Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘SKR’

Branschen tyckte till om pågående lagförslag och utredningar

Under tisdagen på Persontrafik i Stockholm fick branschens företrädare säga sitt om olika aktuella lagförslag och utredningar som påverkar kollektivtrafiken både idag och i framtiden. Mest motstånd hos paneldeltagarna mötte den nya regeringens förslag om sänkt reseavdrag.

”Undersök smittspridningen i kollektivtrafiken”

Hälsomyndigheterna bör analysera smittspridningen i kollektivtrafiken och i andra berörda branscher under covid-19-pandemin . Det skriver den norska buss- och kollektivtrafikbranschens organisationer, arbetsgivare och kommuner i ett brev till den norska regeringen. Syftet är att få kunskap om vilka restriktioner och åtgärder som är relevanta vid framtida utbrott.

Bred kritik mot förslag om återinförda ID-kontroller

Regeringens och infrastruktur-minister Tomas Eneroths (S) förslag till återinförda gränskontroller möts av en bred kritik. Som vi tidigare har rapporterat är både Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik starkt kritiska till förslaget. Men det är också en rad andra remissinstanser, från myndigheter, fackliga organisationer och till transportföretag. Drygt 30 remissinstanser har kommit in med synpunkter på förslaget, i många fall mycket kritiska.

Ordförandeskifte i Partnersamverkan – Taxiförbundet gör comeback

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har från årsskiftet ny ordförande, Johan Wadman från Svensk Kollektivtrafik. Samtidigt återkommer Svenska Taxiförbundet som för några år sedan lämnade Partnersamverkan. Bakom skiftet av ordförande ligger att ordförandeskapet roterar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Intäktstappet i kollektivtrafiken fortsätter

Det intäktstapp som kollektivtrafiken i Sverige har drabbats av på grund av covid-19-pandemin fortsätter. En sammanfattning av årets första fyra månader visar att biljettintäkterna i kollektivtrafiken i snitt är ungefär hälften så stora som motsvarande period 2019, alltså innan pandemin.

Covid-19 kostar kollektivtrafiken 15,8 miljarder

Under det här året väntas den svenska kollektivtrafikens biljettintäkter minska med 8,6 miljarder kronor som en följd av covid-19-pandemin. Det visar en ny prognos från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och SKR, Sveriges Kommuner och regioner.

Regeringen skärper kraven för coronastöd till kollektivtrafiken

Inför nästa år skärper regeringen kraven för att stödja kollektivtrafiken. Sedan tidigare är det känt att regeringen satsar två miljarder kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att de ska upprätthålla trafiken under pandemin. I år har bidraget varit tre miljarder, vilket enligt Svensk Kollektivtrafik endast täcker intäktsförlusterna under pandemins tre första månader. Dessa uppskattas av branschorganisationen till 7,5 miljarder i år.

Bussföretagen: Låt regionerna ta med sig överskott

Landets regioner och kommuner kommer att i år göra sitt bästa bokslut på många år. Anledningen är statliga stöd till följd av covid-19-pandemin. Men med nuvarande lagstiftning får de inte föra över överskott till löpande verksamhet följande år. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har hos regeringen begärt en tillfällig ändring av kommunallagen, så att det ska bli möjligt att flytta överskottet framåt. Sveriges Bussföretag ställer sig nu bakom kravet för att säkra kollektivtrafiken i ett längre perspektiv.

”Nödvändigt med statlig kompensation”

Steg för steg grävs ett hål i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas budgetar som vid årets slut kommer uppgå till uppemot 7,5 miljarder kronor. Regeringen och riksdagen måste kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för intäktsbortfallet. Annars stundar ökade klimatutsläpp, färre arbetstillfällen och en sämre regional tillväxt. Det skriver Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner och Kristoffer Tamsons (M), ordförande i Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Corona kostar kollektivtrafiken 7,4 miljarder i år

Covid-19-pandemin kostar kollektivtrafiken i Sverige drygt 7,4 miljarder kronor i förlorade intäkter under det här året. Det framgår av siffror som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har gjort. Samtidigt som resandet har störtdykt och fuskåkandet har skjutit i höjden har regeringen uppmanat regionerna att inte dra ner på kollektivtrafiken så att trängsel kan undvikas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)