Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Så blir bussbranschens nya organisation: BR och BuA blir Sveriges Bussföretag

Sveriges Bussföretag blir namnet på bussbranschens nya organisation när nuvarande BR (Bussbranschens Riksförbund) och Bussarbetsgivarna BuA fusioneras. Den nya organisationen ska börja sin verksamhet vid årsskiftet. Men BR ska finnas kvar med en enda uppgift: att förvalta de miljoner som BR fick när man för en tid sedan sålde sina aktier i Svensk Bilprovning. Allt förutsätter dock att BR:s medlemmar säger ja på sin förbundsstämma den 13 november. Även från Svenskt Näringsliv krävs ett motsvarande ja.

Av Ulo Maasing

TransportGruppens och Bussarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson (till vänster) och BR:s ordförande John Strand presenterade på torsdagen hur framtidens organisation för den svenska bussbranschen ska se ut. Foto: Ulo Maasing.

TransportGruppens och Bussarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson (till vänster) och BR:s ordförande John Strand presenterade på torsdagen hur framtidens organisation för den svenska bussbranschen ska se ut. Foto: Ulo Maasing.

Fusionen mellan Bussarbetsgivarna (BuA) inom arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och Bussbranschens Riksförbund (BR) rycker allt närmare. På torsdagen arrangerade BR ett heldagsseminarium för att presentera och diskutera branschorganisationens framtid.

Mötet blev knappast någon kioskvältare.Ett trettiotal deltagare fanns på plats, men då ingick BR:s kanslimedarbetare, liksom organisationens ordförande John Strand och BuA:s och TransportGruppens vd Peter Jeppsson.

Flera av landets bussbranschföreningar var inte alls representerade på mötet, bland dem Örebro – Värmland Bussbranschförening. På BR:s stämma i Göteborg i höstas reserverade sig föreningen mot ett samgående.

– Vi har nu världens chans att bygga en stark bransch- och arbetsgivarorganisation. Jag känner mig trygg när det gäller medlemsinflytandet i den nya organisationen.

Nuvarande BR blir Nygamla BR med miljoner på banken

När BR och Bussarbetsgivarna fusioneras kommer BR inte att läggas ner. Organisationen kommer att finnas kvar men troligen byta namn för att undvika förvirring. Idag talar man om ”Nygamla BR”.

Anledningen till att organisationen föreslås finnas kvar är att BR, när man för en tid sedan sålde sina aktier i Svensk Bilprovning, fick in en hygglig slant. Över tid handlar det om drygt 50 miljoner, uppger BR:s ordförande John Strand för bussmagasinet.se.

– Tanken är att varenda krona av de här miljonerna ska användas till sådant som är bra för branschen. De ska inte försvinna i ett svart hål, säger han.

Det förslag som nu finns är att pengarna ska användas till olika projekt som är bra för branschen. Intresserade aktörer kan gå in och ansöka om medel för projekt som bidrar till att utveckla eller stärka bussbranschen. ”Nygamla BR” ska göra en tuff prövning av ansökningar som kommer in.

Eftersom ”Nygamla BR” fortsätter att vara en ideell organisation för bussbranschen är pengarna skattefria så länge de ligger kvar där. Likaså om de betalas ut som projektmedel inom den ideella organisationens ramar.

Men om pengarna betalas ut på annat sätt, exempelvis till de regionala bussbranschföreningarna, beskattas de med 22 procent.

– Skulle vi dela ut dem till de regionala föreningarna försvinner alltså drygt tio miljoner i skatt. Dessutom blir det relativt små belopp per förening. Samtidigt får vi ett mycket komplicerat arbete med att slå fast fördelningsgrunder och fördela pengarna rätt, säger John Strand.

– Det är viktigt att vi lyckas behålla det lokala engagemanget så att det inte bara blir en lobbyorganisation som springer på departementet utan även en stark lokal förankring, sa BR:s ordförande John Strand, tillika vd i Veoliaägda Flygbussarna.

Två delar
Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen och BuA, är i praktiken självskriven till posten som vd i den nya organisationen som ska heta Sveriges Bussföretag. Organisationen får två huvuddelar: En branschdel som hanterar branschfrågor samt en arbetsgivardel som tar hand om arbetsgivarfrågorna. Den verksamhet som BR:s kansli har idag ska tas över av branschdelen med sex heltidstjänster. Ekonomifunktionen ingår inte i det.

– Så ser det ut till en början. I framtiden kan det bli både fler och färre medarbetare i branschdelen, kommenterade Peter Jeppsson.

De båda delarna ska ledas av var sin chef, en branschchef och en förhandlingschef. Över dem finns Sveriges Bussföretags vd som är samma person som vd:n för TransportGrupoen, alltså Jeppson.

– Målet är att branschen ska få en starkare röst gentemot politiker, myndigheter och fackliga organisationer, förklarade Jeppson på mötet i Van der Nootska palatset på Södermalm i Stockholm.

– Det är praktiskt med en enda organisation så att det alltid är klart vem som gör vad. Vi har också en personalunion i styrelserna där många ledamöter är med i båda. De slipper nu gå på dubbla möten. Mer resurser och en långsiktig stabilitet för bussbranschen, utlovade Peter Jeppsson.

I TransportGruppen blir Sveriges Bussföretag den nionde branschorganisationen. Idag har TransportGruppen 11300 medlemsföretag med 163000 anställda.

Vart tredje BR-företag ej i BuA
Eftersom Sveriges Bussföretag också kommer att vara en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv är det en komplikation att många bussföretag som är med i BR inte är med i BuA. I själva verket handlar det om nästan en tredjedel av BR:s medlemsföretag. Av de omkring 360 fullvärdiga medlemsföretagen i BR är 105 inte anslutna till BuA.

– Den frågan måste hanteras, konstaterade Jeppsson, dock utan att förklara hur hanteringen skulle gå till.

– Men det är viktigt att vi representerar även de små företagen, likaså bussturismen.

Omvänt är det fler företag som idag är medlemmar i BuA än i BR.

– Får vi med alla företag som är med i någon av dagens organisationer får Sveriges Bussföretag 515 medlemmar, räknade BR-chefen Göran Forssén raskt ut.

Här i Näringslivets Hus på Storgatan i Stockholm hamnar Sveriges Bussföretag. Foto: Holger Elgaard.

Här i Näringslivets Hus på Storgatan i Stockholm hamnar Sveriges Bussföretag. Foto: Holger Elgaard.

För de kommunalt ägda bussföretag som idag är medlemmar i BR arbetar man nu på en särlösning för att de ska kunna engagera sig i Sveriges Bussföretag.

Oförändrad avgift för de flesta
De regionala bussbranschföreningarna ska finnas kvar och själva bestämma sina avgifter. Deras roll på riksplanet ändras. I framtiden ska inte de regionala föreningarna välja ombud som företräder dem på organisationens årsstämma.

– Istället blir det mer direktdemokrati där varje företag representerar sig själv på stämman. Ombud kommer naturligtvis att vara tillåtet, förklarade John Strand.

Vid stämmorna kommer ett företags rösträtt att avgöras av dess årslönesumma. På stämman fördelas antalet röster så att varje fullt hundratusental i årslönesumma motsvarar en röst. Ett företag med en årslönesumma på tio miljoner kronor får således hundra röster. Varje medlemsföretag har dock minst en röst.

De stora företagen får dock ett tak när det gäller rösträtten. Ingen får nämligen rösta för mer än fem procent (1/20) av det antal röster som är representerade på stämman.

Målet har varit att inget företag i den nya organisationen ska få en högre sammanlagd avgift än idag. Där har man inte nått ända fram. En del företag kan få avgiftshöjningar. Enligt BR-chefen Göran Forssén handlar det dock om blygsamma belopp, hundralappar eller någon tusenlapp.

De företag som idag är associerade medlemmar i BR kommer inte att erbjudas medlemskap i den nya organisationen. Istället skapas ett partnerskap där avgifterna inte ska vara högre än idag.

Tanken är att Sveriges Bussföretag precis som övriga organisationer i TransportGruppen ska hålla till i Näringslivets Hus på Östermalm i Stockholm. Under en övergångsperiod kan det tänkas att man åtminstone delvis är kvar i de nuvarande lokalerna vid Mariatorget på Södermalm.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)