Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘reseavdrag’

Reseavdrag, energiskatt och elbusspremie i riksdagsmotioner

Flera förslag som gäller kollektivtrafik och bussbransch tas upp i de motioner (förslag) som enskilda riksdagsledamöter har lämnat in under hösten. Det visar en kartläggning som Sveriges Bussföretag har gjort. Frågan om reseavdragen återkommer i motionerna, likaså energiskatter, elbusspremie, lån till körkort för yrkesförare och en nationell strategi för kollektivtrafiken.

Taxitopp: ”Rikta stöden till den som väljer att inte köra bil”

En mobilitetspeng till den som väljer att inte köra egen bil utan istället väljer att resa kollektivt med delade mobilitetstjänster som komplement. Det kan vara ett alternativ till en tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel tillsammans med ett kraftigt höjt reseavdrag som är åtgärder som kommer att gagna privatbilismen på kollektivtrafikens bekostnad. Det skriver Svenska Taxiförbundets vd Bawer Coskun i en debattartikel i Altinget.

Bussföretagen: Regeringen öppnar för fortsatt miljardfusk och missgynnad kollektivtrafik

”Trots massiv kritik väljer regeringen att i den budget som presenterades idag att backa och riva upp tidigare riksdagsbeslut om att införa en neutral skattereduktion oavsett färdmedel.” Det skriver Sveriges Bussföretag i en kommentar till den budget som regeringen presenterade på tisdagsförmiddagen. ”När regeringen nu backar och behåller det tidigare kritiserade reseavdraget gynnas de som fuskar och felar”, skriver bussföretagen som pekar på att 44 procent av kostnaderna för reseavdraget beror på fusk och fel enligt Skatteverket. Det kostar samhället 3,1 miljarder om året.

Svensk Kollektivtrafik: Bibehållet reseavdrag ger 290 000 högre skatt

Svensk Kollektivtrafik sågar regeringens förslag att behålla det nuvarande reseavdraget och öka det för arbetspendling med bil. ”Låt riksdagens beslut ligga fast om att ersätta reseavdraget med en skattereduktion som är lika mycket värd oavsett om man tar bilen, bussen, tåget, cykeln eller samåker till jobbet och oavsett hur hög inkomst man har”, skriver Svensk Kollektivtrafik till regeringen.

Bussföretagen: Nej till att behålla reseavdraget

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag säger bestämt nej till regeringens förslag att behålla det nuvarande reseavdraget istället för att införa en färdmedelsneutral skattereduktion. Regeringens förslag innebär att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas och avdraget för arbetsresor med bil höjs kraftigt. Det betyder att den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor som skulle träda i kraft vid årsskiftet inte ska införas. Så sent som i juni röstade samtliga riksdagspartier utom SD enhälligt för den nya modellen. Men nu har regeringspartierna kovänt i frågan.

Branschen tyckte till om pågående lagförslag och utredningar

Under tisdagen på Persontrafik i Stockholm fick branschens företrädare säga sitt om olika aktuella lagförslag och utredningar som påverkar kollektivtrafiken både idag och i framtiden. Mest motstånd hos paneldeltagarna mötte den nya regeringens förslag om sänkt reseavdrag.

Bred kritik mot bibehållet reseavdrag

Regeringens beslut att behålla det nuvarande reseavdraget istället för att ersätta det med en avståndsbaserad skattereduktion får idag stark och bred kritik från en rad organisationer och företag. I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver 16 tunga namn skriver i artikeln att om regeringen river upp riksdagsbeslutet från i somras blir konsekvenserna försämringar för statskassan, kommunerna, låginkomsttagarna, jämställdheten, miljön och klimatet. I juni, när riksdagen fattade sitt beslut, röstade (S), (M), (L), (KD), (C) (V) och (MP)enhälligt för avskaffandet av dagens reseavdrag. Endast (SD) röstade emot.

Naturskyddsföreningen beklagar regeringsförslag

Naturskyddsföreningen ansluter sig nu till kritikerna av regeringens förslag att behålla det gamla reseavdraget och dessutom öka subventionerna för bilpendlare. Regeringen och dess samarbetsparti SD meddelade på torsdagen att man vill riva upp sommarens riksdagsbeslut om ett reformerat reseavdrag. Naturskyddsföreningen säger sig vara mycket oroad över den destruktiva riktning vi nu ser inom miljöpolitiken.

Svensk Kollektivtrafik: Vi är förvånade över regeringens förslag

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik reagerar också på regeringens beslut att behålla det gamla systemet med reseavdrag. ”Vi är förvånade över regeringens förslag”, säger Johan Wadman, vd i Svensk Kollektivtrafik som är de regionala kollektivtrafikmyndigheternas branschorganisation.

Bussföretagen: Regeringens beslut en besvikelse

Regeringens beslut på torsdagen att behålla det gamla reseavdraget istället för att införa ett nytt reformerat system möts av Sveriges Bussföretag med besvikelse. Det nya avdragssystemet var en prioriterad punkt bland de reformer som branschorganisationerna antagits för sin satsning Nystart kollektivtrafiken, framhåller Sveriges Bussföretags vd Anna Grönlund.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)