Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Vänersborg’

Sju trafikföretag slogs om Trollhättan och Vänersborg

Som vi tidigare rapporterat vann Nobina Sverige Västtrafiks upphandling av busstrafiken i det så kallade Tvåstadsområdet. Sju trafikföretag konkurrerade om trafiken, men Nobina, som kör trafiken idag vann också det nya avtalet som löper på tio år. Vi ger er detaljerna kring upphandlingen, som var uppdelad i två trafikpaket och där Nobina tog hem båda.

Nobina vann i Tvåstad – storsatsning på elbussar

Nobina vann all trafik i tvåstadsområdet i Västra Götaland när Västtrafik på fredagen blev klar med sin upphandling av trafiken. Upphandlingen var indelad i två paket och Nobina vann båda. Prisskillnaden mellan anbuden var relativt stor. De båda kontrakten är värda drygt 1,7 miljarder kronor under avtalstiden på tio år. Upphandlingen gällde kollektivtrafiken i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet.

Fria resor lockar seniorer till bussen

När det blev avgiftsfritt dygnet runt på bussen för seniorerna i Trollhättan strömmade de till busstrafiken som aldrig förr. Sedan början av mars kan seniorerna i Trollhättan resa helt gratis med Västtrafiks bussar hela dygnet inom kommunen, i Vänersborgs tätort samt mellan kommunerna. Det har lett till en ökning av resandet med seniorkort i april med 30 procent jämfört med förra året, vilket motsvarar ca 10 500 fler resor.

Utbredd nöjdhet i Trollhättan och Vänersborg

Bussresenärerna i Trollhättan och Vänersborg är nöjda med sina resor. Mycket nöjda. I de ombordmätningar som Västtrafik gjorde i de båda städerna, ibland kallade Tvåstad, uppgav 98 procent av de tillfrågade resenärerna att de är nöjda eller mycket nöjda med senaste resan, 97 procent tycker det känns tryggt ombord på bussen och 97 procent tycker att förarna har ett trevligt bemötande. Resenärerna uppger att informationen ombord vid förseningar har blivit betydligt bättre och deras upplevelse av att bussen går i tid är stabil sedan flera år.

Nöjda kunder reser mer

Det är fart på bussåkandet i Trollhättan och Vänersborg. Resandet på linje 65 i de båda städerna fortsätter att öka och i sommar reste fem procent fler på linjen, jämfört med förra sommaren.

Stark ökning i Trollhättan och Vänersborg

Bussresandet i Trollhättan och Vänersborg ökade med åtta procent under förra året. I mars i år sattes nytt resanderekord med en halv miljon bussresor på en månad, konstaterar bussoperatören Nobina som kör trafiken i de båda städerna. Samtidigt gläder man sig åt natt Västtrafiks siffror visar på en mycket hög kundnöjdhet.

Bussförare vill ha diskretare blåsning

Bussoperatören Nobinas förare i Trollhättan och Vänersborg vill slippa blåsa i alkolåset när de har passagerare i bussen. Nu har skyddsombudet vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få reda på om det verkligen är OK att kräva att förarna måste blåsa i alkolåset vid avlösningar när de har passagerare på bussen.

Hård kritik mot västsvenskt bussföretag

Det västsvenska bussföretaget Tanum Buss får hård kritik av Transportstyrelsen sedan myndigheten gjort en tillsyn hos företaget. ”Kontrollen visar ett stort antal mycket allvarliga överträdelser, som man inte gjort tillräckligt för att komma tillrätta med”, skriver myndigheten. Tanum Buss åläggs nu att betala högsta möjliga sanktionsavgift, 200 000 kronor.

Nöjdare och nöjdare busspassagerare i Trollhättan/Vänersborg

Bussresenärerna i Trollhättan och Vänersborg blir alltmer nöjda, enligt de kundundersökningar som genomförts ombord på bussarna under årets första kvartal. Hela 95 procent av kunderna i området var nöjda med sin senaste resa. I Trollhättan och Vänersborg har kundernas betyg på senaste resan ökat från 85 procent vid den första mätningen 2011 till 95 procent för första kvartalet 2014.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)