Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

EU-förslag om busstrafik och terminaler sågas

EU-kommissionen vill att det ska krävas tillstånd för bussföretag att köra linjetrafik på sträckor under 100 kilometer. Foto: Ulo Maasing.

Två förslag från EU-kommissionen om villkoren för kommersiell busstrafik sågas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. EU-kommissionen vill att det ska krävas tillstånd för linjetrafik på sträckor under 100 kilometer. ”Ett steg tillbaka” på den svenska marknaden, anser Svensk Kollektivtrafik. Samtidigt motsätter sig Svensk Kollektivtrafik att alla trafikföretag ska ha tillgång till terminaler och busshållplatser på samma villkor. ”Det försämrar kollektivtrafikens attraktivitet”, anser Svensk Kollektivtrafik.

Det är förändringar av EU:s bussförordning som Svensk Kollektivtrafik reagerar på. Förslagen från EU-kommissionen ingår i det så kallade mobilitetspaketet, ett helt paket av regler för vägtransporter som ska avlösa det nuvarande europeiska regelverket.

Kommissionen vill att det ska krävas tillstånd för nationell linjetrafik på kortare sträckor. En operatör som vill köra en sträcka som är högst 100 kilometer fågelvägen ska kunna nekas tillstånd, bland annat om det påverkar allmän kollektivtrafik negativt. För viss trafik är gränsen 120 kilometer.

Svensk Kollektivtrafik varnar för att om förslaget blir verklighet innebär det ett steg tillbaka i Sverige, eftersom det idag finns full etableringsrätt för såväl upphandlad som kommersiell trafik. Något positivt finns inte med förslaget. Istället begränsas den helt kommersiella busstrafikens tillträde till marknaden.

Men inte nog med det.

– De bussföretag som ingått avtal om trafik med resandeincitamentsavtal med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer att få det svårare att uppnå resandeincitamenten i avtalet, varnar Svensk Kollektivtrafik och fortsätter:

– Dessutom kommer kollektivtrafikmyndigheterna att få lägre biljettintäkter. På detta sätt kommer den ekonomiska jämvikten att äventyras. För de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer förslaget framförallt att medföra ökad administration samt att avtalen riskerar att bli dyrare när det blir svårare för bussföretagen att öka sina intäkter genom resandeincitamentet i avtalen.

Ingen lika tillträdesrätt
Att kommersiella bussföretag ska få tillgång till terminaler och bytespunkter på lika villkor som samhällets kollektivtrafik är något som Svensk Kollektivtrafik inte vill vara med om.

Den kommersiella busstrafiken ska inte ha tillgång till terminaler och större busshållplatser på samma villkor som den samhällskontrollerade trafiken, anser Svensk Kollektivtrafik. Foto: Ulo Maasing.

EU-kommissionen vill att alla trafikföretag ska ha tillträdesrätt till terminaler på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och öppna villkor. Tillträde får bara nekas om terminalen inte kan ta emot mer trafik, och då måste den som driver terminalen föreslå ett annat, praktiskt möjligt alternativ.

– Så kan vi inte ha det, anser Svensk Kollektivtrafik som därmed intar en helt annan ställning än Sveriges Bussföretag.

Svensk Kollektivtrafik menar att flertalet terminaler och större busshållplatser är offentligt ägda och att många brottas med kapacitetsproblem.

– Om den kommersiella busstrafiken släpps in kommer det att bli stora problem för den allmänna kollektivtrafiken: bussar som går i upphandlad kollektivtrafik hamnar i köer och att resenärerna drabbas av längre restid och kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet försämras, skriver organisationen i sitt remissvar till regeringen.

– Den kommersiella busstrafiken, som express- och flygbusstrafik samt turist- och beställningstrafik med buss, skiljer sig från den busstrafik som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandlar. Den helt kommersiella busstrafiken behöver stå betydligt längre vid hållplatser och terminaler för att sälja biljetter, fylla upp bussarna och lasta bagage.

Share Dela

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)