Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik’

Nya mobilitetstjänster ännu marginella snackisar

Många talar om de nya mobilitetstjänster som har vuxit fram under de senaste åren. Men använder de nya tjänsterna gör man inte. Trots att de nya mobilitetstjänsterna och delad mobilitet väcker stort intresse står de för en mycket liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Och enligt en ny rapport som presenterades i Almedalen på tisdagen kommer tjänsterna inte att växa särskilt mycket under de kommande tio åren.

Elbussar, digitala staket och bussturism i Almedalen

Elbussar, självkörande fordon, klimatsmarta resor och delad mobilitet är några av de ämnen som gäller buss-och kollektivtrafiken som tas upp i Almedalen i år. Såväl Sveriges Bussföretag som bussoperatören Keolis och Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik tar upp aktuella frågor och utmaningar i busstrafiken på olika seminarier. Vi presenterar ett axplock av det som händer i Almedalsveckan som inleds nu på söndag.

Elbussar, ny mobilitet och klimatsmart turism i Almedalen

De utmaningar som övergången till elbussar samt delad mobilitet och nya mobilitetstjänster innebär för buss- och kollektivtrafiken är två av de ämnen som kommer att tas upp under Almedalsveckan i Visby. Även turistbussens betydelse för klimatsmart turism uppmärksammas.

Nytt avtal för affärsutveckling i kollektivtrafik

Nu finns ett nytt modellavtal för bättre samarbeten och affärsutveckling i kollektivtrafiken. Syftet med avtalet är att skapa ett gemensamt sätt att arbeta hos både beställare av kollektivtrafik och trafikföretag så att kollektivtrafiken kan bli bättre, få nöjdare kunder och ett ökat resande. Avtalet har tagits fram av Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA inom ramen för Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik.

Ny rapport: Kollektivtrafiken kan göra mer än vad som krävs för klimatet

Kollektivtrafiken i Sverige behöver minska sina utsläpp av koldioxid med 600 000 ton till år 2030, om man utgår från läget 2010. Det konstaterade Karin Brundell Freij från konsultföretaget WSP när hon på tisdagen i Almedalen presenterade en ny rapport om kollektivtrafikens klimatutsläpp. Rapporten har beställts av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius varnade samtidigt för att branschen riskerar en miljömässig backlash om de förslag förverkligas som nu finns inom EU om bland annat biobränslen.

Svensk Kollektivtrafik sågar rapport: ”Onyanserat av Sveriges Bussföretag” (uppdaterad)

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik sågar den rapport som Sveriges Bussföretag nyligen presenterade om upphandlingar av busstrafik och som vi då rapporterade om. ”Våra medlemmar handlar upp kollektivtrafik på ett väl genomtänkt sätt”, hävdar Svensk Kollektivtrafik som är organisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och andra upphandlare av kollektivtrafik.

Ordförandeskifte i Partnersamverkan

Helena Leufstadius, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, tar över som ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Posten alternerar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

Trafikanalys svarar på branschkritik: ”Vi är förvånade och besvikna”

Myndigheten Trafikanalys tillbakavisar stora delar av den kritik som branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik nyligen förde fram i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S). Trafikanalys svarar för den officiella kollektivtrafikstatistiken, men denna har enligt branschorganisationerna stora kvalitetsbrister. Kvaliteten har inte blivit sämre, skriver Trafikanalys som säger sig känna både förvåning och besvikelse över Partnersamverkans kritik.

Nytt index för HVO

HVO, hydrerad vegetabilisk olja, som är ett biodrivmedel, ett slags syntetdiesel används allt mer som drivmedel i svensk busstrafik. Nu har branschens gemensamma indexråd träffat avtal med SCB (statistiska centralbyrän) om att mäta kostnadsutvecklingen för HVO och att skapa ett nytt index, HVO-index

Partnersamverkan byter ordförande

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där bland andra Sveriges Bussföretag ingår, har bytt ordförande. Svensk Kollektivtrafiks Stefan Sedin har avlösts av Peter Haglund, chef för sektionen för Infrastruktur och fastigheter på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Ordförandeskapet i Partnersamverkan roterar mellan organisationerna och SKL är ordförande under 2016 och 2017.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)