Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Säkrare busstrafik med artificiell intelligens

Tillsammans med operatörerna arbetar Transport for London för att ta fram innovativa lösningar för ökad trafiksäkerhet, särskilt när det gäller oskyddade trafikanter. Foto: Ulo Maasing.

Avancerad, ny teknik för att göra busstrafiken säkrare ska nu provas i London. Det handlar om flera olika nya tekniska lösningar, från teknik som i realtid mäter hur trött en förare är till artificiell, konstgjord, intelligens (AI) för att minska risken för fotgängare och cyklister att bli påkörda av en buss. Det är trafikhuvudmannen i den brittiska huvudstaden, Transport for London (TfL), som i samarbete med flera av bussoperatörerna i London ska testa ny teknik i ett projekt som har döpts till Bus Safety Innovation Challenge, Innovationsutmaningen för säkra bussar.

Sedan ett antal år ingår ett paket av säkerhetskrav, Bus Safety Standard, i TfL:s upphandlingar. Standarden har bidragit till att antalet personer som omkommer eller skadas svårt vid kollisioner med en buss har minskat med 54 procent under de senaste tio åren. Samtidigt anser både TfL och Londons borgmästare Sadiq Khan att mycket mer måste göras för att nå nollvisionen när det gäller svårt skadade eller omkomna.

Fem olika, innovativa, lösningar för säkrare busstrafik får nu ekonomiskt stöd från Transport for London, och de tekniska lösningar som fungerar bäst ska föras in i de säkerhetskrav som TfL ställer vid upphandlingar.

I år har TfL avsatt en fond på sex miljoner kronor för att stötta de fem projekten. Den eller de lösningar som vid en kritisk genomgång verkligen visar sig minska olyckorna kan sedan ingå i TfL:s säkerhetskrav vid upphandlingar.

Tufft program mot trötthet
Ett av projekten går ut på att minska risken för olyckor som orsakas av trötta förare. Det bygger på forskning från svenska VTI och brittiska Loughborough University sedan förarnas fack hade tryckt på TfL om problemet med trötta förare.

Redan nästa år kommer TfL att ställa krav på alla operatörer som vinner nya kontrakt att ha en strikt system för riskhantering när det gäller trötthet bland förarna. TfL kommer också att se till att alla chefer i de olika bussdepåerna får utbildning när det gäller trötthet. Alla tjänstgöringsscheman ska av operatörerna granskas för att minska risken för trötthet och operatörerna måste lägga större vikt vid förarnas hälsa och välbefinnande.

I linje med TfL:s ambition att minska risker och olyckor som beror på trötta förare stöttar TfL utvecklingen av ett verktyg som i realtid kalkylerar risken för trötthet hos förare. Det system som ska testas kommer från Datik, ett företag i Irizargruppen. En infraröd kamera registrerar förarens ögon, hur öppna de är, vart föraren riktar blicken med mera. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) bedömer sedan systemet hur alert föraren är och varnar om det behövs.

Oskyddade trafikanter
Teknik från ett annat företag, Humanising Autonomy, ska minska risken för kollisioner mellan bussar och oskyddade trafikanter som fotgängare eller cyklister. Tekniken är utvecklad (och utvecklas) för självkörande fordon, men ska i London användas för att varna föraren. Den använder kameror och mjukvara som kontinuerligt analyserar personer som går eller cyklar nära bussen, beräknar deras beteende när det gäller hur de kan komma att röra sig. Vid behov varnas föraren.

Den tredje teknik som TfL ska testa är ett videobaserat träningsprogram för förare från företaget Lytx. Tekniken bygger på videoinspelningar från kameror som är installerade på bussarna och som registrerar bussens omgivning. Genom att på det sättet dokumentera verkliga händelser, vare sig det är tillbud eller verkliga olyckor, kan alla förare få ta del av vad som hänt och lära av händelserna.

En av de lösningar för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter är belysning som lyser om riskområden intill bussen i mörker, när bussen körs långsamt. När bussen svänger blinkar belysningen. Foto: JBDL.

För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter under mörker ska en teknik testas som lyser upp områden intill bussen som kan vara riskabla för fotgängare och andra så att andra trafikanter kan se dem. Belysningen tänds automatiskt vid långsam körning och blinkar när bussen svänger. Utrustningen kommer från brittiska JBDL.

Ett tekniskt system som också är utvecklat för självkörande fordon, men som här ska användas som ett stöd för bussföraren kommer från Fusion Processing. Systemet upptäcker och varnar snabbare än föraren själv hinner för faror där oskyddade trafikanter löper risk att bli påkörda. Ett exempel är när någon springer ut framför bussen efter att ha stigit av medan föraren kan vara distraherad av att hitta en lucka i trafiken när han eller hon ska köra ut från en hållplats.

Ambitiöst program
Transport for London har ett ambitiöst säkerhetsprogram för den busstrafik man driver genbom operatörer som upphandlas i konkurrens, ungefär som i Sverige. Programmet omfattar tio punkter:

Sarah Hope Line är en unik telefonlinje för personer som berörs av olyckor i kollektivtrafiken med dödsfall eller svåra personskador.

1. En säkerhetsstandard för busstrafiken som bland annat innebär krav när det gäller teknik för att begränsa hastigheten och automatisk inbromsning;
2. Ökad tonvikt på säkerhet i avtalen med operatörerna;
3. Ny säkerhetsträning med fokus på oskyddade trafikanter för alla Londons 25 000 bussförare;
4. Bättre kvalitet och analys när det gäller utredningar av kollisioner;
5. Större transparens när det gäller data och undersökningar av busskollisioner;
6. Arbete för att minska olyckor i bussarna där passagerare halkar, snavar och ramlar;
7. Riskhantering när det gäller trötthet hos bussförare
8. Stöd till operatörer som vill prova nya ideer för att öka säkerheten;
9. Samarbete för ökad säkerhet med operatörer, polisen och det system för incidentrapportering som finns i London;
10. Fortsatt användning av den unika telefonjour, Sarah Hope Line, som är avsedd för personer som har drabbats eller direkt berörs av olyckor i kollektivtrafiken som har lett till dödsfall eller svåra personskador.

Taggat som: , , ,

Categorised in: Internationellt, Nyheter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)