Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikanalys’

Myndighet underkänner utredning om reseavdrag

Myndigheten Trafikanalys underkänner på flera punkter det förslag till avskaffat reseavdrag som en statlig utredning presenterade förra sommaren och som vi då rapporterade om. Trafikanalys har haft i uppdrag från regeringen att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av förslagen från reseavdragskommittén. Förslagen slår snett mot dem som bor i glesbygd eller landsbygd och pendlar till jobbet, anser Trafikanalys.

”Ingen gynnas av otydligt förslag om klimatdeklarerade resor”

Det förslag till klimatdeklarerade resor som myndigheten Trafikanalys presenterade på torsdagen, och som vi tidigare rapporterat om, är otydligt och gynnar varken resenärer eller trafikföretag. Det anser företrädare för Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Syftet med förslaget är att klimatdeklarationer ska göra det enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan, men bland andra Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag tycker att förslaget är luddigt och svårt att ta ställning till eftersom många viktiga parametrar och definitioner saknas.

Långväga resor ska klimatdeklareras

Alla resor som säljs i Sverige och som är längre än 150 kilometer ska klimatdeklareras. Det är transportören, alltså det företag som utför själva transporten och som riktar sina transporter till den svenska marknaden, som ska svara för deklarationen. För landstransporter och flyg ska resan vara längre än 150 kilometer, till sjöss längre än 15 nautiska mil (cirka 28 km) och genomföras med ett större fartyg (bruttodräktighet minst 5 000 ton).

Kollektivtrafiken kostar nästan 50 miljarder

Kostnaderna för den subventionerade kollektivtrafiken i Sverige var förra året 48,8 miljarder kronor. Hälften av kostnaderna täcktes av skattebetalarna, medan intäkterna från verksamheten (främst biljettintäkter), svarade för resterande 24,4 miljarder kronor. Det framgår av myndigheten Trafikanalys sammanställning av statistiken för den regionala kollektivtrafiken under 2018.

Fler reste med färdtjänst

Fler reste med färdtjänst i Sverige förra året, enligt färsk statistik från myndigheten Trafikanalys. Antalet resor med färdtjänst ökade med 1,8 procent i fjol och antalet färdtjänstberättigade ökade med två procent jämfört med året innan. I ett längre perspektiv minskar dock både antal tillstånd och antal resor med färdtjänst.

Hård branschkritik mot myndighet: ”Många brister och fel”

Branschorganisationerna i svensk kollektivtrafik riktar hård kritik mot myndigheten Trafikanalys för den rapport som Trafikanalys i dagarna har skickat till regeringen. Där gör Trafikanalys en fördjupad uppföljning av transportsektorns arbete för att nå de transportpolitiska målen. Rapporten sågas till stor del av branschens organisationer i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. I rapporten finns enligt branschen många brister och felaktigheter.

Bara två procent av regional busstrafik körs kommersiellt

Sex år efter införandet av den nya kollektivtrafiklagen är det fortfarande en försvinnande liten del av kollektivtrafiken som körs på kommersiell grund. Och lägst är siffran för busstrafiken. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys som har följt utvecklingen.

Hinder för funktionsnedsatta i kollektivtrafiken kartläggs

Vilka hinder möter personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken när det gäller tillgänglighet och möjligheter att använda kollektivtrafiken? Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en kartläggning av hindren. Bakgrunden är att riksdagen i höstas fattade beslut om ett nytt nationellt mål när det gäller politiken om funktionshinder. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har ungefär 15 procent av befolkningen en funktionsnedsättning.

Gapet ökar mellan kostnader och resande i kollektivtrafiken (uppdaterad)

Trenden att kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige ökar mycket snabbare än resandet höll i sig även under 2017. Det framgår av myndigheten Trafikanalys senaste rapport om utvecklingen av den regionala linjetrafiken som publicerades på onsdagen. Totalt subventionerade skattebetalarna i landet den regionala linjetrafiken med 24,5 miljarder i fjol. Det motsvarar 2 400 kronor för varje invånare, gammal som ung.

Trafikanalys svarar på branschkritik: ”Vi är förvånade och besvikna”

Myndigheten Trafikanalys tillbakavisar stora delar av den kritik som branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik nyligen förde fram i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S). Trafikanalys svarar för den officiella kollektivtrafikstatistiken, men denna har enligt branschorganisationerna stora kvalitetsbrister. Kvaliteten har inte blivit sämre, skriver Trafikanalys som säger sig känna både förvåning och besvikelse över Partnersamverkans kritik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)