Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘förarlösa bussar’

Förarlöst år i Linköping

De självkörande, eldrivna minibussarna har nu varit i trafik ett år på campusområdet i Linköping inom ramen för forskningsprojektet Ride the Future. Bussarna har under året kört drygt 570 mil, vilket motsvarar sträckan Linköping – Madrid fram och åter. Nästa steg i projektet är att testa bussarna i stadsmiljö i stadsdelen Vallastaden i Linköping.

Förarlös BRT i Danmark

Hittills har trafik med förarlösa, autonoma, bussar i Europa i praktiken handlat om små bussar med plats för ungefär dussinet passagerare. Nu vill trafikhuvudmannen i Köpenhamn och på Själland, Movia, tillsammans med Ballerups kommun 15 kilometer väster om den danska huvudstaden undersöka möjligheterna till trafik med förarlösa bussar på en ny BRT-linje. BRT står för Bus Rapid Transit, ibland kallat superbussar. Det är en busstrafik med hög standard och turtäthet som till stor del körs på egen väg och har hög reshastighet.

Forskare jagar miljoner till förarlösa bussar

Forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är just nu på jakt efter en bunt miljoner för ett ambitiöst pilotprojekt med förarlösa bussar i Vallastaden och Mjärdevi samt på universitetsområdet i Linköping. Totalt behöver man 40 miljoner kronor till projektet som har siktet inställt på trafik med upp till fem förarlösa bussar, skriver Östgöta Correspondenten.

Iveco och EasyMile utvecklar fullstora förarlösa bussar

EasyMile,som tillverkar förarlösa minibussar och den stora kontinentala busstillverkaren Iveco ska tillsammans med flera andra partners utveckla fullstora, förarlösa bussar. EasyMiles förarlösa minibussar ska efter årsskiftet bland annat köras av Nobina i Kista i norra Stockholm. Utvecklingen av den fullstora, förarlösa bussen stöds ekonomiskt av den franska regeringen genom ett forsknings- och utvecklingsprogram.

Chalmers i förarlöst projekt för Östersjöstäder

Chalmers tekniska högskola i Göteborg är den enda svenska partnern i ett projekt som syftar till att göra det möjligt med en övergång till autonom, dvs förarlös, kollektivtrafik i städer runt Östersjön. Projektet finansieras av EU. Tretton partners från åtta länder deltar. Chalmers bidrar med bland annat kunskap om fordonsteknik, autonom teknisk utveckling, intelligent kooperativt körbeteende och riskanalyser. Projektet leds av en teknisk högskola i Finland, Metropolia University of Applied Science.

Förarlöst i Helsingborg på lördag

På lördag är det premiär för trafiken med en självkörande minibuss i Helsingborg. Bussen kommer att mellan den 16 och 20 september trafikera Terminalgatan i Helsingborg. Alla som vill kan gratis prova på att åka med bussen på sin tur mellan Knutpunkten och Campus.

Förarlösa bussar på Lidingö

Liberalerna i Lidingö kommun och Stockholms läns landsting vill att den befintliga kollektivtrafiken på Lidingö ska kompletteras med förarlösa bussar. Bussarna skulle gå via Lidingö centrum mellan södra delen av ön som betjänas av Lidingöbanan och den norr som trafikeras av bussar. Det rapporterar SvT Nyheter Stockholm.

Transdev lanserar förarlöst på vanliga vägar

Den franska transportjätten Transdev, med en betydande verksamhet även i Sverige, ska i samarbete med det brittiska teknologiföretaget Delphi lansera det första satsningen i EU på förarlösa, efterfrågestyrda småbussar på det allmänna vägnätet.

Förarlösa bussar ska ta bilister till flyget

Ålborgs flygplats i Danmark planerar att sätta in förarlösa minibussar för att transportera bilister mellan parkeringsplatser och terminalen, rapporterar Danmarks Radio Nordjylland. Anledningen är att flygplatsens parkeringsplats är på väg att bli så stor att gångavståndet till terminalen blir för lång.

Dansk stad satsar på förarlösa bussar för bättre stadsdelsservice

Den danska staden Aalborg planerar att under 2018 sätta in förarlösa bussar i den östra delen av staden. Bussarna ska förbättra den interna mobiliteten i området och ansluta till den övriga kollektivtrafiken till och från området. De förarlösa bussarna ska alltså fungera som stadsdelsbussar.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)