Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘förarlösa bussar’

Unik satsning på fullstora förarlösa bussar

Den här veckan startar i Skottland testerna med vad som uppges vara Europas hittills största och mest ambitiösa projekt med autonom, förarlös, busstrafik. Senare i år startar trafiken med passagerare i projektet med fem fullstora bussar. De ska trafikera en linje på närmare 20 kilometer och via den väldiga Forth Road Bridge knyta samman en stor infartsparkering (Ferrytoll Park and Ride i Fife) och en stor knutpunkt för spårväg och tåg, Edinburgh Park. Under de tester som inleds nu tar bussarna inga passagerare. När den reguljära trafiken är igång ska 10 000 personer i veckan kunna resa med bussarna utan att någon kör.

Förarlösa fordon möts i Göteborg

Till våren ska en leveransrobot och en självkörande buss testas tillsammans på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Syftet är att undersöka hur person- och godstransporter kan samordnas i stadsmiljö – förarlöst. Hela 18 partnrs samverkar i projektet, bland dem bussoperatören Keolis och Västtrafik. Vinnova har beviljat fyra miljoner kronor till projektet inom innovationsprogrammet Drive Sweden.

Fortsatt mångmiljonsatsning på förarlöst projekt

Nu går utvecklingsprojektet 5G Ride, som siktar på införande av förarlösa bussar och framtidens kollektivtrafik i städer, in i en ny fas, Future 5G Ride. Projektet har fått ytterligare 31 miljoner kronor i finansiering. Nya företag, bland dem Scania, har också gått in i projektet där även bussoperatören Keolis är engagerat.

Förarlöst år i Linköping

De självkörande, eldrivna minibussarna har nu varit i trafik ett år på campusområdet i Linköping inom ramen för forskningsprojektet Ride the Future. Bussarna har under året kört drygt 570 mil, vilket motsvarar sträckan Linköping – Madrid fram och åter. Nästa steg i projektet är att testa bussarna i stadsmiljö i stadsdelen Vallastaden i Linköping.

Förarlös BRT i Danmark

Hittills har trafik med förarlösa, autonoma, bussar i Europa i praktiken handlat om små bussar med plats för ungefär dussinet passagerare. Nu vill trafikhuvudmannen i Köpenhamn och på Själland, Movia, tillsammans med Ballerups kommun 15 kilometer väster om den danska huvudstaden undersöka möjligheterna till trafik med förarlösa bussar på en ny BRT-linje. BRT står för Bus Rapid Transit, ibland kallat superbussar. Det är en busstrafik med hög standard och turtäthet som till stor del körs på egen väg och har hög reshastighet.

Forskare jagar miljoner till förarlösa bussar

Forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är just nu på jakt efter en bunt miljoner för ett ambitiöst pilotprojekt med förarlösa bussar i Vallastaden och Mjärdevi samt på universitetsområdet i Linköping. Totalt behöver man 40 miljoner kronor till projektet som har siktet inställt på trafik med upp till fem förarlösa bussar, skriver Östgöta Correspondenten.

Iveco och EasyMile utvecklar fullstora förarlösa bussar

EasyMile,som tillverkar förarlösa minibussar och den stora kontinentala busstillverkaren Iveco ska tillsammans med flera andra partners utveckla fullstora, förarlösa bussar. EasyMiles förarlösa minibussar ska efter årsskiftet bland annat köras av Nobina i Kista i norra Stockholm. Utvecklingen av den fullstora, förarlösa bussen stöds ekonomiskt av den franska regeringen genom ett forsknings- och utvecklingsprogram.

Chalmers i förarlöst projekt för Östersjöstäder

Chalmers tekniska högskola i Göteborg är den enda svenska partnern i ett projekt som syftar till att göra det möjligt med en övergång till autonom, dvs förarlös, kollektivtrafik i städer runt Östersjön. Projektet finansieras av EU. Tretton partners från åtta länder deltar. Chalmers bidrar med bland annat kunskap om fordonsteknik, autonom teknisk utveckling, intelligent kooperativt körbeteende och riskanalyser. Projektet leds av en teknisk högskola i Finland, Metropolia University of Applied Science.

Förarlöst i Helsingborg på lördag

På lördag är det premiär för trafiken med en självkörande minibuss i Helsingborg. Bussen kommer att mellan den 16 och 20 september trafikera Terminalgatan i Helsingborg. Alla som vill kan gratis prova på att åka med bussen på sin tur mellan Knutpunkten och Campus.

Förarlösa bussar på Lidingö

Liberalerna i Lidingö kommun och Stockholms läns landsting vill att den befintliga kollektivtrafiken på Lidingö ska kompletteras med förarlösa bussar. Bussarna skulle gå via Lidingö centrum mellan södra delen av ön som betjänas av Lidingöbanan och den norr som trafikeras av bussar. Det rapporterar SvT Nyheter Stockholm.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)