Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘elbusspremie’

Bussföretagen vill ha ändrad elbusspremie

Den statliga elbusspremien bör ändras. Det skriver Sveriges Bussföretag i ett brev till regeringen. Idag kan bara kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter ansöka om elbusspremien, men bussföretagen vill att äv en privata och kommunala operatörer ska få söka för den upphandlade trafik de kör.

Klart med kritiserad elbusspremie

Regeringen beslutade på torsdagen att införa en elbusspremie som ska göra det billigare för regioner och kommuner att köpa in elbussar till kollektivtrafiken. Syftet är att minska klimatutsläppen från transportsektorn. Premiens utformning får dock kritik från branschen.

Gasfolk vill stoppa stöd till elbussar

Företrädare för gasbranschen vill stoppa regeringens föreslagna elbusspremie. Anledningen är att man är orolig för att elbussarna ska bli populära på bekostnad av biogas, biodiesel och etanol. Det skriver Svenska Bioenergiföreningen i ett remissyttrande med anledning av regeringens förslag.

Energimyndigheten sköter elbusspremie

Det blir energimyndighetenm som rent praktiskt ska sköta hanteringen av den nya elbusspremie som regeringen har föreslagit. Premien omfattar totalt 350 miljoner kronor fram till 2019 och kommer preliminärt att kunna sökas under andra halvan av 2016.

Största landstinget ger elbusspremien bottenbetyg

Regeringens förslag till en ny elbusspremie får stark kritik från Stockholms läns landsting. Landstinget menar att förslaget missgynnar kollektivtrafiken i Stockholm som man menar redan idag ligger långt framme när det gäller elbussar. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons är besk i sin kritik av regeringsförslaget. SL svarar för drygt hälften av landets kollektivtrafik.

Tunga namn varnar för flopp med elbusspremie

Så som regeringens förslag till utforming av den nya elbusspremien ser ut riskerar den positiva satsningen att bli en flopp. Vi hoppas nu att regeringen lyssnar på branschens kritik och ändrar förslaget till elbusspremie. Det skriver tre tunga företrädare för buss- och kollektivtrafikbranschen och arbetet för en fossilfri fordonsflotta i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Kritik mot regeringens förslag till elbusspremie

2030-sekretariatet, som vill säkra att Sverige har en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, kritiserar regeringens förslag till elbusspremie. ”Det är rätt att ge omställningen till fossiloberoende en knuff framåt, men att ensidigt gynna elbussar är inte rätt väg att gå”, skriver 2030-sekretariatet i sitt remissvar på förslaget. Regeringens förslag leder till en alltför långsam omställning och är för ensidigt inriktat på en enda teknisk lösning, skriver man.

Bussföretagen: Regeringens elbusspremie hotar bli en flopp

Den elbusspremie som regeringen har föreslagit riskerar att bi en flopp. Det hävdar Sveriges Bussföretag i sitt remissvar på förslaget. Om premien utformas enligt förslaget skapas en onödig och dyr byråkrati som gör att hela satsningen riskerar att bli meningslös, varnar Sveriges Bussföretag.

SL: Elbusspremie även till befintliga trafikavtal

Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, alltså SL, ställer sig bakom att en elbusspremie införs, men vill att det är bussoperatörerna som ska få del av premien. Enligt regeringens förslag ska premien gå till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller kommuner som fungerar som upphandlare.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)