Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘närtrafik’

Snabbare busstrafik och minskat skattestöd i Östergötland

Kollektivtrafiken i Mjölby, Motala, Norrköping och Ödeshög kommer att förändras nästa år, beslutade politikerna i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd på torsdagen. Förändringarna innebär bland annat att trafiken koncentreras, snabbas upp och förenklas i de stråk och på de tider då många personer reser. Samtidigt läggs flera busslinjer ner och ersätts med närtrafik.

Jönköpings Länstrafik sparkar och behåller Cabonline

Jönköpings Länstrafik säger upp ett av de två avtal som länstrafiken har med Cabonline när det gäller serviceresor, det vill säga färdtjänst, sjukresor och närtrafik. Länstrafiken motiverar uppsägningen med att Cabonline i det aktuella avtalet inte klarar kvaliteten. Länstrafiken har också ett andra avtal med samma företag, något som Länstrafiken anser fungerar bra.

Mer kollektivtrafik på västsvensk landsbygd

Västtrafik, som svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, ska utveckla närtrafiken på den västsvenska landsbygden. Det ska bli möjligt att resa med alla Västtrafiks biljetter i närtrafiken. Dessutom utökas utbudet med fler tider att resa på.

Närtrafik i hela Örebro län

Den 17 januari införs närtrafik i hela Region Örebro län. Det gör det möjligt för alla som hittills har saknat kollektivtrafik eller bara haft ett begränsat trafikutbud vid närmaste hållplats att resa med Länstrafiken Örebro. Närtrafiken kan användas när avståndet mellan bostad och busshållplats är mer än en kilometer, likaså när hållplatsen trafikeras av färre än tio avgångar per dygn i vardera riktningen.

Närtrafik införs i Örebro län

Region Örebro län kommer att införa så kallad närtrafik på landsbygden under nästa år. Syftet är att göra det möjligt även för den som bor en kilometer eller mer från en busshållplats att kunna resa kollektivt till sin kommuns huvudort. Förutsättningen är att man väljer att resa utanför rusningstid, det vill säga måndag – fredag klockan 9 – 14 eller måndag – torsdag klockan 17.30 – 21.

Upphandlingsklart i Kalmar län

Regionstyrelsen i Region Kalmar län har klubbat upphandlingen av serviceresor, närtrafik och skolskjutsar i regionen. Det nya avtqlet gäller perioden 2020 – 2025 med trafikstart den 1 januari 2020. Värdet på upphandlingen är 670 miljoner kronor.

Flopp för satsning på närtrafik

Den anropsstyrda närtrafiken i glesbygden i två kommuner i Region Örebro län har hittills floppat rejält. Trafiken startade den 1 oktober i Askersund och Nora. Men hittills har endast åtta resenärer använt sig av den, trots marknadsföring för 126 000 kronor, rapporterar Sveriges Radio P4 Örebro. Totalt har satsningen hittills kostat drygt 150 000 kronor och av det beloppet har huvuddelen gått till marknadsföring.

28 landsbygdslinjer i Östergötland läggs ner

Region Östergötland beslutade på torsdagen att avveckla 28 busslinjer på den östgötska landsbygden. Politikern anser att linjerna har för få resenärer för att det ska vara motiverat att trafikera dem med buss. Istället ska busstrafiken ersättas med närtrafik och samordnas med sjukresor och färdtjänst.

Enhetliga regler lyfte landsbygdsresande

För elva månader sedan infördes en enhetlig närtrafik på försök på landsbygden i Jönköpings län. Nu visar det sig att satsningen har blivit en stor framgång och kollektivresandet på landsbygden i länet har ökat med 33 procent, mätt i antal enkelresor. Tidigare hade kommunerna i Jönköpings län olika regler för närtrafik och kompletteringstrafik.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)