Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Stombussar, BRT och el är framtiden för Stockholm

Tosa – en nyutvecklad elbuss för BRT-system premiärvisades tidigare i år. Något för Stockholm? Foto: Ulo Maasing.

Tosa – en nyutvecklad elbuss för BRT-system premiärvisades tidigare i år. Något för Stockholm? Foto: Ulo Maasing.

Satsningar på en kraftigt utökad busstrafik med elektriska bussar, fler stombusslinjer och BRT-system utgör viktiga delar för att kunna lösa Stockholms läns trafik- och miljöproblem. Det skriver Bussbranschens Riksförbund, BR, i ett remissyttrande angående Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län och Miljökonsekvensbeskrivning 2014-2025. BR vill att Länsplanen kompletteras med utökade satsningar på kollektivtrafik och inte minst BRT-system och en elektrifiering av busstrafiken.

BR ifrågasätter också de omfattande miljardsatsningarna på spårvägar i synnerhet projektet Tvärspårväg Syd. Det är, skriver BR, väsentligt mer kostnadseffektivt med bussatsningar (nya stombusslinjer och BRT). Man pekar också på att busslösningar snabbt kan lösa dagens transportbehov.

BR skriver att man tycker att det högst anmärkningsvärt att Länsplanen överhuvudtaget inte ens nämner satsningar på BRT (Bus Rapid Transit).

”Trots att Trafikverkets Kapacitetsutredning framhåller dess betydelse för att snabbt och kostnadseffektivt utveckla kollektivtrafiken i våra tätorter saknas BRT-perspektivet i Länsplanen”, skriver BR och fortsätter:

”BRT-satsningar och projekt genomförs nu Malmö, Borås, Karlstad och även i Stockholm. Det är i synnerhet i Stockholm med dess starkt växande och stora befolkning som BRT satsningar är det mest lämpliga. Därför borde rimligen BRT satsningar finnas med i länsplaneringen för Stockholms län 2014- 2025.”

Samtidigt anser BR att de planerade satsningarna på stombusstrafik är helt otillräckliga för att skapa en effektiv, attraktiv och konkurrenskraftig busstrafik i Stockholm.

”Det krävs att ett antal stombusslinjer, framförallt i Stockholms innerstad, uppgraderas till BRT system för att effektiva bussystem ska kunna uppnås. Förutom mer resurser eller genom omprioriteringar handlar det om politiska beslut att prioritera busstrafiken före biltrafiken”, heter det i BR:s remissvar.

Man efterlyser också statlig medfinansiering till BRT-satsningar.Likaså kritiserar BR att elektrifieringen av busstrafiken inte tas upp i planen.

”Med elektriskt drivna bussar kan buller, vibrationer, utsläpp av miljöföroreningar (kväveoxider och partiklar) och växthusgaser kraftigt minskas. Därför torde denna fråga vara en väsentlig framgångsfaktor för Stockholms län. Detta är således inte endast en fråga för fordonsindustrin och trafiknämnden”, skriver BR.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)