Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussföretagen om höstbudgeten: Ömsom vin, ömsom vatten

Finansminister Magadalena Anderssons(S) höstbudget får både ris och ros från Sveriges Bussföretag. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Finansminister Magadalena Anderssons(S) höstbudget får både ris och ros från Sveriges Bussföretag. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Det finns flera positiva inslag i regeringens höstbudget som las fram på måndagen. Men även ett antal förslag som är negativa för bussbranschen. Det menar Sveriges Bussföretag, som kritiserar regeringen för att inte hantera klimat- och miljöskatterna som ett styrmedel för grön energiomställning.

Bussföretagen kritiserar regeringen för att införa en ny indexreglering av dieselskatter, förutom skattehöjningen på 53 öre under 2016. Organisationen har tidigare efterlyst en konsekvensanalys av vad de här förslagen betyder för kollektivtrafiken, men tycker att regeringen slirar förbi en sådan analys.

– Regeringen konstaterar endast att merkostnaden blir 12 000 kronor per år för en stadsbuss som drivs med dieselbränsle. Men detta är ingen konsekvensanalys även om regeringen antyder att denna skattehöjning endast gör resorna försumbart dyrare. Indexuppräkningen av dieselskatten för kommande år finns inte med i kalkylen och inte heller att skatten på biobränslen i framtiden därmed kommer att höjas årligen till följd av EU:s statsstödsregler, skriver Sveriges Bussföretag i en kommentar till budgeten.

– Om regeringen menar allvar med att resandet med kollektivtrafik måste politiken hänga ihop. Bussen står för flest resor i den lokal och regionala kollektivtrafiken. Att ge bidrag till utveckling av infrastruktur och ny teknik i kollektivtrafiken är bra men om dessa satsningar äts upp av höjda skatter blir effekten att kollektivtrafikens möjligheter att utvecklas blir sämre, kommenterar Anna Grönlund, Branschchef och vice vd i Sveriges Bussföretag.

Men det finns också positiva inslag i budgeten, menar Sveriges Bussföretag. Bland annat lyfter man fram stadsmiljöavtalen som innebär att kommunerna under mandatperioden årligen under 2015 – 2018 kan få 500 miljoner kronor till lokala och regionala kollektivtrafikinvesteringar med fokus på hållbara transporter i städer.

– Här kommer resurser att finnas för ett antal framkomlighetsåtgärder för busstrafiken, införande av BRT-system i flera större städer och befrämjande av elektrifiering av busstrafiken genom finansiering av exempelvis laddstationer, konstaterar bussföretagen.

Som ett positivt inslag i budgeten nämner man också att energibeskattningen för HVO och RME int ökar under 2016  men framtiden är däremot oklar när det gäller dessa bränslen.

Positivt är också, menar Sveriges Bussföretag, den elbusspremie på totalt 350 miljoner under mandatperioden som införs.

Positiv är också satsningen på kollektivtrafik i landsbygd som föreslås uppgå till 200 miljoner kronor 2016 och till 210 – 230 miljoner kronor per år 2017–2019.  Men samtidigt höjer Sveriges Bussföretag ett varnande finger och skriver:

– Regeringen skriver: ”Ett exempel på åtgärd kan vara förbättringsåtgärder på järnvägar i landsbygden som är viktiga för kollektivtrafiken. Det kan även omfatta investeringar som främjar ökat kollektivtrafikresande med buss.” Här gäller det för bussbranschen att bevaka att grundliga samhällsekonomiska analyser görs innan beslut fattas och skattemedel inte slösas bort på en rad kostsamma spårsatsningar.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)