Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘skatter’

Bussföretagen kräver besked av regeringen om förnyelsebart

”Bussbranschen känner oro för att regeringen inte ger besked om de framtida villkoren för förnyelsebara och fossilfria drivmedel efter 2018. Hur ska vi våga investera och satsa vidare på nya fordon, tankställen vid våra depåer och smarta lösningar vid hållplatser och terminaler när vi inte får veta vad som gäller?” Det skriver Anna Grönlund, vice vd och branschchef vid Sveriges Bussföretag i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Anna och Ulrika hos infrastrukturministern: fossilfritt, skatter, kör- och vilotider

I det nya avsnittet av vår serie Anna & Ulrika möter är det nu dags för Anna Grönlund och Ulrika Egervall från Sveriges Bussföretag att möta landets infrastrukturminister, statsrådet Anna Johansson (S). I samtalet ger Anna Johansson sin syn på kör- och vilotidsfrågan, fossilfria drivmedel, skatter i busstrafiken och den kommande avtalsrörelsen:

Politisk samsyn om trängselskatt applåderas

Naturskyddsföreningen i Stockholms län välkomnar den breda politiska samsynen i Stockholms län att makten över trängselskatten ska läggas på lokal nivå. Idag beslutar staten genom riksdagen hur trängselskatterna ska utformas och pengarna från skatten användas.

Finansministern nobbar konkurrensneutral skatt för elbussar

Regeringen kommer inte att ta bort elskatten för drift av elbussar trots att både spårvagnar och tåg slipper betala elskatt. Det slog finansminister Magdalena Andersson(S) fast i veckans interpellationsdebatt i riksdagen. Det var Lotta Finstorp(M) som undrade om finansministern var beredd att se över beskattningen av elbussar så att det blev en konkurrensneutral skatt för all eldriven kollektivtrafik.

Riksdagsledamot begär utredning av skatt för elbussar

Riksdagsledamoten Lotta Finstorp(M) vill i en motion till riksdagen att beskattningen av elbussar utreds. I motionen pekar Lotta Finstorp bland annat på att den del av kollektivtrafiken som körs med tåg, tunnelbana eller spårvagn är befriad från energiskatt. Elektrifierade bussar omfattas däremot inte av skattebefrielsen för elkraft.

Proteststorm mot höjda busstullar i Rom

Den drastiska höjning av infartsavgifterna för turistbussar till centrala staden som Rom planerar att genomföra nästa år möts nu av en massiv proteststorm från researrangörer. Branschorganisationen ETOA, European Tourism Association, protesterar nu mot planerna på en femfaldig ökning av busstullarna i Rom till 1000 euro per buss och dag, dvs cirka 9 300 SEK.

Bussföretagen: Styrmedel för kollektivtrafik ologiskt och ineffektivt lapptäcke

Trafikverket har en stor tilltro till effektiva styrmedel och skatter för att de transportpolitiska målen ska nås. Men dagens styrmedel, skatter och avgifter är minst sagt ett trubbigt verktyg för att uppnå uppsatta miljö- och klimatmål. Det skriver Sveriges Bussföretag till Trafikverket med anledning av att verket nu arbetar med att ta fram sin inriktningsplanering för åren 2018 – 2029.

Hård kritik mot regeringens landsbygdssatsning: ”Sluta straffbeskatta kollektivtrafiken”

Uppgörelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om att till avsätta 200 miljoner nästa år och 850 miljoner totalt under de närmaste åren till kollektivtrafik sågas av trafiklandstingsrådet i Stockholms län, Kritoffer Tamsons(M). Tamsons kallar regerings satsning för ett busslotteri som inte är någon satsning på landsbygden. Istället vill Tamsons att momsen på kollektivtrafiken avskaffas.

Bussföretagen: Regeringens höstbudget slår hårt mot busstrafiken

Den höjning av dieselskatten som regeringen vill driva igenom äter upp nästan en tredjedel av bussbranschens lönsamhet. Det hävdar branschorganisationen Sveriges Bussföretag som reagerar kraftigt på skattehöjningen som regeringen kommit fram till efter budgetförhandlingarna på Harpsund. Bussföretagen reagerar också på att remissinstanserna bara har sju dagar på sig att svara på förslaget.

280 000 i skatt om året för varje buss

Bussbolagen betalar minst 280 000 kr i skatt per buss och år. Det visar förbundets årliga statistikrapport om bussbranschen som vi presenterade på måndagen. En expressbuss med en årlig körsträcka på 18 000 mil får betala cirka 270 000 kronor om året enbart i energi- och koldioxidskatter.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)