Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elbussproblem kartlagda – många orsaker bakom vinterns kaos i Oslo

Vintern var tuff för kollektivtrafiken i Oslo med många problem för elbussarna. Nu har problemens orsaker kartlagts. Foto: Tom Terjesen, bussmgasinet.no.

Omfattande problem drabbade i vintras trafiken med elbussar i Oslo som i stor skala har satsat på elektrifiering av busstrafiken. Mängder av avgångar och hela linjer ställdes in vid flera tillfällen när den norska huvudstaden fick ett rejält vinterväder med snö, kyla, låg temperatur inne i bussarna med mera. Bland annat pekades laddstationer, laddning och bussarnas räckvidd ut som orsaker till problemen. Men orsakerna till sammanbrottet för elbusstrafiken var mer komplexa än så, visar en rapport från ett konsultföretag som har kartlagt problemen och orsakerna på uppdrag av trafikhuvudmannen Ruter. Rapporten är högintressant även för svenska bussföretag och upphandlare av busstrafik.

Konsultföretaget Norconsult konstaterar i rapporten att det tuffa vintervädret var den faktor som utlöste problemen.Men vädret var inte själva orsaken till sammanbrottet.

Detta berodde istället huvudorsaker: vintervägunderhållet var otillräckligt var otillräckligt, bussarnas energiförbrukning kalkylerades fel och problem med laddinfrastrukturen visade sig tydligt.

Till det kom sedan en rad omständigheter som i mindre utsträckning bidrog till förseningar och inställd trafik. Det var bussarnas köregenskaper, dåliga däck, bristande beredskap för vinterförhållanden, bristande utbildning av förare samt tekniska fel på gamla bussar.

Tuff vinter
Rapporten pekar också på faktorer vid själva inköpet av bussarna och som gjorde att busstrafiken blev mer utsatt för problem. Det gäller problem i övergången från test till ett storskaligt införande av ny teknik, riskhantering i själva upphandlingen samt beräkningar av förväntad energiförbrukning.

– Det har varit en tuff vinter för kollektivtrafiken. Nu har vi fått en grundlig genomgång av orsakerna till problemen samt förslag till förbättringar. Det viktigaste är att vi lär oss av detta och slipper att hamna i samma situation nästa vinter. Människor ska kunna lita på kollektivtrafiken, kommenterar Oslos kommunalråd fr trafik och miljö, Marit Vea.

En rad orsaker samverkade och gjorde att problemen blev så stora. Foto: Ruter As/Fotograf Birdy, Birgitte Heneide.

I korthet
Rapporten från Norconsult pekar alltså på en rad orsaker till vinterns svåra problem i busstrafiken i Oslo. Här är en kort sammanfattning av rapporten:

Vintervädret var kallare och mer snöriktt än vanligt, men det var inte unikt. Vädret bjöd på problem, med mycket snö, vind och temperaturer som växlade kring nollan. Det ledde till hala och svåra körförhållanden. Norconsult anser att vädret var en utlösande faktor, men inte en orsak till problemen.

– Orsakerna till förseningar och inställda turer är komplexa. Det är inte enskilda orsaker som gjorde problemen så stora utan att många faktorer samverkade, skriver konsultföretaget.

De viktigaste orsakerna till problemen var att gatorna inte var tillräckligt plogade, energiförbrukningen för de nya elbussarna var delvis grovt felberäknad, laddinfrastrukturen hade en del fel och de gamla dieselbussarna hade många fel och skador.

Fyra andra faktorer som bidrog till problemen, men i mindre utsträckning, lyfts också fram av Norcosult:

Förare, däck och bussar
Elbussarna slirade och spann något mer än dieselbussarna. Ledbussarna hade problem, både med sin storlek och med att en del av dem endast hade bakjulsdrivning – i Oslo finns både bakhjulsdrivna och fyrhjulsdrivna elledbussar.

Rapporten hävdar också att operatörerna, bussföretagen, måste bli bättre på att utbilda förarna i energieffektiv och bra körning.

En del av bussflottan hade också sämre däck än önskvärt, dubbdäck användes endast i liten utsträckning och däcken hade inte testats tillräckligt.

Till det kommer att operatörernas planering inte tog tillräcklig hänsyn till bussarnas höga energiförbrukning, inte heller till behovet av reservbussar och bemanningen i verkstäderna.

Ny teknik
Norconsult har också granskat de olika trafikavtalen och om dessa kan ha bidragit till problemen. Rapporten pekar på tre punkter:

Den första punkten är att trafikavtal med enbart elbussar infördes snabbt. Men det fanns inga backuplösningar, eller reservalternativ om den nya tekniken inte skulle fungera tillfredsställande.

Den andra punkt som rapporten lyfter fram är att kvalitet och regularitet inte har haft tillräcklig tyngd i upphandlingen och utvärderingen av anbuden. Bonus- och vitessystemet när det gäller regularitet, inställda turer med mera har inte varit tillräckligt tydligt.

Den tredje punkten gäller rollfördelningen mellan parterna som Norconsult menar leder till en bristfällig kvalitetskontroll. Beställare, huvudmannen, litar på att operatören har gjort en riktig utvärdering av det material (bussar, laddutrustning och så vidare) som de ska använda. Och operatörerna litar i sin tur på busstillverkare och andra leverantörer av utrustning.

Att Ruter förbjudit operatörerna att installera och använda extravärmare framgår dock inte av rapporten.

Taggat som: , , ,

Categorised in: Internationellt, Nyheter

1 kommentar »

 1. Plan B?
  Konsekvensanalys?
  Nä, billigast är allt som räknas för dagens politiker, och övriga inblandade parter.
  ”Billigast trafiken” är mantrat, och det är vad man får både bokstavligt och bildligt.
  Bästa trafiken kostar, men ingen vill betala, så då blir det så här, vilket inte är första gången och absolut inte sista gången heller.
  Ja, så varför blir folkalltid så förvånade när upphandlingen inte fungerade som utlovats, ja och då inte bara i Oslo, utan även i Stockholm och annorstädes?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)