Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Pengar att hämta för sargad kollektivtrafik

Mindre än åtta procent av fjolårets upphandlingar av busstrafik följde den nordiska kollektivtrafikbranschens gemensamma rekommendationer, konstaterar Sveriges Bussföretags nya rapport.

Kollektivtrafiken i Sverige har tappat miljarder i intäkter under covid-19-pandemin. Flera planerade trafikupphandlingar har också skjutits på framtiden. Men för landets regioner finns det pengar att hämta om man följer branschens gemensamma rekommendationer för bland annat fordon. Det visar den årliga rapporten från Sveriges Bussföretag om upphandlingar av linjelagd busstrafik. Rapporten, ”I skuggan av en pandemi”, publicerades på onsdagsmorgonen. Klicka här för att ladda ner den.

– Det borde vara ett välkommet besked för Sveriges regioner i vilka många nu oroar sig för sämre ekonomi bland annat till följd av kraftigt minskade biljettintäkter under pandemin, kommentarer Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

I rapporten, sammanställd av Lars Annerberg på Sveriges Bussföretag, följer man upp upp hur väl vägledningar och rekommendationer från Kollektivtrafikens Avtalskommitté används i de offentliga upphandlingar av linjebusstrafik som gjordes 2020 av landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, RKM.

Funktionella krav är grunden för de branschgemensamma rekommendationerna som parterna i den svenska kollektivtrafiken enats om.

Syftet med att standardisera de bussar som upphandlas för trafik i regional kollektivtrafik är att öka likheten kring bussens utformning över hela landet och därmed sänka kollektivtrafikens samlade kostnader. Målet är att en buss som uppfyller de branschgemensamma rekommendationerna ska bli accepterad och fungera lika bra i hela Sverige oavsett RKM och avtalsområde, vilket ger bussen en ekonomisk livslängd i nivå med bussens tekniska livslängd.

Bra och dålig följsamhet
Sveriges Bussföretags, Svensk Kollektivtrafiks och de nordiska huvudstädernas kollektivtrafikorganisationer samt branschorganisationerna i Norges rekommendationer kring utformningen av de bussar som ska användas i regional kollektivtrafik finns i dokumentet Bus Nordic. Sveriges Bussföretags färska rapport visar att Bus Nordic följts till endast 7,6 procent i de upphandlingar som gjordes 2020.

Sveriges Bussföretags Lars Annerberg har sammanställt rapporten. Foto: Ulo Maasing.

– Det är först när vi har ett standardiserat kravställande på bussarna som vi helt kan minimera exempelvis restvärdesrisker, fördyrade inköpskostnader med mera. Sänkta kostnader som gör det möjligt att satsa på mer trafik, ger större och mer relevanta utbud samt lockar även fler resenärer, heter det i rapporten.

När det gäller de upphandlingar av kollektivtrafik med buss som genomfördes 2020 fanns det en stor spridning i hur väl beställarna följde de branschgemensamma rekommendationerna, konstaterar rapporten.

När det gäller incitmentsavtalen skilde sig beställarna åt. En del beställare lämnade helt incitamentsavtalen mot bakgrund av situationen under covid-19-pandemin.

– Andra behöll incitament som en väsentlig och stor andel i avtalet men tog samtidigt bort ventilen som ska säkerställa riskbalans, i vart fall i inledningen av ett avtal, genom att ta bort möjligheten att nolljustera basen/resandet. Detta fick som konsekvens att hela affärsrisken försköts till trafikföretagen.

Prioritera kollektivtrafik
Rapporten konstaterar också att det är nödvändigt att på ett helt annat sätt än vad som sker idag att prioritera kollektivtrafiken i de större städerna.

– Skapa bästa möjliga framkomlighet för kollektivtrafiken. Särskilt viktigt är detta när det gäller våra städer och infarterna till dessa. Bussar i bilköer är slöseri med samhällets resurser. Det lockar inte heller till ökat resande med kollektivtrafiken, slår rapporten fast.

Samtidigt visar rapporten att branschens indexrekommendationer följts till 100 procent.

– Utvecklingen mot allt större följsamhet för index visar att det går att nå samsyn i villkoren för den offentligt upphandlade busstrafiken. När tidningen Dagens Samhälle i maj listade svensk offentlig sektors 20 största leverantörer, fanns tre av våra medlemsföretag med i toppen.

– Upphandlad busstrafik representerar stora värden och genom funktionella krav och följsamhet gentemot branschens rekommendationer kan vi tillsammans nyttja de resurser som satsas i busstrafiken så vi får mer kollektivtrafik för pengarna. Viktigt när vi nu ska nystarta kollektivtrafiken efter pandemin, säger Anna Grönlund.

Share Dela

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)