Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘John Hultén’

Nolltaxa inget mirakelmedel

I helgen, den 1 mars, inför Luxemburg som första land i världen avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Men nolltaxa i kollektivtrafiken är inget mirakelmedel för att minska resandet med bil och öka resandet i kollektivtrafiken. Det framgår av en ny rapport från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. I rapporten går forskarna Jens Alm och John Hultén igenom effekter och konsekvenser av avgiftsfri kollektivtrafik med utgångspunkt från försök med nolltaxa på flera håll i världen. Om minskad biltrafik är målet bör en eventuell nolltaxa finansieras genom att bilismen får betala de ökade kostnaderna för kollektivtrafiken, heter det i rapporten.

Bussbranschen 2030 – ny serie om bussbranschens framtid

En ny intervjuserie, Bussbranschen 2030, startar nu här i bussmagasinet.se. Där står framtidsfrågorna i fokus. I en serie TV-intervjuer möter Anna Grönlund, branschchef och vice vd i Sveriges Bussföretag, personer med en nyckelroll för branschen och dess framtid. Först ut i Bussbranschen 2030 är ett samtal med John Hultén, föreståndare för K2, Sveriges nationella centrum för kollektivtrafikforskning.

Miljoner till ny kollektivtrafikforskning

K2, Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik, satsar 26,6 miljoner kronor på ny forskning kring kollektivtrafik under tre år. Bredden i de olika forskningsprojekten är stor. En del forskare ska studera bland annat incitament, kontrakt och markvärdesöverföring. Andra ska forska i social hållbarhet, marknadsföring och nya digitala tjänster inom smart mobilitet. Till det kommer 2,6 miljoner kronor på mindre forskningsprojekt.

Tummen upp för Västtrafik och ner för Skånetrafiken vid riksdagsutfrågning

Den kommersiella busstrafiken skulle kunna bidra en hel del för att öka kollektivtrafikresandet. Men det finns många hinder som behöver undanröjas. Det sa expressbussföretaget Swebus´ vd Joakim Palmkvist i riksdagshuset i Stockholm på torsdagsförmiddagen. Det var Riksdagens trafikutskott som arrangerade en öppen utfrågning om ökat kollektivresande i framtiden.

Ny föreståndare för kollektivtrafikens kompetenscentrum

Kunskaps- och kompetenscentret för kollektivtrafik, K2, i Lund får ny föreståndare. Det är John Hultén, som närmast kommer från Trafikverket där han har arbetat som strateg på central nivå med omvärldsanalys, strategisk styrning och samverkan kring forskning och innovation. John Hultén har också varit rådgivare vid näringsdepartementet och arbetat bland annat med framtagandet av den nationella planen för transportsystemet.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)