Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Gotlandsupphandling: Elbussar eller inte orsak till överklagande

Region Gotlands upphandling av busstrafiken på ön är nu föremål för en begäran om överprövning vid förvaltningsrätten i Stockholm. Foto: Ulo Maasing.

Frågan om elbussar eller inte i kollektivtrafiken på Gotland ligger till grund för att Bergkvarabuss har begärt överprövning av Region Gotlands upphandling av kollektivtrafiken som vi tidigare rapporterat om (klicka här). Bergkvarabuss skriver i sin begäran om överprövning att regionen först var positiv till användningen av elfordon, men att man ändrade sig bara fyra arbetsdagar före sista anbudsdag. Ändringen skedde med så kort varsel att regionen borde ha förlängt anbudstiden, men det gjorde man inte. Det var fel, anser Bergkvarabuss. Företaget hävdar också att Gotland genom att helt gå in för biogas och inte alls använda elbussar har valt en lösning som är dyrare för skattebetalarna.

Vid upphandlingar kan företag som vill lämna anbud ställa så kallade publika frågor till upphandlaren. Frågorna presenteras anonymt och är tillgängliga för alla, likaså upphandlarens svar.

Bergkvarabuss pekar på att två sådana frågor ställdes om elbussar kunde användas. I båda fallen anser Bergkvarabuss att regionens besked var ett ja.

– De svar Regionen lämnade på dessa frågor ger inte ens en antydan om att elfordon inte får ingå i anbudet. Tvärtom bekräftar Regionen att elfordon kan användas och att ”Regionen är positiv till användning av elfordon, skriver Bergkvarabuss till förvaltningsrätten i Stockholm.

Sent besked
Men sju dagar innan anbudstiden gick ut skrev regionen med anledning av en publik fråga att ”Det finns i dagsläget inte möjlighet till snabb- eller långsam laddning av elfordon på bussdepån i Visby och på busstationen i Visby. I dagsläget finns ingen projektering gjord för att säkerställa tillräcklig elförsörjning på busstationen eller på bussdepån. Eldrivna fordon ska därmed inte ingå i lämnat anbud från trafikstart.”

Det här beskedet kom alldeles för sent, hävdar Bergkvarabuss och skriver ”Detta besked medförde således att Bergkvarabuss, som avsett att använda elfordon vid utformningen av anbudet, enbart hade sju dagar, varav fem arbetsdagar, till förfogande för att arbeta fram ett nytt anbud utan beaktande av elfordon.”

Det här är menar bussföretaget en väsentlig ändring som påverkar de ekonomiska förutsättningarna för anbudsgivningen. Det finns, menar Bergkvarabuss, inte heller något skäl för regionen att komma med ändringen så sent. Därför borde regionen ha förlängt anbudstiden så att anbudsgivare hade kunnat räkna med de nya förutsättningarna som grund.

– Bolagets anbud blev till följd av Regionens upphandlingsfel därför inte konkurrenskraftigt. Bergkvarabuss har därmed lidit skada. Upphandlingen bör göras om, skriver Bergkvarabuss.

Dyrare trafik
Bergkvarabuss hävdar i praktiken också att regionen har valt att satsa på en busstrafik som blir dyrare än nödvändigt för skattebetalarna.

– Användande av elfordon är mer kostnadseffektivt än fordon som drivs av biogas. Om elfordon skulle ha tillåtits i anbuden hade prissättningen sannolikt blivit lägre.

– Bergkvarabuss har en betydande erfarenhet av att använda elfordon vid utförande av motsvarande trafikuppdrag som det som nu upphandlas. För Bergkvarabuss var det därför självklart att delvis använda elfordon vid utförande av uppdraget, i synnerhet eftersom detta mycket väl överensstämde med Regionens krav att trafikutövarna ska använda fordon med så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt, skriver företaget.

Region Gotland har fått anstånd till den 20 december med att komma in med sitt svar på Bergkvarabuss´ begäran om överprövning.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)