Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Danske Busvognmænd’

Danmark: Hundratals utländska bussar kör cabotage – problemet värre och värre

Problemet med utländska bussar som kör cabotage bara växer och växer i Danmark. Det anser den danska bussbranschens organisation, Danske Busvognmænd. Organisationen har bett danska förare att dokumentera och fotografera utländska turistbussar som man misstänker kör cabotage i Danmark. 910 utländska bussar har dokumenterats och enligt Danske Busvognmænd kör nästan hälften av dessa systematisk cabotage i Danmark.

Utländsk cabotagekörning ökar i Köpenhamn

Antalet utländska bussar som kör cabotage i Köpenhamn har ökat i år. Det konstaterar branschorganisationen Danske Busvognmænd som ser företeelsen som ett stort problem med social dumpning och förlorade intäkter för danska bussföretag och förare.

Taxi och buss i gemensam organisation

Nu är det klart att branschorganisationerna för buss- respektive taxibranschen i Danmark fusioneras till en gemensam organisation. På onsdagen höll den danska motsvarigheten till Sveriges Bussföretag, Danske Busvognmænd, ett extra årsmöte. Där godkändes ett avtal om samgående mellan Danske Busvognmænd och Dansk Taxi Råd. De båda organisationerna bildar vid årsskiftet en ny, gemensam organisation för persontransporter i Danmark.

Taxi- och bussbranscherna går samman

Branschorganisationerna för den danska bussbranschen, Danske Busvognmænd, och taxibranschen, Dansk Taxi Råd, går samman i en enda organisation. Dansk Taxi Råds medlemmar röstade nyligen enhälligt ja till en ny, gemensam branschorganisation för taxi- och bussföretag i Danmark. Innan fusionen formellt kan genomföras måste den få ett ja från en extra kongress som snart ska hållas av Dnske Busvognmænd. Planerna fick dock i mars ett klart ja när Danske Busvognmænd hade sin kongress i mars.

Fortsättning följer för dansk bussmässa

Den danska bussmässan i mässcentret i Herning kommer att fortsätta årligen fram till 2022. Det har den danska bussbranschens organisation Danske Busvognmænd och MCH Messecenter Herning nu enats om. Mässan hölls första gången 2015.

Långlinjetrafik växer starkt i Danmark – Köpenhamnsterminal efterlyses

Resandet med den långväga busstrafiken i Danmark, fjernbuser, ökar kraftigt rapporterar den danska bussbranschens organisation Danske Busvognmænd. Organisationen är samtidigt starkt kritisk till att det ännu inte finns någon riktig terminal för trafiken i Köpenhamn – istället ska fler långväga bussar trängas på av- och påstigningsplatsen på Ingerslevsgade i Köpenhamn.

Mängder av utländska bussar kör illegalt – ”Rena piratverksamheten”

Minst 371 utländska bussar i sommar kört systematisk kabotagetrafik i Köpenhamn. Hela 65 av dessa har kört mer än de tre månader som den ansvariga myndigheten, Trafikstyrelsen, tillåter. Därför kan deras verksamhet beskrivas som klart olaglig. Den omfattande kabotagetrafiken medför förlorade intäkter för danska företag liksom social dumpning, rapporterar den danska bussbranschens organisation Danske Busvognmænd.

Flexiblare vid överträdelse av kör- och vilotider – i Danmark men inte här

Danmark inför den 1 juli ett nytt system med varningar vid mindre allvarliga överträdelser för kör- och vilotider. Sveriges Bussföretag föreslog tillsammans med andra branschorganisationer att den svenska Transportstyrelsen skulle införa ett liknande system. Men förslaget har hittills fallit på hälleberget.

EU-kommissionen stöder branschen om skatt på elbussar

Föråldrade regler hindrar en rättvis beskattning av el som används i elfordon. De svenska och danska branschorganisationerna får nu stöd från EU-kommissionen när det gäller elskatt för busstrafik. Samtidigt som kommissionen ser över det nuvarande EU-direktivet om elskatt pekar man på att medlemsstaterna kan få tillstånd att själva införa skattelättnader på el och annan energi, utöver det som EU-direktivet i frågan medger.

Bussresearrangörer jagar nya marknader

Förändringar i marknaden för bussturismen gör att danska bussföretag och researrangörer nu fokuserar allt mer på nischmarknader. Det får också ett genomslag på den danska bussmässan i Herning som ingår i mässan Transport 2017 den 23 – 25 mars.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)