Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Så ser förarbristen ut – region för region

Nu är bristen på bussförare, bussmekaniker och trafikledare kartlagd i detalj, region för region. Foto: Volvo.

Nu finns siffror, region för region, på hur bristen på bussförare, bussmekaniker och trafikledare ser ut. Det är Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, som i detalj har brutit ner de siffror som vi tidigare rapporterat om (klicka här) och som visar att bussbranschens rekryteringsbehov under åren 2021 – 2023 uppgår till totalt 4 700 medarbetare, varav 4 100 bussförare. Men nu går det att få en detaljerad bild över situationen i olika delar av landet.

I exempelvis Region Stockholm är rekryteringsbehovet de kommande tre åren 1 572 personer (varav 1 402 bussförare) och tre av tio företag uppger att de har haft svårigheter med rekryteringen av bussförare. Störst har svårigheterna varit för företag med 10 – 19 anställda där två tredjedelar av företagen uppger att de har haft svårigheter att rekrytera bussförare under det senaste året.

De regionala rapporterna tar i detalj upp rekryteringsbehovet inom olika yrkesgrupper i bussbranschen, visar på pensionsavgångar och mycket mer. För att ta del av undersökningen och siffrorna, region för region klicka här och scrolla sedan ner på sidan till ”Länkblock buss län 2021”.

Bussbranschens rekryteringsbehov i de olika delarna av landet. Diagram: Transportföretagen.

Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt i flera län upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta arbetskraft.

– Svårigheten att hitta kompetens kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser om turtätheten minskar eller turer ställs in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar exempelvis var människor väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det svårare för lokala företag att anställa och försvårar exempelvis också för föreningsverksamhet, samtidigt som det även kan leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande med högre miljöpåverkan som följd, säger Caj Luoma på Transportföretagen.

Bussföretagens svårighet att rekrytera förare i olika delar av landet. Rekryteringsproblemen gäller inte sällan relativt små företag. Diagram: Transportföretagen.

Taggat som: , ,

1 kommentar »

  1. Slopa de privata bussbolagens krav på vinstmaximering vilket leder till långa arbetsdagar som långsamt bryter ner busschaufförens kropp och omöjliggör ett socialt liv så är problemet löst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)