Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘drivmedelspriser’

Dyrare drivmedel ger indragna bussar

Från allt fler håll i landet kommer signaler om nerdragningar i kollektivtrafiken, främst på grund av de höga drivmedelspriserna. Jönköpings Länstrafik, JLT, förbereder nu en nerläggning av flera busslinjer och indragna turer eftersom man måste spara 40 miljoner kronor, skriver Jönköpingsnytt. Förändringarna ska börja gälla från tidtabellsskiftet i juni.

Bränslepriser och inflation pressar Värmlandstrafik

Allt fler regioner rapporterar nu om en pressad ekonomi för kollektivtrafiken. I Värmland räknar kollektivtrafiknämnden med att budgeten kommer att spricka med nästan 94 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och högre kostnader för trafiken.

”Kostnadschock på en miljard för SL”

Stigande drivmedels- och elpriser och inflationen kommer att öka kostnaderna för SL i Storstockholm med över en miljard kronor 2023. Det uppger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) för Ekoredaktionen vid Sveriges Radio. SL svarar för ungefär hälften av all kollektivtrafik i Sverige.

Samtrans: Miljonstöd till företag som kör särskild kollektivtrafik

Kraftigt höjda drivmedelspriser och en akut brist på förare gör att Nopbinaägda Samtrans Omsorgsresor nu inför ett stödpaket på tretton miljoner kronor för att hjälpa sina åkerier. ”Läget är akut och vi har inte råd att förlora åkerier och förare”, säger Tomas Hansson, vd för Samtrans Omsorgsresor och Nobina Care.

Nödvändigt att stärka kollektivtrafiken

Nyligen beslutade regeringen om hur coronastödet till kollektivtrafiken ska fördelas i år. Totalt kommer en miljard kronor ges i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Det låter mycket men täcker långt ifrån de minskade biljettintäkterna i pandemins kölvatten. Detta trots att resandet återhämtar sig. Men en återhämtning är inte tillräcklig. Det behövs kraftfulla insatser för att stärka kollektivtrafiken så att fler än tidigare väljer den. Varje bilist som går över till kollektivtrafik är en seger för miljön och en motgång för Putins angreppskrig.

Höjda drivmedelspriser slår hårt i Uppland

De kraftiga ökningarna av bränslepriserna slår hårt mot kollektivtrafiken. Region Uppsala räknar nu med ett minus på 144 miljoner kronor i år jämfört med budget, trots att biljettintäkterna är högre än budgeterat. Den tidigare prognosen pekade mot ett underskott på 103 miljoner kronor. Den viktigaste anledningen till det ökade underskottet är höjda drivmedelspriser. Samtidigt återhämtar sig resandet snabbare än väntat.

Regeringen pausar reduktionsplikten

Regeringen förslår i en proposition som väntat att de stegvis ökade kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Reduktionsplikten behålls därför på årets nivå även nästa år. Syftet är att inte ytterligare bidra till ökade drivmedelspriser.

Kollektivtrafiken i spetsen mot fossilfritt

Kollektivtrafiken i Sverige leder utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. 95 procent av kollektivtrafiken med buss körs nu på förnybara drivmedel eller el. Det visar nya siffror från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och regional- och pendeltågstrafiken drivs så gott som helt med el. Men nu är det angeläget att regeringen och EU-kommissionen säkrar skattebefrielsen av biodrivmedel långsiktigt – annars kan utvecklingen vridas mot mer fossilt i kollektivtrafiken, varnar Svensk Kollektivtrafik.

Bara varannan dag till Tallinn året ut

Året ut blir det endast trafik varannan dag mellan Stockholm och Tallinn. Tallink Grupp beslutade på måndagen att inte lägga till ett andra fartyg på linjen vilket man ursprungligen hade planerat. Rutten kommer därmed även i fortsättningen endast att trafikeras av rederiets fartyg Baltic Queen och avgångarna från Tallinn och Stockholm sker varannan dag. Bakom beslutet ligger de kraftigt höjda drivmedelspriserna samt det ryska angreppskriget på Ukraina.

Taxiförbundet: Gör som Polen med moms på drivmedel

Om Polen kan så kan även Sverige. Det anser Svenska Taxiförbundet som pekar på att EU-landet Polen har valt att tillfälligt kraftigt sänka momsen på bensin och drivmedel. Taxiförbundet har redan tidigare uppmanat regeringen till en sänkning av momsen på drivmedel för att stödja transportnäringen under den rådande krisen med höga bränslepriser.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)