Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘elbusspremie’

Luleå kan missa miljoner i elbusspremie

Kommunala Luleå Lokaltrafik kan komma att mista miljoner i elbusspremie för sin satsning på elbussar, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Dels har man skickat in sin ansökan till Energimyndigheten för sent, dels har myndigheten förlorat 20 miljoner i anslag sedan KD-M-budgeten klubbades av riksdagen i höstas. LLT:s elbusspremie är värd 4 448 040 kr.

Kraftigt ökat intresse för elbussar

Intresset för elbussar i Sverige har ökat kraftigt och antalet ansökningar om elbusspremie har ökat avsevärt sedan förutsättningarna ändrades i februari, rapporterar Energimyndigheten. Fler kan söka stödet och de faktiska merkostnaderna för en elbuss täcks av elbusspremien sedan förutsättningarna ändrades tidigare i år. Samtidigt öppnades även möjlighet för privata aktörer att söka elbusspremie.

Elbusspremie till fler den 1 februari

Från den 1 februari kan fler än hittills söka elbusspremie. Detta sedan regeringen innan jul ändrade förordningen för elbusspremien. Målet är att fler elbussar ska sättas i trafik och att man på så sätt kan minska kollektivtrafikens klimatpåverkan samt bidra till en bättre luftkvalitet och ett minskat buller. – Trafiken står för en stor del […]

Ändrad elbusspremie applåderas av branschen

Regeringen har beslutat att ändra elbusspremien så att även trafikföretag som bedriver kollektivtrafik, det vill säga linjetrafik eller beställningstrafik, kan ansöka och beviljas premien. Ändringen omfattar även bussar för minst 15 passagerare samt även bränslecellsbussar. Beslutet möts av applåder från buss- och kollektivtrafikbranschen. Hittills har bara kollektivtrafikmyndigheter och kommuner som upphandlar busstrafik kunnat söka pengar från elbusspremien.

Volvochef: Förlegad och orättvis skatt för elbussar

Gör som i Tyskland och Frankrike och inför en modern elskatt som inte diskriminerar elbussar. Det skriver Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar, i en debattartikel i Svenska Dagbladet på midsommardagen. Där beklagar han att finansminister Magdalena Andersson(S) nyligen i en riksdagsdebatt förklarade att hon inte ville ta bort elskatten för elbussar, samtidigt som man låter spårbunden kollektivtrafik slippa elskatten.

Finansministern nobbar ändrad skatt för elbussar

Finansminister Magdalena Andersson(S) förhöll sig kall till en sänkning av elskatten för elbussar i riksdagens interpellationsdebatt på tisdagen. Det var Lotta Finstorp(M) som tog upp frågan mot bakgrund av att spårburen kollektivtrafik som körs på el slipper elskatt, medan elbussar måste betala. Tidigare har också kollektivtrafikbranschen och Sveriges Bussföretag tagit upp frågan.

Ändrade regler för elbusspremie, 123 miljoner till ID-koll

I sin vårändringsbudget som regeringen presenterade på tisdagen föreslår man att regelverket kring elbusspremien ändras, samtidigt som premien minskas något. 122,5 miljoner anslås för att kompensera transportföretagen för deras ökade kostnader på grund av ID-kontrollerna vid resor från Danmark till Sverige.

Regeringen öppnar för ändrad elbusspremie

Miljöminister Karolina Skog(MP)ser över elbusspremien vars utformning har fått mycket kritik från bussbranschen, men också från tunga instanser som trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting. Premien infördes förra året och har hittills blivit en rejäl flopp, som vi tidigare har rapporterat om.

Flopp för regeringens elbusspremie – tre har sökt för sju bussar

Den elbusspremie som regeringen införde i fjol har hittills floppat rejält. I fjol hade regeringen anslagit 50 miljoner till premien, men ansökningar kom bara in för 2,3 miljoner. I år finns det 100 miljoner avsatta för elbusspremien, men hittills har inga ansökningar kommit in till Energimyndigheten. ”Jag är inte förvånad. Vi varnade för just det här när vi såg förslaget till hur premien skulle utformas”, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Bussföretagen vill ha ändrad elbusspremie

Den statliga elbusspremien bör ändras. Det skriver Sveriges Bussföretag i ett brev till regeringen. Idag kan bara kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter ansöka om elbusspremien, men bussföretagen vill att äv en privata och kommunala operatörer ska få söka för den upphandlade trafik de kör.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)