Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘MalmöExpressen’

Slut med utvändig bussreklam i Skåne

Vid årsskiftet kommer det att vara slut med reklam på utsidan på stadsbussarna i Skåne. Då löper reklamföretaget Clear Channels avtal med Skånetrafiken ut, och i mars väntas politikerna i Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne säga nej till en fortsättning med utvändig reklam på bussarna. Men inne i bussarna ska reklamen fortsätta – i digital form, alltså i det infotainmentsystem som finns på bussar och tåg.

MalmöExpressen kör över sundet

MalmöExpressen körde på onsdagen för första gången över Öresund och i Köpenhamn. Det är trafikhuvudmannen i Köpenhamnsområdet, Movia, och Ålborgs kommun som har bett Nobina att ta över en av sina 24-metersbussar från Malmö till Köpenhamn så att man kan visa upp för politiker hur en BRT-lösning fungerar i praktiken. Malmö är den enda staden i Norden med en BRT-lösning, eller i alla fall en trafik som kommer nära BRT i utformning.

BRT i Helsingborg rycker allt närmare

En ny, högklassig busstrafik à la BRT (Bus Rapid Transit) rycker allt närmare i Helsingborg. Politikerna i kollektivtrafiknämnden har nu ställt sig bakom ett genomförandeavtal mellan Region Skåne och Helsingborgs stad för den så kallade HelsingborgsExpressen.

Superbussar färgar av sig

De limegröna superbussarna på Malmös BRT-liknande linje Malmöexpressen har börjat färga av sig. De mörkgröna stadsbussarna har börjat ersättas av nya, limegröna, som har hämtat sin färg just från Malmöexpressens långa bussar. Därmed är Skånetrafiken på väg att i Malmö ändra den standardfärg som har gällt för alla skånska stadsbussar.

Rekordmånga tog bussen i Malmö

Aldrig tidigare har så många resor gjorts med stadsbussarna i Malmö under ett och samma år. Under 2015 har det gjorts två miljoner fler resor än under förra året och utvecklingen väntas fortsätta.

BRT-faktorn allt tydligare i Malmö

Resandet med Malmös superbusslinje, en enklare version av BRT (Bus Rapid Transit), fortsätter att öka. Efter en inledande kraftig ökning när MalmöExpressen startade fortsätter resandeökningen på linje 5 i Malmö. Under november har resandet ökat med närmare tio procent, jämfört med november förra året.

Enkelt på MalmöExpressen

De dubbelledade VanHoolbussarna på MalmöExpressen, dvs linje 5 i Malmö, har nu fått sällskap av enkelledade Scania Van Hool ExquiCity. Modellen lanserades på Persontrafikmässan i Stockholm förra året och bussarna på MalmöExpressen är de första i reguljär trafik i Sverige.

Van Hool får stororder på dubbelledade trådbussar

Den österrikiska staden Linz har beställt 20 dubbelledade trådbussar från den belgiska busstillverkaren Van Hool. Det är lokaltrafiken i Linz, Linz AG Linien, som har beställt 20 Van Hool ExquiCity i 24-metersversion och i trådbussutförande. Det är samma bussmodell som trafikerar MalmöExpressen i Malmö, men där är bussarna biogashybrider.

Mer plats för hjulburna resenärer

Nu finns det fler platser för barnvagnar och rullstolar ombord på Malms BRT-liknande busslinje MalmöExpressen. Antalet har ökat från 4 till 6 på varje buss. Under sommaren har MalmöExpressens samtliga bussar byggts om.

Malmöexpressen rensade luften

Luftkvaliteten på en av Malmös huvudgator, Amiralsgatan, har blivit bättre sedan busslinje 5 – Malmöexpressen – började rulla i juni 2014. Kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent visar en rapport som miljöförvaltningen I Malmö tagit fram.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)