Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svebio’

Kraftig minskning av biodrivmedel i trafiken

Användningen av biodrivmedel för vägtransporter minskade kraftigt förra året. Nergången är den första sedan biodrivmedel började användas på 1990-talet. Mest minskade användningen av HVO. Nergången orsakar mer koldioxidutsläpp än vad hela inrikesflyget står för, rapporterar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen som har sammanställt preliminär statistik från SCB.

Rekordår för biodrivmedel – men fordonsgasen backar

Sverige är ledande i Europa när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Men politiska beslut håller tillbaka utvecklingen, snarare än att påskynda den. Det konstaterar Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, som har sammanställt statistik från SCB.

HVO i allt fler tankar

Försäljningen av HVO ökar kraftigt och allt fler tankar HVO, rapporterar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Ren HVO-diesel, HVO100, har på kort tid etablerat sig som ett ledande biodrivmedel i Sverige. Under oktober 2017 såldes 60 810 kubikmeter HVO100. Försäljningen av HVO-diesel ökade under oktober 2017 med 124 procent jämfört med oktober 2016.

Utsläppen från tung trafik minskade rekordmycket

Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt, rapporterar Svenska Bioenergiföreningen, Svebio. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade med elva procent mellan år 2015 och 2016. Det förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året. Utsläppen från busstrafiken minskade med 7,6 procent.

Rekord för HVO-försäljningen i Sverige – biogasen står stilla

Aldrig tidigare har det sålts så mycket HVO i Sverige som nu. Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen av HVO-diesel med 24 procent jämfört med motsvarande period för 2016, rapporterar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Samtidigt backar andra biodrivmedel och biogasen står stilla.

HVO-användning ökar snabbt

Mer än 20 procent av det drivmedel som tankades i svenska fordon under det första halvåret i år var biodrivmedel. Särskilt stor var ökningen för biodiesel HVO. Men också användningen av biogas ökade kraftigt. Användningen av etanol och rapsdiesel var stabil jämfört med 2016. Det visar färsk statistik från SCB som Svebio bearbetat.

Rekordår för biodrivmedel

2016 blev ett rekordår för biodrivmedel i Sverige, rapporterar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen som har ställt samman preliminära siffror från SCB. Bland annat var var fjärde liter diesel som tankades biodiesel.

Ännu ett rekord för HVO-försäljning

November förra året blev den fjärde rekordmånaden i rad för biodieseln HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Försäljningen ökade för HVO både som inblandning i fossil diesel och såld som ren 100-procentig (HV100) biodiesel. Aldrig tidigare har det sålts så mycket HVO under en enskild månad i Sverige.

Gasfolk vill stoppa stöd till elbussar

Företrädare för gasbranschen vill stoppa regeringens föreslagna elbusspremie. Anledningen är att man är orolig för att elbussarna ska bli populära på bekostnad av biogas, biodiesel och etanol. Det skriver Svenska Bioenergiföreningen i ett remissyttrande med anledning av regeringens förslag.

”Regeringens straffskatt ger ökade utsläpp”

”Den straffskatt som regeringen föreslår för biodrivmedel innebär en försämrad miljö- och klimatstyrning inom transportsektorn och försvagar den svenska klimatpolitiken. ” Det skriver Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) till regeringen med anledning av finansdepartementets förslag om punktskatter på biodrivmedel. Svebio ansluter sig därmed till samma linje som Sveriges Bussföretag och en rad andra aktörer inom kollektivtrafikbranschen.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)