Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SKR’

”Nödvändigt med statlig kompensation”

Steg för steg grävs ett hål i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas budgetar som vid årets slut kommer uppgå till uppemot 7,5 miljarder kronor. Regeringen och riksdagen måste kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för intäktsbortfallet. Annars stundar ökade klimatutsläpp, färre arbetstillfällen och en sämre regional tillväxt. Det skriver Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner och Kristoffer Tamsons (M), ordförande i Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Corona kostar kollektivtrafiken 7,4 miljarder i år

Covid-19-pandemin kostar kollektivtrafiken i Sverige drygt 7,4 miljarder kronor i förlorade intäkter under det här året. Det framgår av siffror som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har gjort. Samtidigt som resandet har störtdykt och fuskåkandet har skjutit i höjden har regeringen uppmanat regionerna att inte dra ner på kollektivtrafiken så att trängsel kan undvikas.

SKR: “Två extra miljarder helt otillräckligt”

Kollektivtrafiken i hela landet är hårt drabbad och behöver extra stöd såväl i år som nästa år. Behovet är avsevärt större än de två miljarder kronor som regeringen aviserat på måndagen. Det hävdar SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Vägledning för att förebygga trängsel

Nästa vecka kommer branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att presentera en vägledning för hur branschen ska hantera höstens utmaningar i kollektivtrafiken. Det gäller att förebygga trängsel för att hindra spridningen av covid-19-viruset. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och de operatörer som kör för dessa. Den kommer att gälla den kollektivtrafik där det inte går att boka plats.

Grönt för korttidspermitteringar även i upphandlad trafik

Även trafikföretag som kör upphandlad trafik liksom kommunala bussbolag ska få stöd för korttidsarbete (eller korttidspermitteringar som det tills nyligen hette). Det föreslår riksdagens finansutskott på måndagen. Utskottet säger också ja till att familjeföretag med anställda familjemedlemmar bör omfattas av reglerna.

SKR: Korttidspermittering även för kommunala bolag

Det är viktigt att använda även kommuner och regioner som stabilisatorer i den väntade ekonomiska nedgången till följd av covid-19-pandemin. Kommuner och regioner står för en fjärdedel av rikets sysselsättning och är stora köpare av varor och tjänster. Det anser SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, som bland annat vill att även kommunala bolag ska kunna få del i stödet för korttidspermittering, eller korttidsarbete som det numera heter.

SKR: “Öppna för permitteringar och kompensera intäktsbortfall i kollektivtrafiken

Regeringen måste stötta landets kommuner och regioner när det gäller de insatser och kostnader som covid-19-pandemin orsakar dem och de bolag som de anlitar, både kommunala och privata. Det gäller bland annat kollektivtrafiken. Det skriver Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i en debattartikel i Dagens Samhälle. “Glädjande”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund

Taxi hoppar av samarbete i kollektivtrafiken – ny aktör bildas i branschen

Samtidigt som kollektivtrafikbranschens samverkansarena Partnerskap för en förbättrad kollektivtrafik byter ordförande lämnar taxibranschen partnerskapet. Bytet av ordförande är rutin eftersom posten roterar mellan organisationerna i Partnersamverkan. Parallellt med detta arbetar Svensk Kollektivtrafiks före detta vd Charlotte Wäreborn Schultz med att etablera vad som beskrivs som en “ny samverkansarena inom den särskilda kollektivtrafiken”, alltså färdtjänst, sjukresor med mera. Namnet på nykomlingen är Speak, Samverkan för Personligt Anpassad Kollektivtrafik.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)