drivit på för den förändring som regeringen nu föreslår. Vi har som förbund också lämnat inspel och fakta till den utredning som arbetat med frågan. Det är positivt att regeringen lyssnat på de synpunkter och konstruktiva förslag för ett ändrat och förbättrat system för reseavdrag som kommit från oss och andra företrädare i kollektivtrafiken, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik, pekar på att reseavdraget framförallt gynnar högavlönade män.

– I stället för att bidra till en levande landsbygd framförallt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, trots att bra kollektivtrafik finns, säger Lars Sandberg.

– Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen. Räknar man in Södermanlands och Uppsala län står storstadsregionerna för ca 60 procent av kostnaderna, medan knappt 20 procent går till skogslänen. Genom förslaget om lägre nedre avståndsgräns utanför storstadskommunerna, 1,5 mil istället för 3 mil, kommer de regionala skillnaderna jämnas ut.

Svensk Kollektivtrafik pekar också på att fusket och felen med reseavdraget onte är 1,8 miljarder som regeringen uppger utan 2,4 miljarder per år. Detta enligt ny statistik från Skatteverket. Det innebär i sin tur att mer än 40 procent av kostnaderna för reseavdraget i dag beror på fusk och fel.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)