Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Kritik mot regeringens förslag till elbusspremie

En elbuss på linje 55 i Göteborg. 2030-sekretariatet riktar kritik mot regeringens förslag till ebusspremie. Foto: Ulo Maasing.

En elbuss på linje 55 i Göteborg. 2030-sekretariatet riktar kritik mot regeringens förslag till ebusspremie. Foto: Ulo Maasing.

2030-sekretariatet, som vill säkra att Sverige har en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, kritiserar regeringens förslag till elbusspremie. ”Det är rätt att ge omställningen till fossiloberoende en knuff framåt, men att ensidigt gynna elbussar är inte rätt väg att gå”, skriver 2030-sekretariatet i sitt remissvar på förslaget. Regeringens förslag leder till en alltför långsam omställning och är för ensidigt inriktat på en enda teknisk lösning, skriver man.

2030-sekretariatets uppgift är att säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Sekretariatet etablerades av tankesmedjan Fores, med aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden som partners.

2030-sekretartiatets invändningar mot regeringens förslag till elbusspremie:

Gynna även mindre bussar. Det är relevant att även mindre bussar än för 60 passagerare ställs om till eldrift. Exempelvis har projektet ECOAST på västkusten visat hur man i mindre kommuner med hjälp av mindre elbussar kan skapa matarlinjer till pendel- ochregionaltåg, med stor klimatnytta. Samma argument om att stödja ny teknik, som regeringen säger är huvudskälet för premien, gäller för dessa busstyper som för de större.

Inkludera effektivitet. Det är orimligt att helt ignorera energiförbrukningen bara för att fordonet är eldrivet; ökad energieffektivitet är viktigt oavsett fordonstyp.

Utgå från klimatnytta, inte teknik. Det är orimligt att premien halveras för laddhybrider, om de t.ex. ger 70 % av klimatnyttan. Också bränslecellsbussar bör omfattas, och varken ED95 eller biogas bör uteslutas, även om effektivitetsmål kan bli svåra att nå.

Premiera andel förnybart. Ur klimatperspektiv bör fokus vara andelen el av den totala mängden förbrukad energi, inte körsträckans andel. Körsträcke-kriteriet försvårar införande av laddhybridbussar på linjer där en betydande del av sträckan sker med biodrivmedel, men där delen i staden är viktigt utifrån parametrar som andel av total tid, antal passagerare, antal stopp etc.

Inkludera konvertering. Premien synes endast kunna gå till nya fordon. Då en buss normalt sett används i 8-10 år innan den avskrivs, är det rimligt att också öppna för en konvertering av befintliga bussar. Givetvis ska samma klimat- och miljökrav ställas på dessa bussar som på nya bussar.

– Sju av tio bussar i Sverige drivs fortfarande med fossil diesel, så regeringen tänker alldeles rätt som vill ge omställningen till fossiloberoende en knuff framåt.

– Men att ensidigt gynna elbussar är inte rätt väg att gå, och att bara ge stöd till helt nya busslinjer betyder att omställningen kommer att gå alltför långsamt. Det säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet och vd för tankesmedjan Fores.

2030-sekretariatet konstaterar att pengar från stadsmiljöavtalen redan gått till infrastruktur för elbussar och pengar från KlimatKlivet redan gått till kollektivtrafik.

– Med det nya stödet riskerar Sverige att få ett lapptäcke av stöd och stimulans.

– Det vore bättre med ett samlat, långsiktigt system som gynnar det förnybara och fasar ut det fossila, säger Mattias Goldmann.

2030-sekretariatet föreslår en stimulans som utformas efter faktisk klimatnytta, som längre fram kan införlivas i en bonus-malus-beskattning för bussar.

Stimulansen bör också bli högre ju mer bussarna faktiskt används på el. Regeringens förslag premierar billiga elbussar som måste stå många timmar och ladda.

Det bör också vara möjligt att ge premien till mindre bussar, till exempel matarlinjer till pendeltågen. Slutligen bör premien kunna gå till fler än bara offentliga trafikhuvudmän, anser 2030-sekretariatet.

– Också Swebus, Flygbussarna och många andra bör stimuleras att lämna fossil-eran bakom sig, inte bara de offentliga trafikhuvudmännen.

– Det bör också vara möjligt att få stöd för att byta till grönare bussar inom befintliga avtal – förslaget att begränsa till nya avtal betyder att nästan ingen busslinje i storstäderna elektrifieras med hjälp av premien, säger Mattias Goldmann.

Att elbusspremien endast ska gå till kollektivtrafikmyndigheterna har tidigare kritiserats av flera tunga remissinstanser, bland andra Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Sveriges Bussföretag.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)