Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Konsumentverket’

”Ingen gynnas av otydligt förslag om klimatdeklarerade resor”

Det förslag till klimatdeklarerade resor som myndigheten Trafikanalys presenterade på torsdagen, och som vi tidigare rapporterat om, är otydligt och gynnar varken resenärer eller trafikföretag. Det anser företrädare för Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Syftet med förslaget är att klimatdeklarationer ska göra det enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan, men bland andra Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag tycker att förslaget är luddigt och svårt att ta ställning till eftersom många viktiga parametrar och definitioner saknas.

Skarp kritik mot Konsumentverket: ”Förvirrar resenärer”

Svåra att följa, skiljer sig från EU-reglerna och förvirrande för resenärerna, höga kostnader till låg nytta, minskar konkurrensen. Konsumentverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för trafikföretag att informera resenärer får skarp kritik av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Tidigare har också Sveriges Bussföretag sågat Konsumentverkets förslag på en rad punkter.

Bussföretagen sågar förslag från Konsumentverket: ”Dyrt, missgynnar små företag och hindrar utveckling”

Ett förslag från Konsumentverket om skyldighet för trafikföretag att informera resenärer får hård kritik från Sveriges Bussföretag. Bussföretagen sågar förslaget i sin helhet i ett remissvar till verket. ”Konsumentverkets förslag blir enligt bussföretagen mycket dyrt att genomföra och slår hårt särskilt mot mindre företag. Det riskerar också att bromsa teknikutveckling och innovation”, skriver Sveriges Bussföretag som har tagit fram sitt remissvar i samarbete med branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Många anmälningar mot FlixBus

Expressbussföretaget FlixBus anmäls till Konsumentverket av allt fler resenärer. Hittills i år ha verket fått in 37 anmälningar, rapporterar SvT Nyheter. Det är tre gånger så många som i fjol. Under de tolv månaderna innan Swebus köptes av FlixBus drog Swebus bara på sig en enda anmälan, enligt SvT.

Östgötatrafiken kritiseras av Konsumentverket

Östgötatrafiken, som svarar för kollektivtrafiken i Östergötland, får kritik av Konsumentverket som anser att Östgötatrafiken brister i sin information till resenärerna. Det rapporterar SvT Nyheter Öst. Konsumentverket anser att det finns en rad brister i Östgötatrafikens information.

Länstrafiken Örebro kritiseras av Konsumentverket

Länstrafiken Örebro kritiseras av Konsumentverket, skriver Nerikes Allehanda (NA). Länstrafiken får kritik för bristande information, vilseledande marknadsföring och oskälig avtalsvillkor enligt Konsumentverkets uppfattning.

Konsumentverket kollar bussföretag

Konsumentverket kommer under hösten att systematiskt kontrollera hur trafikföretagens passagerarvillkor ser ut och om de följer lagen. Bakgrunden är att myndigheten anser att trafikföretagens passagerarvillkor har stora brister, skriver Sveriges Bussföretags nyhetsbrev Buss-Info.

”Omöjligt, kontraproduktivt och ineffektivt att strikt följa lagen”

Den 1 april i fjol fick Sverige en ny lagstiftning om resenärernas rättigheter på buss- och tåglinjer som är högst 150 kilometer långa. När Konsumentverket nyligen granskade hur lagen följdes riktade man hård kritik mot de länstrafikbolag/kollektivtrafikmyndigheter som man såg närmare på och som man ansåg mörkade resenärernas rättigheter. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik slår nu ifrån sig mycket av kritiken. Att strikt följa lagen kan vara omöjligt, ineffektivt och direkt negativt för konsumenten, skriver Svensk Kollektivtrafik till Konsumentverket.

Länstrafikbolag, bussföretag och tågbolag mörkar om resenärers rättigheter

Om bussen eller tåget är försenat kan resenären ha rätt att kräva ersättning. Men de flesta bolag har fel eller otillräcklig information om rättigheterna på sina webbplatser. Det visar en granskning som Konsumentverket har gjort. Helt dominerande bland dem som mörkar resenärernas rättigheter är länstrafikbolag/trafikhuvudmän/kollektivtrafikmyndigheter.

Nya villkor för passagerares rättigheter

Den första januari träder nya regler för passagerarrättigheter vid bussresor i kraft. Därför har Sveriges Bussföretag tillsammans med Konsumentverket tagit fram allmänna villkor för passagerarrättigheter. Sveriges Bussföretag har dessutom tagit fram en medlemshandbok för bussföretag kring passagerarrättigheter enligt den nya lagstiftningen. Villkoren och medlemshandboken gäller all kommersiell linjetrafik och turist-och beställningstrafik över 250 km.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)