Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘reseavdrag’

Regeringen stoppar nya reseavdraget – generösare villkor för bilpendling

Den förändring av reseavdraget som kollektivtrafikens branschorganisationer länge verkat för stoppas av den nya regeringen. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas. Det innebär att den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor som ska träda i kraft vid årsskiftet inte ska införas.

Klart: Reseavdraget ersätts med skattereduktion

Nu har riksdagen beslutat att reseavdraget ska ersättas med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion. Det innebär att alla kommer att beskattas lika, oavsett om man kör bil, åker kollektivt, cyklar eller samåker till jobbet. Idag får man högre reseavdrag om man tar bilen istället för bussen eller tåget till jobbet.

Bussföretagen välkomnar finansministerns budskap

Så här långt är vi mycket positiva. Det säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund med anledning av det förslag till förändrat reseavdrag som finansminister Mikael damberg (S) presenterade på torsdagen. ”Att föreslå ett system som är avståndsbaserat och färdmedelsneutrralt ligger i linje med vad vi och andra har hävdat i många år”, säger Anna Grönlund.

Nytt system för avdrag för arbetsresor

Regeringen presenterade på torsdagen ett förslag till ett nytt reseavdrag som man nu skickar över till Lagrådet innan riksdagen ska ta ställning till det. Det nya systemet är avståndsbaserat och färdmedelsneutralt, till skillnad från dagens system som är kostnadsbaserat. ”De flesta är vinnare på det nya systemet”, sa finansminister Mikael Damberg (S) när han på torsdagseftermiddagen presenterade det nya systemet som bygger på en skattereduktion med 50 öre per kilometer enkel väg för arbetsresor som är längre än en viss avståndsgräns.

”Glädjande besked om reseavdrag”

På torsdagen kommer regeringen att lägga ett förslag om att ersätta dagens reseavdrag med en färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion. Det meddelade finansminister Mikael Damberg (S) på en presskonferens på måndagen. ”Ett glädjande besked efter årtionden av kritik mot att reseavdraget minskar kollektivtrafikresande, ökar klimatutsläppen och leder till omfattande fusk”, anser branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

”Avskaffa dagens reseavdrag”

Dagens reseavdrag måste avskaffas och ersättas med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Fossila bränslen måste fasas ut snabbare. Produktion och användning ska inte subventioneras. Det skriver en rad företrädare för 2030-sekretariatet och dess samarbetspartners i en debattartikel i Dagens Samhälle. Artikeln har bland annat undertecknats av Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik samt ordförandena i Cykelfrämjandet och Gröna Bilister.

Applåder för ändrat reseavdrag – minskar fusk och klimatutsläpp

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor. Svensk Kollektivtrafik menar att det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikandelen, minska det omfattande fusket, jämna ut de regionala skillnaderna i Sverige, öka jämställdheten och bli mer rättvist. Även Sveriges Bussföretag välkomnar regeringens förslag och menar att det är positivt att regeringen har lyssnat på branschen.

Reseavdraget byts ut – blir färdmedelsneutral skattereduktion

Det nuvarande reseavdraget försvinner. Istället kommer en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Det är innebörden av ett förslag från regeringen. Kollektivtrafikbranschen i Sverige har sedan länge velat ha bort det nuvarande avdraget och ersätta det med en lösning som baseras på avståndet mellan bostad och arbete istället för som idag på tidsvinst. Enligt regeringen innebär den nya lösningen med en skattereduktion en omfördelning av resurser från personer som bor i storstadsområden till personer som bor i övriga delar av landet.

Myndighet underkänner utredning om reseavdrag

Myndigheten Trafikanalys underkänner på flera punkter det förslag till avskaffat reseavdrag som en statlig utredning presenterade förra sommaren och som vi då rapporterade om. Trafikanalys har haft i uppdrag från regeringen att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av förslagen från reseavdragskommittén. Förslagen slår snett mot dem som bor i glesbygd eller landsbygd och pendlar till jobbet, anser Trafikanalys.

Bussföretagen: ”Glädjande med ändrade reseavdrag”

Sveriges Bussföretag gläds åt att frågan om ett ändrat reseavdrag, som länge debatterats, nu är en prioriterad fråga för en hållbar transportpolitik. Men avdraget för glesbygdsbor som har bristfällig kollektivtrafik behöver utredas ytterligare. Det skriver Sveriges Bussföretag i sitt remissvar på de förslag som Reseavdragskommittén la fram tidigare i år.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)