Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘corona’

Ett år sedan pandemirestriktioner lyftes

Torsdagen den 9 februari var det ett år sedan de flesta av pandemirestriktionerna togs bort. Pandemin och effekterna av restriktionerna slog hårt mot bussbranschen, kollektivtrafiken och rese- och besöksnäringen med hotell och restauranger. Då hade pandemin pågått i nästan två år.

Forskare: Många bussförare smittades av covid-19

En hög andel av landets bussförare smittades av covid-19 under pandemin. Samtidigt upplevde förarna att de smittskyddsåtgärder som vidtogs var mer effektiva för förarna än för resenärerna. Bussförarna anser också att smittorisken inte främst fanns i bussen utan också på depåer och i rastlokaler. Det framgår av en forskningsrapport från forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Enligt rapporten bedömde förarna sin hälsa och arbetsmiljö som relativt dålig men det går inte att avgöra om detta var en följd av pandemin, konstaterar rapporten. Där lyfter såväl bussförare som bussföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) att man inför framtiden måste tänka på beredskap, samordning av åtgärder och kunskapsöverföring.

Bränslepriser och inflation pressar Värmlandstrafik

Allt fler regioner rapporterar nu om en pressad ekonomi för kollektivtrafiken. I Värmland räknar kollektivtrafiknämnden med att budgeten kommer att spricka med nästan 94 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och högre kostnader för trafiken.

Regeringen klubbar årets coronastöd till kollektivtrafiken

Regeringen beslutade på onsdagen om hur coronastödet till kollektivtrafiken ska fördelas i år. Totalt kommer en miljard kronor ges i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Besöksnäringen efter pandemin

Nästa vecka möter företrädare för branscher inom besöksnäringen, inklusive Sveriges Bussföretag, företrädare för regeringen. Det är ett så kallat dialogmöte med branschföreträdare och statssekreterare Emil Högberg. Med mötet vill regeringen få en bild av den dagsaktuella situationen för besöksnäringens olika delar och hur branschen ser på förutsättningar för en återstart nu när samhället öppnat upp igen.

Transdev: 250 förlorar jobbet i coronakrisens spår

Buss- och tågoperatören Transdev minskar sin personal i Sverige med 250 medarbetare över hela landet. Bakgrunden är att coronapandemin har medfört stora intäktstapp för kollektivtrafiken. Nerdragningen omfattar 60 tjänstemän och 190 kollektivanställda. Transdev uppger att MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas omgående.

Extramiljarder ska lyfta kollektivtrafik efter corona

”Efter coronapandemin kommer vårt trafik- och kollektivtrafiksystem aldrig mer att bli som förr. Men det är inte något dåligt. Det ger oss en unik möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar och att framtidssäkra mobiliteten i regionen”. Det säger ordföranden för den regionala trafikmyndigheten i Amsterdam (Vervoerregio Amsterdam), Sharon Dijksma. Medan svenska kollektivtrafikmyndigheter brottas med att rädda ekonomin till följd av pandemin, satsar Amsterdamregionen extra miljarder utöver den ordinarie budgeten för att utveckla kollektivtrafiken ännu mer efter coronapandemin. I exempelvis Storstockholm slår man däremot till bromsarna när det gäller nysatsningar.

Motstånd från lärare till flexibel skolstart

Från de ansvariga för kollektivtrafiken runt om i landet kommer starka varningar för trängsel på bussar och tåg när skolorna snart startar igen. Men från lärarkåren möts förslaget att gymnasieskolorna justerar skolans tider så att inte alla elever reser samtidigt i rusningstrafiken med motstånd, rapporterar Ekoredaktionen på Sveriges Radio.

Busworld: Webseminarium om bussturismen och coronakrisen

Den 23 april arrangerar Busworlds kunskapsforum, Busworld Academy, ett nytt webseminarium, ett webinarium, med anledning av coronakrisen. Det är det andra webinariet som Busworld arrangerar och den här gången fokuserar man på turistbussföretag och bussturism. På webinariet tas två frågeställningar upp: Hur kan turistbussföretag minska sina kostnader? Är det möjligt att öka intäkterna när samhället är nerstängt, och i så fall hur? Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Regeringen passiv när paketreselagen knäcker bussbolag

Anrika och stabila företag går snabbt mot konkurs som en följd av covid-19-pandemin, konstaterar branschorganisationen Sveriges Bussföretag. Till stor del beror det på paketreselagen, konstaterar organisationen. Bussföretagen har ställt sig bakom ett förslag från researrangörsföreningen SRF om en statlig fond på sex miljarder kronor som skulle kunna lösa knuten och som inte skulle kosta skattebetalarna något – men hittills har regeringen varit passiv.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)