Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘cabotage’

EU ingriper mot tuffare cabotageregler för turistbussar

De tuffare regler för cabotage med turistbussar som Danmark införde för några år sedan dras nu av EU-kommissionen inför EU-domstolen. Kommissonen anser att de danska reglerna är oförenliga med EU:s regler. Kommissionens agerande har väckt oro i den norska bussbranschen som vill se tuffare cabotageregler även i Norge. Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

Tuffare tag mot cabotage i Norge

Den norska regeringen har presenterat en handlingsplan med 39 punkter mot social dumpning inom transportsektorn, både när det gäller gods- och persontransporter. När det gäller cabotage med turistbuss vill regeringen testa handlingsutrymmet i EU-reglerna när det gäller ”tillfällig persontransport”. Cabotage är transport av personer eller gods i ett annat land än transportföretagets eget. Den norska bussbranschen välkomnar handlingsplanen.

Utländska turistbussar i Sverige kartläggs

Utländska turistbussars verksamhet på den svenska marknaden ska kartläggas av Sveriges Bussföretag. Syftet är att få en tydlig bild av omfattningen av det cabotage, tillfälliga persontransporter inom Sverige som utländska bussföretag ägnar sig åt i Sverige. Bussförarna har en nyckelroll i kartläggningen.

Busstorget: Nytt projekt ska kartlägga utländska bussar

Cabotage med utländska bussar som utan tillstånd transporterar turister är ett återkommande problem i Sverige. Men nu håller bussarnas rörelser på att kartläggas i ett projekt som presenterades på digitala Busstorget under torsdagen.

Norge öppnar för stramare cabotageregler

Den norska regeringen öppnar för möjligheten att strama upp cabotagereglerna när det gäller turistbussar. Den norske samfärdselministern Knut Arild Hareide säger att han med intresse ser på de regler som Danmark införde i november 2019 sedan den danska bussbranschen under två somrar kartlagt utländska turistbussars cabotagetrafik i landet. Sveriges Bussföretag förbereder en liknande undersökning, vilket vi nyligen rapporterat om.

Jakt på osund konkurrens

Sveriges Bussföretag vill nu sätta strålkastarljuset på den osunda konkurrens som svenska bussföretag upplever att de utsätts för av företag som kör cabotage i Sverige. Under två år ska bussföretagen dels bedriva påverkansarbete gentemot beslutsfattare och myndigheter för att främja sund konkurrens i såväl Sverige som EU, dels undersöka omfattningen av problemet genom att kartlägga utländska turistbussars rörelser i Sverige.

Danmark stoppar lönedumpning från utländska företag

En bred överenskommelse mellan den socialdemokratiska danska regeringen och åtta andra politiska partier i landet ska hindra lönedumpning i yrkestrafiken. Regeringen och de övriga partierna har enats om ett nytt regelverk som ska säkra att danska och utländska trafikföretag konkurrerar på lika villkor. Överträdelse av de nya reglerna kan bli dyrt för företagen, rapporterar den danska bussbranschens organisation Dansk PersonTransport.

Danmark: Tuffare tag mot utländska turistbussar

Från den 1 november kommer Danmark att ändra sin tolkning av EU-reglerna om cabotagekörning med buss. Ändringen innebär att utländska bussar inte tillåts köra cabotage under mer än sju sammanhängande dagar per månad, uppger den danska bussbranschens organisation Dansk Persontransport. Organisationen har de senaste åren drivit en hård kampanj gentemot turistbussar som kör i landet utan att betala lagstadgade avgifter och skatter, exempelvis moms. Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

Krav på tuffare lag för cabotage med buss

Lagstiftningen för cabotage med turistbussar måste skärpas så att den kommer i nivå med vad som gäller godstransporter. Annars fortsätter det laglösa tillståndet i branschen med social dumpning, underbetalda utlänningar och momssvindel. Det skriver Michael Nielsen, vd för Sveriges Bussföretags danska systerorganisation Dansk Persontransport i en debattartikel i den danska tidningen Altinget. Där hävdar Nielsen att det i praktiken inte finns någon begränsning när det gäller utländska turistbussars möjlighet att köra cabotage.

Utländsk cabotagekörning ökar i Köpenhamn

Antalet utländska bussar som kör cabotage i Köpenhamn har ökat i år. Det konstaterar branschorganisationen Danske Busvognmænd som ser företeelsen som ett stort problem med social dumpning och förlorade intäkter för danska bussföretag och förare.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)