Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tvärstopp hotar för fossilfria bussar

Hotad fossilfrihet. Foto: Trollhättans Oljor.

Nya politiska beslut i Sverige och förslag inom EU hotar att bryta bussbranschens satsning på en fossilfri fordonsflotta. Det varnar Sveriges Bussföretag som på torsdagen arrangerar ett frukostseminarium om bussbranschens arbete för fossilfri busstrafik. Där medverkar bland andra Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige samt SL-chefen Caroline Ottosson. Och bussbranschen är inte ensam om oron för att dagens utveckling mot fossilfrihet kan stoppas. Även Svensk Kollektivtrafik, som är branschorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen, är djupt bekymrat.

– Svensk Kollektivtrafik känner stark oro över den bristande långsiktigheten i Sverige och EU gällande regler och skatter för produktion och användande av biodrivmedel. Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har sedan början på 2000-talet stadigt reducerat andelen fossila drivmedel i sin trafik, och för bussarna i kollektivtrafiken 2017 användes fossilfritt drivmedel till 85 %, skrev organisationen nyligen till regeringen.

Bakgrunden till oron från såväl Svensk Kollektivtrafik som Sveriges Bussföretag är att regeringen inte anser att PFAD och några andra råvaror inte längre ska betraktas som restprodukter. PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en restprodukt som uppstår i livsmedelsindustrins produktion av palmolja. PFAD består av oätliga fettsyror som börjar bildas direkt när palmoljefrukterna skördas, och måste avlägsnas från palmoljan innan den kan användas som livsmedel. Istället ska de här restprodukterna klassas som samprodukter.

EU-kommissionen är inne på samma linje.

– Omklassningen av PFAD från restprodukt till samprodukt gör att PFAD kommer att försvinna som råvara vid HVO-framställning. En mycket stor del av de bussar som används i kollektivtrafiken körs på HVO. Närmare hälften av den HVO som finns på marknaden kommer från PFAD. Det innebär i sin tur att tillgången på HVO minskar radikalt, varnar Svensk Kollektivtrafik.

– Eftersom en reduktionsplikt införs vid halvårsskiftet, alltså ett krav på inblandning av biodrivmedel i fossil diesel och bensin, kommer samtidigt efterfrågan på HVO att öka på marknaden. Därmed kommer tillgången på ren HVO (HVO100) som är den biodiesel som huvudsakligen används i kollektivtrafiken att minska radikalt, varnar Svensk Kollektivtrafik.

Större efterfrågan på biodieseln HVO sam tidigt som tillgången minskar kraftigt kommer att leda till kraftiga prishöjningar på HVO i kombination med brist på biodrivmedlet.

– Därmed äventyras det klimatkliv som tagits av medlemmarna i Svensk Kollektivtrafik, varnar organisationen.

Alternativet är att köra bussar antigen på HVO som tillverkats av palmolja, eller återgå till att köra på fossil diesel. Den starka utvecklingen mot fossilfri busstrafik vänds i en återgång till fossila drivmedel.

Något reellt alternativ till HVO finns inte i stora delar av Sverige, skriver Svensk Kollketivtrafik.

– I stora delar av vårt land är HVO det enda biodrivmedel som erbjuds, och det enda alternativet för fossilfri kollektivtrafik. Det kommer att ta många år att bygga upp infrastrukturer för produktion och distribution av biogas i de delar av landet där detta saknas idag. Samma sak gäller för eldrift av bussar i regiontrafik, där batteriernas räckvidd och bristen på laddningsmöjligheter i hög grad begränsar möjligheterna på kort – och medellång sikt.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)