Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ledare: Slukhålet Arriva Sverige

En av Arrivas bussar i SL-trafiken. Foto: Arriva.

En av Arrivas bussar i SL-trafiken. Foto: Arriva.

Arriva Sverige är idag det svarta fåret i svensk kollektivtrafik. Brakförlust i fjol och 740 miljoner från ägarna för att rädda bolaget från konkurs och klara verksamheten det här året är siffror som skrämmmer – och som borde oroa både resenärer, medarbetare och de regionala kollektivtrafikmyndigheter som har Arriva som operatör. Att ha Deutsche Bahn som ägare är ingen garanti för att företaget ska fortsätta att köra när förlusterna tornar upp sig.

Arriva sticker ut rejält, även när man jämför med övriga storföretag i svensk busstrafik.

Keolis har glädjande nog lyckats styra upp sin verksamhet och visade i fjol ett rörelseresultat på 41 miljoner kronor.

Veolia Transport har förbättrat rörelseresultatet avsevärt, men visar fortfarande ett minus på 39,1 miljoner.

Resultatet på sista raden räddas av att Veolia Transport Sverige har fått stora koncernbidrag från två av företagen i koncernen.  Flygbussarna Airport Coaches har levererat drygt 70 miljoner i koncernbidrag och Göteborg – Styrsö Skärgårdstrafik AB (Styrsöbolaget) har skickat in 17,7 miljoner i koncernbidrag.

Av det kan man dra slutsatsen att den kollektivtrafik som Veolia kör på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fortfarande blöder kraftigt, bortsett från den skärgårdstrafik som Styrsöbolaget kör åt Västtrafik.

Veolia är således på rätt väg, men de stora förlusterna i den upphandlade trafiken innebär i praktiken att konkurrensen i upphandlingarna har snedvridits. Mycket tyder dock på att Veolia idag inte jagar marknadsandelar genom att lägga anbud till underpris. Företaget jobbar idogt för att nå en ekonomiskt sund verksamhet.

Statliga norska Nettbuss fortsatte i fjol också att förlora pengar i Sverige, även om man lyckats banta förlusterna kraftigt till 12,7 miljoner kronor. Även här är det den upphandlade trafiken som blöder, medan den kommersiella, precis som i Veolias fall, är lönsam.

Det enda privata av storföretagen på den svenska bussmarknaden, Nobina, har de senaste åren legat på ett positivt rörelseresultat på gott och väl 100 miljoner om året. Det senaste räkenskapsåret visade 105 miljoner i rörelseresultat.

Svart får
Det svarta fåret i svensk busstrafik är Arriva Sverige. Företaget är ett veritabelt ekonomiskt slukhål.

De regionala kollektivtrafikmyndigheter som har Arriva som en av sina operatörer bör känna en viss oro för framtiden. Att penningstinna Deutsche Bahn är ägare är ingen garanti för framtiden.

Det kan politiker och myndigheter på Malta vittna om. Där tvingades regeringen ta över Arrivas verksamhet för att säkra att det skulle finnas kollektivtrafik i önationen. Övertagandet skedde vid det senaste årsskiftet, bara två och ett halvt år in på den tioåriga avtalsperioden.

I praktiken hamnade den maltesiska regeringen i en utpressningssituation.

Visserligen behövde man bara betala en euro för Arrivas maltesiska dotterbolag. Men man fick också ta över Arriva Maltas skulder på ca 133 miljoner kronor.

Enligt vad Maltas transportminister Joe Mizzi uppgav vid övertagandet hade Arriva förlorat drygt 600 miljoner kronor på de två och ett halvt år man höll ut.

Konkursmässigt
Att Arrivas ägare är en stark, statlig aktör visade sig inte betyda särskilt mycket när förlusterna började hopa sig. Vilka garantier finns för att Arriva Sverige inte går samma väg?

Rörelseresultatet 2013 blev, som vi skriver på nyhetsplats, – 326 miljoner.

I praktiken var Arriva Sverige konkursmässigt redan i augusti förra året. Kassan var tom, aktiekapitalet förbrukat. Men Arriva Sverige räddades då av garantier från ägarna, ytterst statliga tyska Deutsche Bahn. I våras pumpade ägarna in 740 miljoner kronor i bolaget för att återställa det förbrukade aktiekapitalet och säkra verksamheten för 2014.

I Jönköping kastade länstrafiken ut Arriva för några år sedan sedan företaget på grund av dålig ekonomi hade låtit kvaliteten rasa och fått resenärerna att fly. Foto: Ulo Maasing.

I Jönköping kastade länstrafiken ut Arriva för några år sedan sedan företaget på grund av dålig ekonomi hade låtit kvaliteten rasa och fått resenärerna att fly. Foto: Ulo Maasing.

Arriva Sveriges svårigheter är helt självförvållade. I botten ligger den stora upphandling som Storstockholms Lokaltrafik, SL, häromåret genomförde av trafiken i norra Storstockholm. Många i branschen förvånades av upphandlingen som var uppdelad i två block. I det ena låg Arrivas bud 24 procent under närmaste konkurrent, i det andra 30 procent.

Men hos de ansvariga politikerna i SL-styrelsen ringde inga varningsklockor.

– De här trafikupphandlingarna är revolutionerande för vår bransch. Detta gör att trafikutövarna måste lyssna mer på resenärerna. Det är resenärerna som ska ha makten över resandet sa SL:s styrelseordförande Christer G Wennerholm(M).

Istället fick resenärerna ta ordentligt med stryk när Arriva tog över. Likaså bussförarna i norrort.

Med den prisnivå Arriva lagt sig på lär det bli svårt för Arriva att någonsin få lönsamhet i trafiken, inte ens om trafikavtalet förlängs med maximala fyra år utöver den ursprungliga avtalstiden på åtta år. Bara att täppa till de hittills uppkomna hålen lär ta ett antal år.

Frågan om vilka garantier som finns för att Arriva inte gör norrort till ett nytt Malta tål förvisso att ställas, mer än en gång.

Arriva har ju tidigare även i Sverige visat hur man agerar när ekonomin inte bär. I Jönköping lät man kvaliteten rasa tills länstrafiken fick nog och kastade ut företaget, samtidigt som resenärerna flydde kollektivtrafiken. När en annan operatör, Keolis, tog över vände utvecklingen uppåt.

I Malmö lät man för ett antal år sedan också kvaliteten rasa tills man blev av med trafiken.

Resenärerna i norrort har anledning att vara oroliga. Liksom SL, som motiverade valet av Arriva med att ”Arriva erbjuder ökad produktion och kvalitet till en lägre årskostnad än övriga anbudsgivare genom lösningar som leder till en positiv utveckling av resandet”.

Behagar skämta
De väldiga belopp som av ägarna pumpas in i Arriva Sverige är en sak. En annan är att inget företag i svensk kollektivtrafik, möjligen SJ undantaget, har skadat kollektivtrafiken och busstrafiken mer än Arriva. Arriva har allvarligt skadat kollektivtrafikens varumärke, förtroendekapital och anseende som helhet. Det är en angelägenhet för hela branschen.

Men Arriva har också med statliga tyska pengar i ryggen slagit undan förutsättningarna för andra buss- och tågföretag att konkurrera på lika villkor. När andra företag i branschen kämpar med att styra upp sin verksamhet så att man når sund ekonomi går Arriva motsatt väg.

I årsredovisningen skriver Arriva Sveriges företagsledning:

”Bolagets främsta risk är relaterad till de anbudsförfaranden som bolaget deltar i får att vinna nya trafikkontrakt och förlänga befintliga kontrakt med trafikhuvudmän. Möjligheten att vinna nya kontrakt grundar sig till stor del på bolagets förmåga att presentera korrekta och konkurrenskraftiga anbud. Avgörande för bolagets framgång är även en effektiv trafikplanering.”

Det är till att behaga skämta. Men även galghumor är humor.

U.M.

Taggat som: , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)