Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kollektivtrafiklagen’

Bara två procent av regional busstrafik körs kommersiellt

Sex år efter införandet av den nya kollektivtrafiklagen är det fortfarande en försvinnande liten del av kollektivtrafiken som körs på kommersiell grund. Och lägst är siffran för busstrafiken. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys som har följt utvecklingen.

Dyster bild av kommersiell trafik: fem år och nästan inget har hänt

”Det är en dyster bild av möjligheterna för kommersiell trafik som målas upp i denna rapporten om hur den kommersiella linjetrafiken har utvecklats”. Det säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag med anledning av att organisationen på onsdagen presenterade sin årliga rapport om hur den kommersiella linjetrafiken med buss har utvecklats, alltså den busstrafik som körs utan offentliga subventioner.

Domstolsbeslut: Myndigheter har rätt att konkurrera ut kommersiell trafik

Det är tillåtet för regionala kollektivtrafikmyndigheter att med skattefinansierad trafik konkurrera ut kommersiell linjetrafik. Det är den praktiska innebörden i två principiellt viktiga domar som kammarrätten i Stockholm avkunnade på torsdagen. Den ena av domarna gäller tågtrafik och den andra sjötrafik, men kammarrättens resonemang är principiellt och kan också gälla kommersiell busstrafik, alltså busstrafik som körs på affärsmässig grund utan skattestöd. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten anser att man kan köra en bättre trafik med skattemedel i ryggen är det fritt fram att lägga trafikplikt på de aktuella linjerna

Långa ledbussar, kundval och bärgning i riksdagsmotioner om busstrafik

Den moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp har länge engagerat sig i frågor som gäller busstrafik och annan kollektivtrafik. Bland annat vill hon att trafikförordningen ändras när det gäller bärgning eller bogsering av långa ekipage.

Bussföretagen: Malmö diskriminerar kommersiell trafik

Den busstrafik som körs på kommersiell grund diskrimineras vid Malmö centalstation. Det hävdar Sveriges Bussföretag som vill få igång en diskussion med Malmö stad om nya, konkurrensneutrala villkor för busstrafiken vid Malmö C. Som det är idag följer inte Malmö den gällande kollektivtrafiklagen när det gäller tillträde till hållplatser och bytespunkter, menar Sveriges Bussföretag.

Länstrafiken Kronoberg två år försenad

Tala om försening – det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län som enligt kollektivtrafiklagen skulle varit klart för länge sedan är två år försenat. Men i juni kommer regionpolitikerna att klubba sina prioriteringar, skriver Smålandsposten. När politikerna i Kronoberg ska besluta om inriktningen för kollektivtrafiken under de närmaste tio åren sker det mot en bakgrund av kraftiga kostnadsökningar och resenärer som sviker kollektivtrafiken.

Swebus kastas ut från Malmö Central

Expressbussföretaget Swebus kastas ut från Malmö Central. Företaget tvingas att tvingas flytta sin hållplats vid Malmö Centralstation till Norra Vallgatan, över 200 meter från terminalbyggnaden. Nu protesterar Swebus mot beslutet och kräver att resenärerna får tillgång till centralstationen.

Tågstrid i Mälardalen kan bli viktig för bussbranschen

En konflikt mellan SJ AB och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Mälardalen kan få stor betydelse för bussbolagen i landet. I grunden gäller nämligen konflikten om RKM med skattesubventionerad trafik ska få konkurrera med trafik som körs på kommersiell grund.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)