Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘2030-sekretariatet’

”Slopa förmånsbeskattning av periodbiljetter”

Regeringens förslag om skattelättnader för förmånscyklar är välkommet. Men motsvarande bör gälla för periodbiljetter i kollektivtrafiken. Det skriver tunga företrädare för svensk kollektivtrafik och 2030-sekretariatet i en debattartikel i Dagens Samhälle på tisdagen. Artikeln är undertecknad av SL-chefen David Lagneholm, Västtrafiks vd Lars Backström, Skånetrafikens trafikdirektör Maria Nyman, Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik samt 2030-sekretariatets vd Jakob Lagercrantz

”Svensk kraftansträngning för biodrivmedel behövs i Bryssel”

Om skattereduktionen för rena biomedel försvinner kan kollektivtrafiken och åkerierna tvingas att gå tillbaka till fossil diesel. Det vore förödande för klimatomställningen. Det skriver företrädare för bland andra buss- och kollektivtrafikbranschen, 2030-sekretariatet och åkerinäringen i en debattartikel i torsdagens Göteborgs-Posten.

Nödvändigt med mer fart på kollektivtrafiken

För att få mer fart på kollektivtrafiken måste de regionala kollektivtrafikmyndigheterna öka utbudet. Görs inte detta kommer nya resenärer att mötas av alltför få avgångar med överfulla bussar och tåg. Då är risken stor att de vänder kollektivtrafiken ryggen igen. Det hävdar organisationen Gröna Bilister som har kartlagt beläggningen i kollektivtrafiken, kommun för kommun. ”Det börjar bli fullt på bussar och tåg i vissa delar av landet. På andra håll gapar nästan alla sittplatser tomma, i synnerhet på Gotland”, konstaterar man.

Ledare: EU-kommissionen sabbar bussbranschens miljöarbete

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett paket med en lång rad förslag när det gäller energiområdet. För dem som arbetar med att göra den redan idag gröna busstrafiken i Sverige ännu grönare är det så kallade vinterpaketet ingen munter läsning. Kommissionen vill nämligen att biodrivmedel från grödor ska fasas ut.

Sluta skylla på EU, regeringen!

Efter många protester från den svenska kollektivtrafikbranschen mot regeringens hantering av beskattning av biodrivmedel kom i december i fjol beskedet att biogas som drivmedel ska vara skattebefriat till och med år 2020 och HVO/FAME till och med 2018. Men Mattias Goldmann, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, skriver i den här debattartikeln att den rödgröna regeringen har använt sig av tveksamma argument, både när det gäller skatterna på biodrivmedel och andra skatter som motverkar en minskad klimatpåverkan.

Kritik mot regeringens förslag till elbusspremie

2030-sekretariatet, som vill säkra att Sverige har en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, kritiserar regeringens förslag till elbusspremie. ”Det är rätt att ge omställningen till fossiloberoende en knuff framåt, men att ensidigt gynna elbussar är inte rätt väg att gå”, skriver 2030-sekretariatet i sitt remissvar på förslaget. Regeringens förslag leder till en alltför långsam omställning och är för ensidigt inriktat på en enda teknisk lösning, skriver man.

Trendspaning på Persontrafik

Den uppmärksamme besökaren på Persontrafikmässan i Stockholm kan konstatera att det finns tydliga trender när det gäller kollektivtrafikens utveckling. Det konstaterar Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet som har varit ute på trendspaning på mässan och de seminarier som hålls i anslutning till denna.

Svidande kritik mot regeringsförslag om FAME

Finansdepartementets förslag på en mycket kraftig höjning av energiskatten på FAME för låginblandning och som koncentrerad biodiesel får svidande kritik från nästan alla remissinstanser. Det konstaterar 2030-sekretariatet som har gått igenom alla remissvaren. FAME är samlingsnamn för biodiesel. Den vanligaste biodieseln är RME.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)