Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Kungälv’

Stort intresse för Västtrafiks upphandling

Intresset var stort bland bussföretagen när det gäller att delta i Västtrafiks upphandling av busstrafiken i Kungälv, Stenungsund och Dalsland. Som vi nyligen rapporterat avgjordes upphandlingen på fredagen och Vy Buss samt Ellös Buss tilldelades två respektive ett av trafikpaketen. Men hela tolv företag lämnade in ansökan om att få delta och nio företag kom in med anbud.

Vy och Ellös vinnare i väst

All tätortstrafik i Kungälv och Stenungsund blir eldriven från nästa sommar. Samtidigt får trafiken i Dalsland nya biogasbussar. Det är resultatet av den upphandling av busstrafiken i de tre områdena nu upphandlats av Västtrafik. De nya avtalen har tilldelats Vy Buss och Ellös Buss.

Mer buss i väst

Nya busslinjer och utökad trafik för 28 miljoner kronor. Det inför Västtrafik nästa år, men redan i december startar den nya och utökade trafiken. Bakgrunden är att antalet resenärer som reser med Västtrafik ökar. Hittills i år har resandet ökat med fem procent. Det motsvarar cirka 6,5 miljoner fler resor under perioden januari – maj jämfört med samma period förra året.

Flera av trafikförändringarna görs för att korta restider och erbjuda bättre resmöjligheter under kvällar och helger. Den nya trafiken börjar köra den 9 december.

I Göteborg utökas trafiken med två nya linjer, linje 69 som går mellan Gamlestaden och Östra sjukhuset, samt linje 142 som kommer att köra ett par turer varje dag mellan Backa och Volvo i Torslanda. Det blir även tätare turer på många linjer, bland annat på busslinjerna 25, 84, 95 och 99 samt spårvagnslinje 3 på grund av att linjerna är populära och har många resenärer.

I Kungälv, Alingsås och Skara förändras kollektivtrafiken. Där görs linjenätet om helt, för att bättre passa resenärernas behov. I Kungälv blir det snabbare resor och fler hållplatser, samt en ny linje mellan Kungälv och Volvo Torslanda. I Alingsås görs trafiken om för att passa tågens tider bättre och minska bytestiderna. I Skara utökas kollektivtrafiken med nya hållplatser och en ny linje, linje 2.

Tågtrafiken utökas med längre tåg med plats för fler ombord och fler avgångar. Alingsåspendeln, Skövde-Göteborg och Varberg-Göteborg är några av tågsträckorna som får fler avgångar.

En annan nyhet är den nya elfärjan som sätts in på linje 286 Älvsnabbare mellan Stenpiren och Lindholmen. Då får linjen 10 avgångar per timme, jämfört med åtta som idag.

Nytt resecentrum i Kungälv kopplar samman bussar

På söndag invigs Kungälvs nya resecentrum. Där ska den regionala busstrafiken kopplas samman med den lokala i Kungälv. 6000 bussresenärer om dagen väntas passera det nya resecentrat som blir ett nav för busstrafiken i och kring Kungälvs kommun.

Toppbetyg till bussresor i väst

Bussresenärer i Ale och med Västtrafiks Grön Express mellan Göteborg och Härryda samt Kungälv är mycket nöjda. Det visar ombordmätningar av kundnöjdheten som Västtrafik har låtit göra under första kvartalet. 96 procent av de tillfrågade resenärerna i Ale uppgav att de är nöjda eller mycket nöjda med senaste resan och 99 procent tycker det känns tryggt ombord på bussen.

Starkt lyft för grönt i Götet

Grön Express, som går mellan Göteborg och Kungälv, har hittills i år haft en resandeökning på cirka 20 procent, jämfört med samma tid i fjol. Det betyder att det har gjorts ungefär 400 000 fler bussresor under första halvan av 2016 jämfört med samma period förra året med Grön Express.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)