Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘biogasbussar’

Bussexplosionen: Regeringen kallar till säkerhetsmöte

Infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) kallar bussbranschen och en rad andra aktörer till ett möte om säkerheten för gasbussar. Bakgrunden är söndagens dramatiska olycka då en biogasbuss körde in i en höjdbarriär vid infarten till Klaratunneln i Stockholm. Vid olyckan inträffade en våldsam explosion och bussen brändes snabbt ut helt. Föraren skadades, men i övrigt fanns inga andra personer ombord. Tunneln har sedan olyckan varit stängd i norrgående riktning vilket har orsakat trafikkaos med halvmilslånga bilköer i Stockholm.

Biogasbussar i Västerås inte fossilfria

De biogasbussar som samhällsägda Svealandstrafiken använder i VL:s stadstrafik i Västerås är inte alls så fossilfria som VL (Västmanlands Lokaltrafik) hävdar., rapporterar Sveriges Radio P4 Västmanland. Enligt VL:s hemsida körs busstrafiken helt utan fossila bränslen, men i själva verket var ungefär en fjärdedel av gasen i busstankarna fossil naturgas förra året.

Nya lösningar för laddning av elbussar när elnätet inte räcker

Region Uppsala ska i ett nytt projekt utveckla lösningar så att fler elfordon kan laddas utan ytterligare påfrestningar på elnätet. Uppsalas nya bussdepå ska fungera som ett pilotfall där man undersöker hur en ökad elektrifiering av bussflottan kan genomföras där det finns begränsningar i elnätet. Satsningen görs på initiativ av Region Uppsala och genomförs av BioDriv Öst i samverkan med flera regionala och nationella aktörer inom området. Projektet har fått namnet Spetskraft 2020.

Från bullerbussar till elbussar i Växjö?

Inledande steg tas nu i Växjö för att ersätta dagens gasbussar i stadstrafiken med elbussar. Biogasbussarna i Växjö har under flera år vållat protester från boende vid busslinjerna på grund av bullerstörningar. I slutet av september begränsade Växjö kommun användningen av gasbussar i stadstrafiken, men beslutet har överklagats av Länstrafiken Kronoberg. Nu anställer Region Kronoberg en projektledare för en eventuell övergång av stadstrafiken till eldrift.

Länstrafiken Kronoberg vill inte stoppa bullrande bussar

De långvariga problemen med buller från biogasdrivna stadsbussar i Växjö är ännu långt från en lösning. I slutet av september begränsade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö användningen av gasbussar i stadstrafiken eftersom de bullrade för mycket, i synnerhet med lågfrekvent buller. Samtidigt krävde nämnden att Region Kronoberg och Länstrafiken senast till årsskiftet skulle presentera en plan på hur man ska komma tillrätta med bullerstörningarna. Nu säger Länstrafiken nej till kraven i ett överklagande till Länsstyrelsen. Istället skyller Länstrafiken på Växjö kommun och på felbyggda hus.

Fixar så att SL kan gasa

Fastighetsföretaget Bravida, som arbetar inom en rad områden inom fastighetsdrift, har fått i uppdrag att ansvara för drift, underhåll och skötsel av Stockholms läns landstings (SLL) biogasanläggningar vid fyra bussdepåer. Över 300 av SL:s bussar drivs idag med biogas runt om i Storstockholm.

Tuffa skånska miljökrav på bussar

Det finns förmodligen ingen upphandlare av busstrafik i Sverige som ställer tuffare miljökrav än Skånetrafiken. Som enda trafikhuvudman i landet säger Skånetrafiken nej till HVO som drivmedel för bussar om operatören inte exakt kan redovisa varifrån det PFAD som ingår i deras HVO kommer. Att PFAD är en restprodukt som utvinns vid produktion av palmolja räcker inte. Bussmagasinet har träffat Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsansvariga, Iris Rehnström.

Halverad gasförbrukning för biogasbuss möjlig

Det går att halvera gasförbrukningen för bussar i regiontrafik. Det hävdar organisationen Biogas Öst sedan man under två dagar har testat en biogasbuss med ny teknik från Scania. Testet visar enligt Biogas Öst att gasförbrukningen i verklig drift i regiontrafik kan halveras jämfört med dagens genomsnittliga biogasbussar. Därmed sänks drivmedelskostnaderna för gasbussen till att ligga i nivå med motsvarande dieselbussar.

Nya gasbussar var farliga

Nya gasbussar från Scania visade sig i höstas vara farliga för andra trafikanter. På sensommaren förra året levererade Scania 95 biogasbussar till operatörer för trafik i Kalmar län. Några veckor sedan inträffade en allvarlig incident på landsbron. En kåpa över gastankarna på busstaket lossnade och träffade en personbil vid händelsen som först nu har blivit mer känd genom en artikel i Expressen.

Region Örebro: elbussar i stad, biogas i regiontrafiken

En fortsatt utredning av elbussar i stadstrafiken i Örebro, samtidigt som biodiesel byts mot biogas i regiontrafiken. Det föreslår politikerna i nämnden för samhällsbyggnad i Region Örebro län att regionstyrelsen beslutar. Förändringarna är tänkta att genomföras i samband med att regionen tar över stora delar av busstrafiken i egen regi istället för att upphandla den.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)