Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

EU-kommissionen stöder branschen om skatt på elbussar

Elbnuss på linje 55 i Göteborg. Bussen betalar omkring 20 000 kronor i elskatt om året,medan en spårvagn som kör på spåren intill är befriad från elskatt. Foto: Ulo Maasing.

Elbuss på linje 55 i Göteborg. Bussen betalar omkring 20 000 kronor i elskatt om året, medan en spårvagn som kör på spåren intill är befriad från elskatt. Foto: Ulo Maasing.

Föråldrade regler hindrar en rättvis beskattning av el som används i elfordon. De svenska och danska branschorganisationerna får nu stöd från EU-kommissionen när det gäller elskatt för busstrafik. Samtidigt som kommissionen ser över det nuvarande EU-direktivet om elskatt pekar man på att medlemsstaterna kan få tillstånd att själva införa skattelättnader på el och annan energi, utöver det som  EU-direktivet i frågan medger.

Hittills har den svenska regeringen bromsat en lättnad av elskatten för elbussar bland annat med hänvisning till det EU-direktiv som EU nu själv medger är föråldrat och som ska ses över.

Brevet från EU-kommissionen till de svensk-danska branschorganisationerna har fått Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik att på onsdagen på nytt skriva till regeringen. Syftet är att få ändrade skatteregler för elbussar.

Tidigare hade organisationerna tillsammans med danska Formand for Trafikselskabene och Danske Busvognmænd skrivit till EU-kommissionen sedan man  från sina regeringar hade fått kalla handen när det gäller beskattning av elbussar. Nu har svaret kommit från EU-kommissionären Pierre Moscovici  som  ansvarar för ekonomiska och finansiella frågor, beskattning och tullar.

Och branschen får nu ett uttalat stöd från EU-kommissionen.

EU-flagga

EU-kommissionen anser själv att det nuvarande direktivet för fordonsbeskattning är föråldrat och framhåller att EU har möjlighet att ge en medlemsstat tillstånd att införa ytterligare skattebefrielser eller skattenedsättningar för energiprodukter och el av särskilda politiska hänsyn, utöver dem som redan föreskrivs i direktivet, Foto: Ulo Maasing.

Pierre Moscovici skriver i sitt svar ”att det nu gällande direktivet 2003/96/EG är föråldrat och innehåller ett antal begränsningar som hindrar en rättvis beskattning av el som används i elfordon”. I väntan på att direktivet ska ändras framhåller Pierre Moscovici att EU har möjlighet att ge en medlemsstat tillstånd att införa ytterligare skattebefrielser eller skattenedsättningar för energiprodukter och el av särskilda politiska hänsyn, utöver dem som redan föreskrivs i direktivet”.

Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag konstaterar att Frankrike med EU:s goda minne har sänkt elskatten för elbussar och laddhybrider i syfte att påskynda omställningen av fordonen inom kollektivtrafiken.

I sitt nya brev till regeringen begär därför de svenska branschorganisationerna att regeringen på nytt ”utreder frågan om en ändring av svensk beskattning av elbussar i syfte att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta.”

Man pekar äön en gång på att samtidigt som mer än 75 procent av alla bussar i yrkesmässig trafik i Sverige använder biodrivmedel, främst biogas och HVO, sker en elektrifiering av fordonsflottan. Biodrivmedlen är idag skattebefriade, åtminstone till och med 2018 (HVO) respektive 2020 (biogas).

– Däremot är elektriciteten för busstrafiken beskattad till skillnad från el för kollektivtrafik på spår (exempelvis järnväg, pendeltåg, tunnelbana och spårvagn). Vi föreslår därför att den svenska regeringen nationellt och inom EU aktivt driver frågan att genomföra likartade skattevillkor för eldrift i hela kollektivtrafiken, då vi anser att all kollektivtrafik ska ha lika villkor i syfte att göra kollektivtrafiken till ett konkurrenskraftigt alternativ till privatbilen.

Dessutom är sjöfart och flyg befriade när det gäller skatt på drivmedel, men för busstrafiken gäller helt andra regler.

Organisationerna konstaterar att det innebär att med en årlig körsträcka på 5000 mil blir merkostnaden ca 20 000 kronor per år med en eldriven buss på grund av elskatten jämfört med spårbunden trafik.

– Detta utgör ett hinder för att snabbt uppnå en högre andel elektrifierade bussar i den regionala och lokala kollektivtrafiken. Det finns en mängd fördelar med att öka förekomsten av elektrifierade bussar i stadsmiljöer och genom energiskatten på elektricitet bromsas introduktionen av elbussar. Det är svårt att finna hållbara argument för varför eldriven kollektivtrafik som utförs av bussar ska belastas av högre beskattning än eldriven kollektivtrafik på räls, skriver Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik till regeringen.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)