Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘närtrafik’

Närtrafik införs i Örebro län

Region Örebro län kommer att införa så kallad närtrafik på landsbygden under nästa år. Syftet är att göra det möjligt även för den som bor en kilometer eller mer från en busshållplats att kunna resa kollektivt till sin kommuns huvudort. Förutsättningen är att man väljer att resa utanför rusningstid, det vill säga måndag – fredag klockan 9 – 14 eller måndag – torsdag klockan 17.30 – 21.

Upphandlingsklart i Kalmar län

Regionstyrelsen i Region Kalmar län har klubbat upphandlingen av serviceresor, närtrafik och skolskjutsar i regionen. Det nya avtqlet gäller perioden 2020 – 2025 med trafikstart den 1 januari 2020. Värdet på upphandlingen är 670 miljoner kronor.

Flopp för satsning på närtrafik

Den anropsstyrda närtrafiken i glesbygden i två kommuner i Region Örebro län har hittills floppat rejält. Trafiken startade den 1 oktober i Askersund och Nora. Men hittills har endast åtta resenärer använt sig av den, trots marknadsföring för 126 000 kronor, rapporterar Sveriges Radio P4 Örebro. Totalt har satsningen hittills kostat drygt 150 000 kronor och av det beloppet har huvuddelen gått till marknadsföring.

28 landsbygdslinjer i Östergötland läggs ner

Region Östergötland beslutade på torsdagen att avveckla 28 busslinjer på den östgötska landsbygden. Politikern anser att linjerna har för få resenärer för att det ska vara motiverat att trafikera dem med buss. Istället ska busstrafiken ersättas med närtrafik och samordnas med sjukresor och färdtjänst.

Enhetliga regler lyfte landsbygdsresande

För elva månader sedan infördes en enhetlig närtrafik på försök på landsbygden i Jönköpings län. Nu visar det sig att satsningen har blivit en stor framgång och kollektivresandet på landsbygden i länet har ökat med 33 procent, mätt i antal enkelresor. Tidigare hade kommunerna i Jönköpings län olika regler för närtrafik och kompletteringstrafik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)