Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Fler resenärer, minskad restid, bättre punktlighet med BRT i Örebro

Redan innan BRT-systemet i Örebro har startat är effekterna på kollektivresandet positivt.

Minskad restid för busstrafiken, förbättrad punktlighet och fem procent resandeökning. Det är effekter av den sträcka som hittills har byggts om för Örebros BRT-linje (BRT=Bus Rapid Transit). Effekterna redovisas i en utvärderingsrapport över effekter och nyttor av hittills genomförda åtgärder för det nya kollektivtrafiksystemet, BRT, i staden. Och redan innan BRT är infört är effekterna positiva.

Rapporten har undersökt om byggnationen når upp till kraven för BRT-system, hur restider och resande påverkats hittills samt påverkan på andra trafikslag. Och BRT ombyggnaderna hittills längs Rudbecksgatan, mellan Behrn Arena och Universitetsplatsen, visar på att satsningen ökar kollektivtrafikens marknadsandel.

– Målet med BRT-utbyggnaden är att resandet på de aktuella linjerna ska öka med 40 procent inom tre år från trafikstart. Därför är det positivt att se att resandet på den ombyggda sträckan längs Rudbecksgatan har ökat med fem procent eller motsvarande 25 000 resor under den period som utvärderats, säger Jan Berglöf, projektledare för BRT på Region Örebro län.

– Även om det kan ses som en marginell ökning har stadstrafiken i Örebro samtidigt minskat med fem procent och det totala resandet, oavsett färdmedel, har minskat med 15 procent i kommunen efter pandemin.

Rapporten visar också att restiden minskat och att punktligheten för kollektivtrafiken har förbättrats, framför allt under högtrafik.

– De stora problem med framkomlighet vi räknar med i framtiden är som störst under tider på dygnet då det är högtrafik. Redan nu kan vi se att de åtgärder vi gjort med egna körfält för bussen, mittförlagda hållplatser och prioritet för bussen i trafikkorsningar har bidragit till att bussen håller tidsschemat även under högtrafik. Förhoppningen är att satsningen på BRT ska göra att ökningen av antalet fordon i Örebro bromsas och att fler väljer bussen framför bilen, säger Henrik Emilsson, projektledare för BRT på Örebro kommun.

Även för cyklister har framkomligheten blivit bättre. Biltrafiken har däremot fått något längre körtider.

– Det är givetvis svårt att dra långtgående slutsatser redan nu när endast en begränsad del av BRT-linjen är utbyggd. Samtidigt visar rapporten tydligt att vi är på rätt väg och att fler ombyggda hållplatser, nya fordon med hög turtäthet och ytterligare framkomlighetsåtgärder med kortare restid som följd sannolikt kommer bidra till ännu fler resande, säger Henrik Emilsson.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)