Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘skatter’

Moderniserad förmånsskatt gynnar klimat och kollektivtrafik

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år. Det visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar att förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade.

Covid-19: Regeringen beslutar om korttidspermittering och anstånd med skatt

På en presskonferens på måndagsmorgonen presenterade regeringen flera åtgärder som inte minst transportsektorn och turistnäringen har efterfrågat med anledning av det nya coronaviruset, Covid-19. Ett av förslagen handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

LEDARE: Svagt handlande av MP+S hotar bussarna med miljardsmäll

Busstrafiken i Sverige hotas av en miljardsmäll. Eller så hotas klimatet av kraftigt ökade utsläpp från busstrafiken. Valet står mellan pest och kolera. Orsaken: ett svagt agerande i EU av regeringen när det gäller beskattningen av biodrivmedel. För MP+S tycks klimatet och kollektivtrafiken vara mindre viktigt än vad snuset en gång var.

Internationellt krav: ingen straffskatt på elbuss, långsiktighet för biodrivmedel

Den internationella kollektivtrafikunionen, UITP, har nu i ett policydokument tagit samma ställning som den svenska buss- och kollektivtrafikbranschen om skatt på elbussar och långsiktiga villkor för biodrivmedel som används i kollektivtrafiken. UITP varnar för att användningen av biodrivmedel i svensk kollektivtrafik riskerar att minska drastiskt.

Hundratusentals kronor i skatter för bussen – varje år

Bussen är ofta bara halva kostnaden för bussen för många bussföretag. Under den tid som en buss är i drift utgör skatter och avgifter en nästan lika stor kostnad som att köpa en ny buss. En buss i expressbusstrafik kan få betala närmare 325 000 kronor om året i skatter och avgifter. När det gäller eldriven kollektivtrafik är elbussarna placerade i en skattemässig strykklass.

Energiministern lovar spelregler för fossilfritt

Energiminister Ibrahim Baylan(S) utlovade på tisdagen förslag från regeringen när det gäller villkoren för förnyelsebara drivmedel. Ibrahim Baylan var en av talarna på Energimyndighetens nationella konferens Energiutblick 2017.

Ledare: Bisarrt om elbussar från regeringen

Logik och skatter är ibland oförenliga begrepp. Ibland verkar skattebeslut inte styras av vad som är bäst för samhället, samhällsekonomin eller för den delen klimatet som ju ska ligga ett av regeringspartierna särskilt varmt om hjärtat. Ibland är regeringens resonemang direkt bisarrt.

Bussbranschen kräver besked om skatter

”Den svenska bussbranschen har visat att det är möjligt att bryta fossilberoendet och minska utsläppen av koldioxid. Redan idag körs mer än 75 procent av den offentligt upphandlade busstrafiken på förnyelsebara drivmedel. Dessutom ser vi hur alltfler elbussar och elhybridbussar sätts i trafik runt om i landet. Men den positiva omställningen inom kollektivtrafiken riskerar att brytas till följd av oklara regler”, skriver Sveriges Bussföretags vice vd Anna Grönlund i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bussföretagen: Kör- och vilotider och bussförarbrist i fokus 2017

Till stor del kommer branschorganisationen Sveriges Bussföretag att fortsätta att fokusera på samma frågor 2017 som under det gångna året. Bussföretagens styrelse konstaterade vid sitt decembersammanträde att det här året för bussbranschens del till stor del kommer att likna 2016. Bland annat kommer man att fortsätta att fokusera på kör- och vilotidsreglerna, behovet av bussförare och drivmedelsskatter.

Statlig utredning vill ha ändrade reseavdrag

Reseavdraget för resor till och från arbetet bör förändras. Det föreslår landsbygdskommittén som på onsdagen överlämnade sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht(S). Utredningen anser att om reseavdraget ändras så att resandet i städerna styrs mer till kollektivtrafik skulle bland annat koldioxidutsläppen minska, även om landsbygdsbefolkningen åker mer bil för att kunna ta sig till sina jobb.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)