Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Yrkeskompetensbevis’

Transportföretagen: ”Nya YKB-regler kan förvärra förarbrist”

Nästa vecka ändras regelverket när det gäller YKB, yrkeskompetensbevis. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, varnar för att de nya reglerna kan försvåra förarbristen. Nytt är att från och med den 13 februari får en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter, ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter.

Transportföretagen välkomnar YKB på distans

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar det besked som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) gav tidigare i veckan om att han kommer att lägga ett förslag om YKB (yrkeskompetensbevis) på distans. ”En välkommen kursändring som många företag har efterfrågat”, säger Transportföretagen.

Ändrat igen om YKB

Nu ändras regelverket för YKB, yrkeskompetensbevis, igen. I januari beslutade riksdagen att regeringen skulle få förlänga giltigheten på yrkeskompetensbevisen, YKB, för landets yrkesförare med sex månader på grund av covid-19-pandemin. Distansundervisning för YKB skulle också tillåtas under hela fortbildningen, fram till och med den 31 juli. Men nu kommer nya besked. Regeringens beslut om ändring i förordningen rörande undantag och förlängd giltighetstid för yrkesförarkompetens gäller inte från och med den 6 mars 2021. Istället ska en ny EU-förordning, Omnibus 2, tillämpas.

Klart med förlängning av YKB

Riksdagen beslutade på onsdagen att förlänga giltigheten på yrkeskompetensbevisen, YKB, för landets yrkesförare med sex månader. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar beslutet men hade önskat att förlängningen skulle gällt året ut eftersom man bedömer att konsekvenserna av covid-19-pandemin kommer att vara längre än till sommaren.

Förlängt YKB välkommet men otillräckligt anser Transportföretagen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar regeringens förslag om en nationell förlängning av yrkeskompetensbevisen (YKB) som vi rapporterade om i lördags. Men Transportföretagen anser inte att förslaget går tillräckligt långt. Ett riksdagsbeslut väntas i närtid.

Regeringen förlänger YKB

Regeringen har beslutat att runda EU-kommissionen och förlänga giltigheten för YKB, yrkeskompetensbevis. Anledningen är att frågan har hamnat i långbänk hos EU-kommissionen. Denna har ännu inte gett besked om den så kallade Omnibusförordningen som bland annat reglerar tidsfrister för YKB.

Regeringen vill förlänga YKB

Regeringen föreslår att giltigheten för yrkeskompetensbevis, YKB, förlängs. Förslaget innebär att YKB som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 – 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november 2020 – 31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Förlängning av YKB välkomnas av branschen

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar att regeringen föreslår en förlängning av giltighetstiden för förares yrkeskompetensbevis, YKB, vilket vi tidigare under torsdagen rapporterat om. Men det är bråttom att genomföra förändringen, manar Transportföretagen som har arbetat med frågan sedan covid-19-pandemin bröt ut.

Transportföretagen: Förläng giltigheten för YKB

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, vill att giltigheten av yrkesförares yrkeskompetensbevis, YKB, förlängs. Det skriver Transportföretagen i ett remissvar till regeringen på tisdagsmorgonen. Förutom förlängd giltighet för YKB vill Transportföretagen också att det ska finnas möjlighet till distansundervisning. Allt för att klara den rådande coronasituationen.

Nya regler, gemensam modell för YKB-utbildning för buss

Från den andra maj gäller nya föreskrifter när det gäller fortbildning för yrkeskompetensbevis (YKB) Reglerna gäller för alla som arbetar med fortbildning och innebär färre obligatoriska utbildningsmål och mer flexibilitet. Kraven på nya lärare som arbetar med YKB-utbildning skärps. Sveriges Bussföretag har tagit fram en gemensam utbildningsmodell som ska göra det lättare för bussföretagen när man anställer eller tar över förare från andra bussföretag, exempelvis i samband med upphandlingar.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)