Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘MaaS’

Nytt samarbete mellan Nobinaföretag och elsparkcyklar

Bussoperatören Nobinas dotterbolag Travis inleder samarbete med ett av de stora företagen inom elsparkcyklar i Sverige, Tier. Travis är Nobinas reseplanerare för mobilitetslösningar och Tier har en stor geografisk täckning av elsparkcyklar i Stockholm. I och med samarbetet får Travis användare möjlighet att boka och betala sina resor med elsparkcyklarna direkt i Travis. Därmed kan resenärer finna alla Stockholms färdsätt i en och samma app. Travis är idag landets största plattform för kombinerad mobilitet, MaaS.

I Travis kopplas reseplanering för kollektivtrafik, bildelning, elsparkcyklar, cyklar och taxi samman med reseinformation i realtid och smarta effektiva on demand-tjänster såsom exempelvis biljettköp in-app. Den aktuella resan ska bestämma färdsättet och inte tvärtom.

Travis fortsätter att växa med nya tjänster, funktioner, samarbeten och användare och appen har idag blivit den största och snabbast växande plattformen för kombinerad mobilitet (eller MaaS, Mobility as a Service) i Sverige. I våras utökade Nobina/Travis sitt samarbete med ett annat av de företag som erbjuder elsparkcyklar, Voi (klicka här).

− Vi försöker ständigt erbjuda fler och bättre tjänster av smart hållbar mobilitet till alla Travis användare. Därför känns det riktigt kul att nu inleda ett samarbete med Tier, som delar både vår ambition och vision för framtidens mobilitetslösningar, säger John Strand, vd på Nobina Travis.

− Samarbetet med Travis går helt i linje med Tiers vision för den framtida staden, där det ska vara enkelt att ta sig runt i Stockholms stad, samt att det ska vara smidigare att välja miljövänliga transportval än att åka korta och onödiga bilresor, säger August Svedenstedt, Sverigechef på Tier.

Toyotas bilpool i samarbete med Nobinas reseplanerare

Nobinas reseplanerare Travis inleder samarbete med bilpoolen KINTO Share. KINTO är Toyotakoncernens globala varumärke för mobilitetstjänster. Samarbetet gör att alla användare av Travis får tillgång till cirka 150 bilar i Stockholm förutom det ekosystem av kollektivtrafik, elscootrar, taxi och cyklar som redan finns i appen Travis.

Buss- och tågoperatör köper teknologiföretag

Den statliga buss- och tågoperatören Vy (tidigare Nettbuss, NSB och Tågkompaniet) köper det norska teknologiföretaget Go Mobile. Med förvärvet vill Vy skapa möjligheter till nya mobilitetslösningar för sina resenärer. Siktet är inställt på att det redan nästa år ska bli möjligt att i Vys app köpa taxiresor och i framtiden även anropsstyrda bussar. Vy har en betydande verksamhet även i Sverige, främst inom kollektivtrafik och expressbussar.

Ny mobilitet: Billigare än taxi, närmare än buss

I en rad städer på olika håll i världen vinner det amerikanska företaget Via marknad i kollektivtrafiken, ofta i samarbete med lokala trafikföretag. Affärsidén är att erbjuda resor som är betydligt billigare än taxi men måttligt dyrare än den vanliga kollektivtrafiken. Via är en anropsstyrd tjänst, men inte en tjänst som man kan resa från dörr till dörr med, snarare från närmaste gathörn till ett gathörn nära slutmålet. Det är också en tjänst som kan användas i områden i städer som har svag kollektivtrafik.

Enklare vardagsresor med alla resor i en app

Sedan ett år tillbaka testas en resetjänst i Stockholm med kollektivtrafik, cykel, bilpool, hyrbil och taxiresor i ett och samma abonnemang. UbiGo ska både förenkla vardagsresandet och bidra till ett minskat bilägande i städerna.

Nio bilar av tio kan försvinna genom självkörande bussar och nya mobilitetslösningar

Självkörande bussar och bilar samt nya lösningar för delad mobilitet, så kallad MaaS (Mobility as a service), kan minska bilanvändningen radikalt. Likaså ändra på hur vi ser på transportsystem, infrastruktur och stadsutveckling. Det konstateras i en rapport från konsultföretagen Cowi och PTV som har gjorts på uppdrag av trafikhuvudmannen i norska Oslo och Akershus, Ruter. Men samtidigt krävs en förstärkning av den traditionella kollektivtrafiken, säger Øysten Berge, projektledare för studien som är den mest omfattande och komplicerade i sitt slag i världen.

Kollektivtrafiken flyger upp i luften

Flygplanstillverkaren Airbus och RATP Group, som bland annat kör kollektivtrafiken i Parisområdet, börjar samarbeta. Syftet är att undersöka möjligheterna till flygande kollektivtrafik, Urban Air Mobility, i Ile-de-France, alltså den region i Frankrike där Paris ligger. Tanken med projektet är att det utgöra en del av utbudet av mobilitet som en tjänst, MaaS (Mobility as a Service) och dra nytta av de båda företagsgruppernas innovationer när det gäller hållbar och delad mobilitet.

Elbussar, ny mobilitet och klimatsmart turism i Almedalen

De utmaningar som övergången till elbussar samt delad mobilitet och nya mobilitetstjänster innebär för buss- och kollektivtrafiken är två av de ämnen som kommer att tas upp under Almedalsveckan i Visby. Även turistbussens betydelse för klimatsmart turism uppmärksammas.

Alla transportmedel i en app i Stockholm

Resetjänsten UbiGo invigdes i Hammarby Sjöstad i Stockholm på onsdagen sedan den tidigare framgångsrikt testats i ett pilotprojekt i Göteborg. Syftet med UbiGo är att erbjuda enklare vardagsresor för hushåll och företag genom att integrera alla transportmedel till en tjänst, allt i en app. Tjänsten inkluderar kollektivtrafik, bilpool, taxi, hyrbilar och cykelpool, och erbjuder flexibla prismodeller.

En enda app för alla resor

Floran av appar som människor behöver ha i sina smarta telefoner för att kunna planera och köpa sina lokala resor växer stadigt. En app för den vanliga kollektivtrafiken, en eller flera taxiappar, appar för cykelhyra, för bilpooler, för elscooters och så vidare. Men så behöver det inte vara. Från i sommar kommer den som vill resa i flermiljonstaden Berlin att bara behöva en enda app, oavsett vilket transportbehov man för tillfället har. Och vilket eller vilka transportmedel man behöver.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)