Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik’

Nytt modellavtal för upphandling av busstrafik

Ett nytt modellavtal för upphandling av kollektivtrafik med buss har tagits fram av KollA, Kollektivtrafikens avtalskommitté. KollA är en del av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Det nya avtalet är resultatet av ett gemensamt arbete i branschen och är förankrat hos såväl trafikföretagen som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Syftet är att erbjuda en vägledning för att underlätta och förbättra branschens upphandlingar.

”Huvudmän bör ersätta trafikföretag för biogaskostnader”

Trafikföretagen bör få ersättning från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för de merkostnader företagen får på grund av att EU-domstolen har stoppat Sveriges skattebefrielse för biogas. Det rekommenderar det partssammansatta indexrådet inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Uppdaterade miljökrav vid trafikupphandlingar

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har nu uppdaterat de miljökrav som ska ställas vid upphandling av både busstrafik och trafik med personbil, exempelvis färdtjänst och sjukresor. De nya miljökraven är kompatibla med EU:s nya direktiv om rena fordon, Clean Vehicles Directive.

Ordförandeskifte i Partnersamverkan – Taxiförbundet gör comeback

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har från årsskiftet ny ordförande, Johan Wadman från Svensk Kollektivtrafik. Samtidigt återkommer Svenska Taxiförbundet som för några år sedan lämnade Partnersamverkan. Bakom skiftet av ordförande ligger att ordförandeskapet roterar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Ny ordförande i branschens indexråd

Västtrafiks biträdande ekonomidirektörJonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma indexrådet. Rådet är en del av Kollektivtrafikens Avtalskommitté inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Jonas Kjernald tar över efter Christine Leppänen. Ny ledamot från beställarsidan är Lisa Wallin, förvaltningscontroller på region Jämtland Härjedalen.

Förarlöst sänker kollektivtrafikens kostnader

Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. Taxi kommer också att ta stora marknadsandelar från traditionell kollektivtrafik när taxibilarna blir förarlösa. Det visar en ny studie som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. ”Men det här ligger långt fram och är inget som händer det närmaste årtiondet”, sa transportforskaren Karin Brundell-Freij när hon på tisdagen presenterade rapporten på ett seminarium.

Nya vägledningar för effektivare trafikupphandlingar

Tre nya vägledningar för att stärka stödet kring upphandlingar av kollektivtrafik har antagits gemensamt av branschen. Bakom de nya väglednigarna står såväl upphandlarna, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, som trafikföretag. Arbetet med de nya vägledningarna har ägt rum inom Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Avtalsrekommendationer kan vinna pris

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har nominerats till Upphandlingspriset 2020 för arbetet med branschens gemensamma avtalsrekommendationer.

Taxi hoppar av samarbete i kollektivtrafiken – ny aktör bildas i branschen

Samtidigt som kollektivtrafikbranschens samverkansarena Partnerskap för en förbättrad kollektivtrafik byter ordförande lämnar taxibranschen partnerskapet. Bytet av ordförande är rutin eftersom posten roterar mellan organisationerna i Partnersamverkan. Parallellt med detta arbetar Svensk Kollektivtrafiks före detta vd Charlotte Wäreborn Schultz med att etablera vad som beskrivs som en ”ny samverkansarena inom den särskilda kollektivtrafiken”, alltså färdtjänst, sjukresor med mera. Namnet på nykomlingen är Speak, Samverkan för Personligt Anpassad Kollektivtrafik.

Nya mobilitetstjänster ännu marginella snackisar

Många talar om de nya mobilitetstjänster som har vuxit fram under de senaste åren. Men använder de nya tjänsterna gör man inte. Trots att de nya mobilitetstjänsterna och delad mobilitet väcker stort intresse står de för en mycket liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Och enligt en ny rapport som presenterades i Almedalen på tisdagen kommer tjänsterna inte att växa särskilt mycket under de kommande tio åren.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)