Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SKR’

Intäktstappet i kollektivtrafiken fortsätter

Det intäktstapp som kollektivtrafiken i Sverige har drabbats av på grund av covid-19-pandemin fortsätter. En sammanfattning av årets första fyra månader visar att biljettintäkterna i kollektivtrafiken i snitt är ungefär hälften så stora som motsvarande period 2019, alltså innan pandemin.

Covid-19 kostar kollektivtrafiken 15,8 miljarder

Under det här året väntas den svenska kollektivtrafikens biljettintäkter minska med 8,6 miljarder kronor som en följd av covid-19-pandemin. Det visar en ny prognos från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och SKR, Sveriges Kommuner och regioner.

Regeringen skärper kraven för coronastöd till kollektivtrafiken

Inför nästa år skärper regeringen kraven för att stödja kollektivtrafiken. Sedan tidigare är det känt att regeringen satsar två miljarder kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att de ska upprätthålla trafiken under pandemin. I år har bidraget varit tre miljarder, vilket enligt Svensk Kollektivtrafik endast täcker intäktsförlusterna under pandemins tre första månader. Dessa uppskattas av branschorganisationen till 7,5 miljarder i år.

Bussföretagen: Låt regionerna ta med sig överskott

Landets regioner och kommuner kommer att i år göra sitt bästa bokslut på många år. Anledningen är statliga stöd till följd av covid-19-pandemin. Men med nuvarande lagstiftning får de inte föra över överskott till löpande verksamhet följande år. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har hos regeringen begärt en tillfällig ändring av kommunallagen, så att det ska bli möjligt att flytta överskottet framåt. Sveriges Bussföretag ställer sig nu bakom kravet för att säkra kollektivtrafiken i ett längre perspektiv.

”Nödvändigt med statlig kompensation”

Steg för steg grävs ett hål i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas budgetar som vid årets slut kommer uppgå till uppemot 7,5 miljarder kronor. Regeringen och riksdagen måste kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för intäktsbortfallet. Annars stundar ökade klimatutsläpp, färre arbetstillfällen och en sämre regional tillväxt. Det skriver Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner och Kristoffer Tamsons (M), ordförande i Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Corona kostar kollektivtrafiken 7,4 miljarder i år

Covid-19-pandemin kostar kollektivtrafiken i Sverige drygt 7,4 miljarder kronor i förlorade intäkter under det här året. Det framgår av siffror som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har gjort. Samtidigt som resandet har störtdykt och fuskåkandet har skjutit i höjden har regeringen uppmanat regionerna att inte dra ner på kollektivtrafiken så att trängsel kan undvikas.

SKR: ”Två extra miljarder helt otillräckligt”

Kollektivtrafiken i hela landet är hårt drabbad och behöver extra stöd såväl i år som nästa år. Behovet är avsevärt större än de två miljarder kronor som regeringen aviserat på måndagen. Det hävdar SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Vägledning för att förebygga trängsel

Nästa vecka kommer branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att presentera en vägledning för hur branschen ska hantera höstens utmaningar i kollektivtrafiken. Det gäller att förebygga trängsel för att hindra spridningen av covid-19-viruset. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och de operatörer som kör för dessa. Den kommer att gälla den kollektivtrafik där det inte går att boka plats.

Grönt för korttidspermitteringar även i upphandlad trafik

Även trafikföretag som kör upphandlad trafik liksom kommunala bussbolag ska få stöd för korttidsarbete (eller korttidspermitteringar som det tills nyligen hette). Det föreslår riksdagens finansutskott på måndagen. Utskottet säger också ja till att familjeföretag med anställda familjemedlemmar bör omfattas av reglerna.

SKR: Korttidspermittering även för kommunala bolag

Det är viktigt att använda även kommuner och regioner som stabilisatorer i den väntade ekonomiska nedgången till följd av covid-19-pandemin. Kommuner och regioner står för en fjärdedel av rikets sysselsättning och är stora köpare av varor och tjänster. Det anser SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, som bland annat vill att även kommunala bolag ska kunna få del i stödet för korttidspermittering, eller korttidsarbete som det numera heter.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)