Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘skatter’

Bred kritik mot bibehållet reseavdrag

Regeringens beslut att behålla det nuvarande reseavdraget istället för att ersätta det med en avståndsbaserad skattereduktion får idag stark och bred kritik från en rad organisationer och företag. I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver 16 tunga namn skriver i artikeln att om regeringen river upp riksdagsbeslutet från i somras blir konsekvenserna försämringar för statskassan, kommunerna, låginkomsttagarna, jämställdheten, miljön och klimatet. I juni, när riksdagen fattade sitt beslut, röstade (S), (M), (L), (KD), (C) (V) och (MP)enhälligt för avskaffandet av dagens reseavdrag. Endast (SD) röstade emot.

”Sänk inte skatten på bensin och diesel”

Gör det inte! Det är branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks svar på regeringens förslag om en tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Organisationen anser att skatten på bensin och diesel inte ens ska sänkas tillfälligt. Svensk Kollektivtrafik anser att en sådan skattesänkning försämrar människors förutsättningar att göra hållbara resval, ökar utsläppen och ökar bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken ytterligare.

Obeskattade bilförmåner kostar miljarder

Enligt lag ska gratis eller subventionerad p-plats på jobbet förmånsbeskattas. Men lagen följs dåligt och Skatteverket kollar inte. Det gör att de kostnadsfria parkeringarna subventioneras av skattebetalarna med 1,55 miljarder kronor varje år. Det framgår av en färsk rapport som konsultföretaget WSP har tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

”Samma skattelättnad för kollektivtrafik som för miljöbil och cykel”

Förmånsbeskattning av periodbiljett till kollektivtrafiken bör ske på samma villkor som för miljöbil som förmånsbil och förmånscykel. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Västtrafik, Skånetrafiken, Östgötatrafiken, Blekingetrafiken och Kalmar Länstrafik till regeringen.

”Slopa förmånsbeskattning av periodbiljetter”

Regeringens förslag om skattelättnader för förmånscyklar är välkommet. Men motsvarande bör gälla för periodbiljetter i kollektivtrafiken. Det skriver tunga företrädare för svensk kollektivtrafik och 2030-sekretariatet i en debattartikel i Dagens Samhälle på tisdagen. Artikeln är undertecknad av SL-chefen David Lagneholm, Västtrafiks vd Lars Backström, Skånetrafikens trafikdirektör Maria Nyman, Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik samt 2030-sekretariatets vd Jakob Lagercrantz

Moderniserad förmånsskatt gynnar klimat och kollektivtrafik

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år. Det visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar att förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade.

Covid-19: Regeringen beslutar om korttidspermittering och anstånd med skatt

På en presskonferens på måndagsmorgonen presenterade regeringen flera åtgärder som inte minst transportsektorn och turistnäringen har efterfrågat med anledning av det nya coronaviruset, Covid-19. Ett av förslagen handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

LEDARE: Svagt handlande av MP+S hotar bussarna med miljardsmäll

Busstrafiken i Sverige hotas av en miljardsmäll. Eller så hotas klimatet av kraftigt ökade utsläpp från busstrafiken. Valet står mellan pest och kolera. Orsaken: ett svagt agerande i EU av regeringen när det gäller beskattningen av biodrivmedel. För MP+S tycks klimatet och kollektivtrafiken vara mindre viktigt än vad snuset en gång var.

Internationellt krav: ingen straffskatt på elbuss, långsiktighet för biodrivmedel

Den internationella kollektivtrafikunionen, UITP, har nu i ett policydokument tagit samma ställning som den svenska buss- och kollektivtrafikbranschen om skatt på elbussar och långsiktiga villkor för biodrivmedel som används i kollektivtrafiken. UITP varnar för att användningen av biodrivmedel i svensk kollektivtrafik riskerar att minska drastiskt.

Hundratusentals kronor i skatter för bussen – varje år

Bussen är ofta bara halva kostnaden för bussen för många bussföretag. Under den tid som en buss är i drift utgör skatter och avgifter en nästan lika stor kostnad som att köpa en ny buss. En buss i expressbusstrafik kan få betala närmare 325 000 kronor om året i skatter och avgifter. När det gäller eldriven kollektivtrafik är elbussarna placerade i en skattemässig strykklass.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)